01 juni 2017

Ingemar Ingemarsson, professor emeritus vid Linköpings universitet, donerar aktier i Sectra till ett värde av närmare 18 miljoner kronor till en stiftelse där avkastningen ska ligga som grund för en belöning till ”en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet med bestående effekt på studenternas lärande.” 

Ingemar Ingemarsson Foto: Anna Nilsen– Linköpings universitet ska vara pionjär och förebild även när det gäller att uppmuntra och belöna goda lärare. Lärarna är en precis lika viktig del av ett universitet som forskarna. Det viktigaste ett universitet gör är att utbilda människor och de lärare som stimulerar till lärande är värda all uppmuntran, säger Ingemar Ingemarsson.

En gång om året ska Ingemars pris delas ut, helst i samband med den akademiska högtid då nya doktorer promoveras och professorer installeras.

Hela universitetets högtid

– Jag är oerhört glad och tacksam för priset och att vi får dela ut det vid den akademiska högtiden. Det betyder att det blir en högtid inte bara för nyexaminerade doktorer, nyinstallerade professorer och hedersdoktorer utan att vi också sätter ljuset på våra duktiga lärare. Det blir en fest för hela akademin, säger Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet.

– Jag har inte sett att det finns någon motsvarighet till Ingemars pris i universitetsvärlden, där vi kan belöna engagemang, pedagogisk insats och bestående resultat. Det är ett stort erkännande för LiU att vi får dela ut priset, säger Göran Hessling, tidigare universitetsråd vid Linköpings universitet. Han har deltagit i arbetet att ta fram stiftelseförordnandet och är även sekreterare i stiftelsen styrelse.

Hur stor den årliga prissumman blir beror på bankens förmåga att förvalta aktiekapitalet.
– Förhoppningsvis blir det ungefär en årslön så att lärare får samma möjlighet som många forskare att ta ett sabbatsår från sin tjänst och kanske vara på ett universitet utomlands. Det finns inga krav förknippade med priset, men jag ser gärna att den som får det använder det för förkovran, säger Ingemar Ingemarsson.

Öppet att nominera

Kandidater till priset nomineras av studenter, anställda, kollegor eller samarbetspartners vid Linköpings universitet. En priskommitté ska sedan gallra och välja ut de bästa kandidaterna. Vem som tilldelas priset avgör sedan styrelsen för nyinstiftade Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning. I stiftelsens styrelse sitter i dag LiU-professorerna Mille Millnert, Kajsa Ellegård och Mats Hammar.

Ingemar Ingemarsson

professor emeritus i informationsteori, Linköpings universitet
Ingemar Ingemarsson grundade 1978, tillsammans med tre studenter, medicinteknikföretaget Sectra som i dag har fler än 600 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Han har genom åren lagt ner ett omfattande arbete på att utveckla framför allt civilingenjörsutbildningarna och för att få fler kvinnor till tekniska yrken. Han var själv pionjär inom problembaserat lärande, PBL, har varit huvudsekreterare för Rådet för högre utbildning samt engagerad i satsningen på CDIO, där blivande civilingenjörer får arbeta anpassat till den yrkesverksamma civilingenjörens verklighet. Han var också en av eldsjälarna bakom det nya IT-programmet som vid starten 1995 fick hela 35 procent kvinnliga sökande.

Ingemar och Margareta Ingemarsson instiftade redan 2005 en stiftelse med syfte att ge bidrag till projekt som leder till pedagogisk utveckling inom det svenska skolväsendet. Bidragen delas ut vartannat år och har oftast hamnat i de lägre stadierna. Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse delade under förra året ut sex bidrag till projekt som fick dela på över en halv miljon kronor.

Video

Mannen bakom Ingemars pris

Fler nyheter från LiU

Professor Markus Heilig och biträdande universitetslektor Leah Mayo.

Startar klinisk studie om ny möjlig behandling av PTSD

Forskare vid LiU startar en klinisk studie för att undersöka om ett läkemedel i kombination med internet-KBT kan lindra post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Studien är på flera sätt unik.

Byggkranar

Planering ska ge billigare byggen

I ett Vinnova-finansierat projekt ska nu både bygg- och återvinningsindustrin få ett nytt planeringsverktyg. Allt för att tillgängliga resurser ska kunna användas effektivare. Anna Fredriksson, forskare inom bygglogistik leder projektet.

Erik Sandewall

Erik Sandewall - den envise visionären

”Den klart lysande forskarstjärnan”, säger kollegerna om Erik Sandewall, Sveriges allra första professor i datalogi. Full av visioner, inspirerande och envis som synden har han i mer än 30 år drivit uppbyggnaden av det som idag är Institutionen för datavetenskap, IDA.