CETIS konferenser för lärare

Genom att arrangera CETIS-konferenser och andra aktiviteter erbjuder vi inspiration och utveckling inom teknikämnet. Konferenserna innehåller en blandning av föreläsningar, seminarier och workshops i olika former.

CETIS har genomfört konferenser sedan 1992. I dagläget har vi inga inplanerade fysiska konferenser, men vi återkommer med information om aktiviteter framöver.  

Foto Peter Modin

Vår konferenshistoria

Vid starten 1992 anordnades rikskonferenser då lärare från hela landet samlades i Norrköping. Därefter har verksamheten utvecklats och regionala konferenser med aktuella teman har arrangerats i samverkan med lärosäten. 2020 genomförde CETIS för första gången en digital konferens tillsammans med KTH. Syftet med våra konferenser är att bidra till inspiration, möten och utveckling.

Vill du ta del av dokumentation från våra senaste konferenser hittar du dem via
vår resurssida.

Människor sitter runt bord och diskuterar. Foto Katarina Rehder

Konferenser - varför då?

I vissa fall kan lärare uppleva att de saknar kollegor att diskutera teknikundervisningen med och där spelar konferenserna en viktig roll. Vi skapar möjligheter att möta andra och knyta nya kontakter. Likaså vill vi på konferenserna informera om det senaste inom teknikundervisningen och samverkar med Skolverket. Andra medverkande på våra konferenser brukar vara verksamma lärare och förskollärare, forskare, lärarutbildare och andra representanter från lärosäten, företag och organisationer. 

Förutom att vi gärna ser dig som deltagare på någon av våra konferenser erbjuder vi också möjligheten för dig att visa ett projekt, en undervisningsidé eller något annat för andra genom att medverka som föreläsare eller idéutställare.

Målgrupper och information

Målgrupperna för våra konferenser är främst lärare i för-, grund- och gymnasieskolan, men även andra yrkesgrupper med intresse för teknikundervisning.

Kontaktperson för konferenserna är Charlotta Nordlöf, charlotta.nordlof@liu.se

Till CETIS huvudsida