En bok om varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende.

I vår vardag fattar vi en mängd beslut med mer eller mindre direkt miljörelevans. Det kan handla om vilka varor vi väljer, återvinning, varmvattenförbrukning, transporter eller hur varmt vi väljer att ha i våra hem. Dessa beslut kan vara svåra, brokiga och knappast självklara. Via media, experter och vänner får vi olika budskap om vad som är "rätt" eller "fel" i förhållande till miljön. Av olika skäl väljer vi att agera på vissa sätt. Ibland är det för att vi alltid gjort så här, ibland för att vi tycker att det är rätt och ibland för att vi tycker att vi redan gjort stora insatser i andra sammanhang.

Boken lyfter fram de orsaker som människor anger för att inte agera (mer) miljövänligt trots att de själva egentligen anser att de borde. Den bygger på samlade erfarenheter från flera olika forskningsprojekt.

Kontakta mig

Här beställer du boken

Kontakta Eva Danielsson

eva.danielsson@liu.se
013-282171

Boka ett föredrag

Jag presenterar gärna min forskning

Det här ett urval av tidigare presentationer:

  • Pronova, Norrköping, 20120322
  • Världsvattendagen, visualiseringscentret Norrköping, 20120322
  • Norrköpings miljönätverk – föreläsning vid miljöprisutdelning, Norrköping, 20111201
  • Svenska Kraftnät. Solna, 20111004
  • Mjölby- Svartådalen Energi AB, Mjölby, 20110523
  • Studentföreningen Epsilon, Linköping, 20110503
  • Naturskyddsföreningen Linköping, 20110210
  • Miljömålsdag med länsstyrelsen, ”Halvvägs i halvtid” - Arbetets Museum i Norrköping, 20100421
  • Utbildning av miljöombud, 20090811-12

Relaterat innehåll