Valbara matematikkurser på Matematiska institutionen

Här hittar du de valbara kurser som Matematiska institutionen erbjuder för högre årskurser.

En valbar kurs kan ingå i examen (180, 240, 270 resp 300 hp) medan en frivillig kurs syns i examensbeviset men ingår inte i examen. De flesta kurser kan läsas frivilligt på alla program från och med termin 7. Vill man ha med en frivillig kurs i examen, ansöker man om detta hos respektive programnämnd (DM, EF, IL, KB eller MD). Svaret kan bli JA eller NEJ.

Utöver nedanstående kurser finns grundläggande kurser (matematisk grundkurs, en- och flervariabelanalys, linjär algebra, beräkningsmatematik, matematisk statistik, optimeringslära) som är obligatoriska på många program men ej valbara på något.

Frågor kan skickas till respektive examinator eller någon av MAI:s studierektorer.

  • Jesper Thorén (matematik och tillämpad matematik)
  • Nils-Hassan Quttineh (beräkningsmatematik, matematisk statistik, optimeringslära)

KursutbudVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll