I STEALTH vill vi minska energiförbrukningen hos lasthanteringssystem för fordon med 80 procent jämfört med dagens lösning. Det gör vi genom att anpassa och optimera hydraulsystemet för elektrisk försörjning från ett batteri. Applikationen vi studerar är en styckegodskran för lastbilar där både system och komponenter ingår.

STEALTH vill minska energiförbrukningen hos lasthanteringssystem med 80 procent.Syfte med projektet

Elektrifiering av fordon sker i allt snabbare takt. Detta samtidigt som nya lagkrav kring dieselfordon ger nya utmaningar. I de fall där styckegodskranen på en lastbil används flitigt, t.ex. inom stadsmiljöer, kan körning med kran uppta en stor del av den totala bränsleförbrukningen. För elektrifierade fordon innebär en dåligt optimerad kran att batteriet blir onödigt stort, vilket i sin tur straffar den totala körsträckan. Nya förutsättningar för framtida fordon innebär att hydrauliska påbyggnadssystem måste anpassas och optimeras mot dessa.

Mål med projektet

Målet med projektet är att minska energiförbrukningen hos styckegodskranen med 80 % jämfört med dagens dieseldrivna system. Genom nya lösningar möjliggörs införandet av eldrift där i ett första skede kranen drivs av ett eget batteri. Vidare är målet att markant minska bullernivåer mot dagens system.

Arbetssätt

Inom projektet studeras applikationen både på systemnivå och ingående komponenter. På systemnivå handlar det främst om att förstå hur kranen används, vilken systemdesign som möjliggör en effektivare kran där elkraft och hydraulik integreras optimalt, samt hur man styr systemet på bästa sätt. På komponentnivå studeras hur en lastbilspump kan göras digital och hur den kan utnyttjas av systemet för att nå projektmålen. Pumpen borde även anpassas för att drivas av en elmotor. Inom projektet kombineras fältmätningar och experiment i laborativ miljö med framtagning av simuleringsmodeller. Vidare kommer demonstratorer och prototyper tas fram för att påvisa resultaten av forskningen.

Samarbetspartners

Projektet utförs i samarbete mellan Linköpings universitet och Hudiksvalls Hydraulikkluster, där Hiab, Sunfab, Tube Hydraulik, Huddig och OilQuick ingår. Alla parter arbetar tätt ihop för att driva projektet framåt och sprida information och resultat till alla medlemmar.

 

Hydraulikforskning vid LiU

Kontakt

Samarbetspartners

Finansiär

Närliggande verksamheter