Patientnyttan är enorm! Vår lösning för att upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdomar sparar både lidande och pengar. Nu måste den komma ut i världen och göra nytta!

Varje år drabbas 28 000 människor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hälften av dem har inte känt av några symtom. Och en fjärdedel av dessa människor lever inte efter en månad. Så här behöver det inte vara, menar Anders Persson, professor och avdelningschef för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet. Tillsammans med sina 130 kollegor har han tagit fram en metod för snabb och säker diagnos av hjärta och kranskärl.

– Vi vet hur sjukdomar kan förutspås, onödiga undersökningar undvikas och fler människor överleva. Att hitta dem som behöver behandling, och dessutom förstå exakt vilken behandling de behöver, är vår vision. Det kommer att spara såväl stort lidande som stora pengar, säger Anders Persson.

Det är bara vi som verkar i gränslandet

Lösningen utvecklas i gränslandet mellan medicin och teknik och innebär ett helt nytt sätt att undersöka vävnader. I en världsunik datortomograf tas en bild av ett enda hjärtslag, till låg stråldos men i mycket hög upplösning. Bildens data kan sedan visualiseras i form av en fem meter hög, pulserande 3d-bild av patientens hjärta och kranskärl. Bilden, tillsammans med patientens arvsmassa och data från världens mest omfattande uppföljning av hjärtpatienter, kan i framtiden ge den information som krävs för att bedöma det akuta tillståndet och förutspå framtida risker på ett mer effektivt sätt än tidigare. Vem är frisk, vem behöver operation, vem behöver blodförtunnande medel, hur ska en mekanisk hjärtklaff placeras för att få optimal effekt? En bild tagen på några millisekunder ger svaren som tryggar både läkare och patient.

– Det här är ett helt nytt område. Och det är bara vi som verkar i gränslandet mellan teknik och medicin som har förutsättningarna som krävs för att bemästra det, säger Anders Persson. Forskningen på CMIV vid Linköpings universitetsjukhus gör redan nytta för patienter. Här bedrivs klinisk verksamhet sedan 2003 och de metoder för kranskärlsavbildning som utvecklats här ingår sedan 2020 i de europeiska riktlinjerna för undersökning av hjärtat.

Patientnyttan är enorm

Nästa steg för Anders och hans forskarteam är att få läkare världen över att använda CMIV:s metod, som kan revolutionera tillvaron för både dem själva och deras patienter. Dock behöver tekniken utvecklas ytterligare för en ännu enklare och mer automatisk tillämpning. Inom några år kan vi förhoppningsvis bara genomgå en enkel undersökning för att få besked om hur hjärtat mår och få individuella råd i realtid om hur vi kan undvika plötslig hjärtdöd.

– Patientnyttan av vår forskning är enorm! Att den kommer individen till godo, att skapa ny praxis vad gäller kranskärlssjukdomar, är min drivkraft. Men vår forskning är kostsam. Att vi får hjälp av fler som vill vända kurvan för en av våra vanligaste dödsorsaker är avgörande, säger Anders Persson.

Tillsammans har vi världens möjligheter!

Därför ska du stödja forskning vid CMIV

  • Du bidrar till optimering av en livsviktig verksamhet med potential att göra enorm nytta. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken och berör oss alla. 
  • Du bidrar till att forskningen kan intensifieras. Fler forskningsundersökningar betyder mer data att behandla och förädla för att förfina och utveckla vår världsunika metod. 
  • Du bidrar till forskning med direkt patientnytta. Forskningen vid CMIV hjälper inte bara patienter vid Linköpings universitetssjukhus utan har potential att rädda liv i hela världen. 
  • Du bidrar till framtidens sjukvård. Övergången från manuella processer till AI betyder ännu effektivare, säkrare och billigare undersökningar.

För att utveckla redan världsledande forskning och behålla den i Sverige krävs långsiktigt tänkande och finansiella resurser. De traditionella forskningsfinansiärerna vill inte finansiera infrastruktur, samtidigt som den är nödvändig för helheten. Vid Linköpings universitet och CMIV är vi vana att arbeta med donerade medel och ta grundforskning till tillämpning som blir till nytta i samhället. Med privat tillskott kan vi snabbare nå nya, banbrytande resultat.

Gör det möjligt tillsammans med oss!

Vill du bli en möjliggörare tillsammans med oss?

Relaterat innehåll

man pekar på bild av vävnadssnitt på stor bildskärm.

AI kan hjälpa läkare arbeta snabbare - men tilliten viktig

För att artificiell intelligens, AI, ska kunna göra nytta i vården måste människa och maskin kunna jobba effektivt ihop. En studie visar att läkare som får stöd av AI vid undersökning av vävnadsprover kan arbeta snabbare med bibehållen kvalitet.

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

Bild av fyra män som tittar in i en fotonräknande datortomograf.

Fotonräknande världsnyhet hjälper både patienter och forskare

Dubbelt så skarpa röntgenbilder, mindre strålning och bättre möjlighet att ställa diagnos. En av världens första fotonräknande datortomografer finns nu på forskningscentrumet CMIV vid Universitetssjukhuset i Linköping.