Professor i Industriell ekonomi

 

Den här sidan är under uppbyggnad. Du kan läsa mer om mig och min forskning på min engelska medarbetarsida:

Min medarbetarsida på engelska

Publikationer

Forskning

Organisation

Nyheter