TOPHAT är en studie där vi undersöker effekten av ett nytt mobiltelefonbaserat stöd för dem som vill minska sin alkoholkonsumtion. Stödprogrammet har utvecklats av forskare vid Linköpings Universitet.

Beskrivning av programmet

Som användare erbjuds du att varje vecka rapportera hur ditt drickande har sett ut den senaste tiden. Därefter får du tillgång till en instrumentpanel i din mobiltelefon.

Instrumentpanelen hjälper dig att hålla koll på ditt drickande, lär dig hur man kan minska sin konsumtion, hjälper dig att skapa en plan för att undvika för mycket drickande, och ger tips och råd.

Instrumentpanelen kan även hjälpa dig med att sätta mål och visa dig hur olika nivåer av drickande leder till olika konsekvenser. Du kan också välja att få stöttande och motiverande SMS upp till sex gånger i veckan.

Forskningsledare

Medarbetare