M. Jansson, F. Ishikawa, W. M. Chen, I. A. Buyanova
Publicerad open access i ASC Nano.

ljusuppcycling med nanoteknologi

Inom områdena fotonik och optoelektronik är det ofta mycket viktigt att kunna kontrollera ljusets energi – eller våglängd. Ett bra exempel på detta finns inom solcellsteknik: när solljus träffar en solcell, kan bara ljus med en tillräckligt hög energi absorberas av solcellen och bidra till den utvunna effekten. Ljus med för låg energi transmitteras och går därför förlorad.

I denna forskningsartikel (länkad ovan) skriven av Mattias Jansson et al., visar man hur en halvledande nanotråd (en tråd som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå) effektivt kan absorbera ljus med låg energi, och konvertera den till högre energi. Denna process kallas för energiuppkonvertering och skulle i framtiden, om den är tillräckligt effektiv, kunna implementeras på existerade solceller, eller skapa basen för helt nya, högeffektiva solceller, där även ljus med låg energi kan utvinnas.

I artikeln har forskarna, genom att designa materialet i nanotråden, lyckats mäta den hittills högsta uppmätta uppkonverteringseffektiviteten inom halvledare. 

Funktionella elektroniska material

Genom vår forskning vill vi skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material och utforska deras funktionalitet.

Graf över SHG/SFG våglängder och Nanowire lasing våglängder

Effektiv laser i nanostorlek

I den här forskningsstudien har Mattias Jansson med kollegor undersökt hur laserförmågan hos laser i nanostorlek, så kallad nanotrådslaser, påverkas negativt då excitonernas rörelse begränsas.

En rekordhög spinn-polarisation av elektroner i ledningsbandet, på över 90% vid rumstemperatur

En rekordhög spinn-polarisation av elektroner i ledningsbandet, på över 90% vid rumstemperatur

Vi har lyckats generera en spinn-polarisation av ledningsbandselektroner på över 90% vid rumstemperatur i kvantprickar tillverkade av InAs. Detta är den högsta spinn-polarisation som någonsin uppmätts i en halvledare.