Vi söker forskningspersoner till vår studie hur förståelsen för andras känslouttryck vid hörselnedsättning. 

Man med hörapparat står med en kvinna och tittar på en mobil

Vad gör att vi känner igen att någon låter arg, glad eller kanske förvånad? Hur påverkas detta vid hörselnedsättning och förstärkning av ljud (som vid användning av hörapparat)?

Vi söker forskningspersoner som vill hjälpa till att besvara dessa frågor och som uppfyller dessa kriterier:

  • 40-75 år och har svenska som modersmål
  •  tillhör någon av följande två grupper:
    1. Har mild eller måttlig hörselnedsättning och har använt hörapparat i minst ett år.

    2. Har normal hörsel

Deltagande i studien innebär att du får lyssna på ljudinspelningar med olika känslouttryck och avgöra vilken känsla som uttrycks. Studien kommer att genomföras på plats vid Campus Valla i Linköping.

Ersättning utgår.

Studien är igång och kommer att pågå till tidig vår 2024. Om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information om studien kan du kontakta Mattias Ekberg, Örjan Dahlström eller Josefine Andin.

Kontakt

Organisation