Teknikutmaningen är en teknikrelaterad aktivitet för de åttondeklasser som deltagit i Teknikåttans kvaltävling i Linköpingsregionen men inte gått vidare till regionfinalen.

Färgade kablar på kopplingsdäck för elektronikprojektFärgade kablar på kopplingsdäck för elektronikprojekt

Välkommen till Teknikutmaningen, en teknikrelaterad aktivitet för grundskolans årskurs åtta som anordnas i samverkan mellan Ericsson i Linköping, Väderstad AB i Väderstad, Toyota Material Handling i Mjölby, Saab i Linköping och Linköpings universitet. Vår förhoppning är att fler företag ansluter sig framöver.

De klasser som deltagit i Teknikåttans kvaltävling i Linköping universitets region, men som inte gått vidare till regionfinalen, är välkomna att anmäla sig! I Teknikutmaningen får klassen arbeta med en teknikuppgift som motsvarar klassuppgiften i Teknikåttans regions- och riksfinal, men här är den relaterad till något av de nämnda företagen.

Vill er klass arbeta under vårterminen med en klassuppgift som har en tydlig koppling till något av företagen så är er klass välkomna att anmäla er. Det finns ett begränsat antal platser, så om det blir många som anmäler sig så kommer vi att lotta platserna mellan de anmälda klasserna.

Klassuppgifter

Här är de olika företagens klassuppgifter:

Det kan även tillkomma fler klassuppgifter att välja bland.

Anmälan

Teknikutmaningen är pausad från och med den tidigare coronapandemin, men vi hoppas att kunna återuppta aktiviteten från och med våren 2024. Vi kommer uppdatera den här webbsidan med sidan med ny information när vi vet mer och då kommer vi även att meddela skolorna detta via LiU:s nyhetsbrev till grundskolorna, som utkommer fyra gånger per år. 

När Teknikutmaningen blir av igen, så hittar du anmälan här. Välkommen tillbaka!

Preliminärt tidsschema och process

 • Läraren anmäler sin klass senast fredag vecka 10.
 • Klasserna tilldelas snarast därefter en klassuppgift, utgående från deras val och för en jämn spridning mellan företagen.
 • Under vecka 11 kontaktar företagen de olika klasserna.
 • Under vecka 12–13 sker ett första möte på skolorna, då företagen besöker klasserna och introducerar dem i respektive klassuppgift.
 • Under vecka 14–22 jobbar varje klass med sin klassuppgift. Det är en längre period, så klassen kan lägga upp arbetet som den passar klassen bäst.
 • Arbetet med klassuppgiften redovisas löpande på samma sätt som i Teknikåttan, i form av en blogg.
  • Bloggen ska produceras med publiceringsverktyget Wordpress. För hjälp med att komma igång med Wordpress, se lentzit.wordpress.com.
  • Skicka webbadressen till klassens blogg till Lasse Alfredsson (se kontaktuppgifter här nedan). Vi avgör senare om klassernas bloggar ska vara offentliga för alla eller om det bara är företagen som kan följa dem.
  • Bloggen uppdateras minst en gång per vecka med text och bilder som visar hur arbetet fortskrider. Bloggen är det främsta och viktigaste sättet för klassen att förmedla till ”sitt” företag hur man jobbar med uppgiften. Det löpande arbetet med klassuppgiften är minst lika viktig som själva slutresultatet och vid företagets bedömning av utförd klassuppgift ingår även arbetets redovisning i bloggen.
 • Någon gång under vecka 23–24 redovisar klassen sin lösning för företaget. Var och hur redovisningen går till kommer varje företag och klass överens om tillsammans. Antingen får klassen redovisa i samband med ett studiebesök på företaget eller så sker redovisningen på skolan för någon/några från företaget som kommer dit.

I Teknikutmaningen är alla vinnare! Detta är inte en tävling mellan klasser, den är mer tänkt som en inspirerande aktivitet för att stimulera teknikintresset för dig som elev i årskurs 8. Varje klass får ett diplom och en mindre gåva till varje deltagande elev.

Frågor?

Frågor om Teknikutmaningen besvaras av Lasse Alfredsson, ordförande i Nämnden för skolsamverkan – se kontaktkort nedan.

Teknikutmaningen arrangeras i samverkan mellan LiU och följande företag:

Ericsson logga
Väderstad logga
SAAB
Toyota Material Handling logga

Kontaktperson

Teknikåttan

Skolsamverkan vid Linköpings universitet