Vi arbetar med utbildning, forskning och samverkan inom socialt arbete och välfärdsrätt. 
Avdelning för Socialt Arbete vid Institutionen för kultur och samhälle erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar, föreläsningar, seminarier, handledning av projektarbeten och stöd vid utvärderingar inom det sociala välfärdsområdet.

Vi riktar oss till kommuner, landsting, och andra myndigheter, privata företag, frivilligorganisationer samt övriga intresserade.

I nära samarbete med övriga avdelningar inom Institutionen för kultur och samhälle och Linköpings universitet i övrigt kan vi erbjuda en bred och djup kompetens inom ett stort område.

Uppdragsutbildning är en form av utbildning där till exempel ett företag eller en organisation beställer en skräddarsydd kurs av en högskola eller ett universitet. Utbildningarna ges efter önskemål på både grundnivå och avancerad nivå.

Deltagarna behöver inte ha grundläggande behörighet till högskolestudier för att delta i och få högskolepoäng efter genomgången uppdragskurs om arbetsgivaren bedömer att deltagaren ändå kan tillgodogöra sig utbildningen.

Kontakt

Organisation