CETIS konferenser och aktiviteter

CETIS konferenser för lärare

Genom att arrangera CETIS-konferenser erbjuder vi inspiration och utveckling inom teknikämnet. Konferenserna innehåller föreläsningar, seminarier och workshops i olika former. Till hösten 2023 planerar vi för konferenser med temat Hållbar teknikundervisning. 

CETIS har genomför konferenser sedan 1992. Efter ett uppehåll är vi nu är glada att ha fyra orter och fyra datum klara för 2023.  CETIS konferenser 2023 har konferenstemat
Hållbar teknikundervisningHuvudfokus ligger på grundskolan men kommer även innehåll programpunkter som passar förskolan och teknikprogrammet. 

Konferenserna pågår under en heldag och följande datum och orter är bokade:

Plats: Umeå
När: 3 oktober 

Plats: Jönköping
När: 5 oktober

Plats: Eskilstuna
När: 10 oktober

Plats: Karlstad
När: 12 oktober

Vi tackar alla som har anmält intresse för medverkan. Mer information kommer att skickas ut till er.  

Har du några frågor eller funderingar kontakta Charlotta Nordlöf charlotta.nordlof@liu.se 011-36 30 26

Du som vill delta

Innan sommaren öppnar vi anmälan för dig som vill delta på någon av orterna. Då kommer vi ha programmen för alla orterna färdiga. Mer information kommer inom kort. 

Du som vill ställa ut

På alla fyra orter kommer det finnas möjlighet att vara med som utställare. Information om upplägg och kostnad kommer längre fram i vår. Har du frågor kontakta gärna Johan Boström
johan.bostrom@lnu.se

Foto Peter Modin

Vår konferenshistoria

Vid starten 1992 anordnades rikskonferenser då lärare från hela landet samlades i Norrköping. Därefter har verksamheten utvecklats och regionala konferenser med aktuella teman har arrangerats i samverkan med lärosäten. 2020 genomför CETIS för första gången en digital konferens. Syftet är att bidra till inspiration, möten och utveckling.

Vill du ta del av dokumentation från våra senaste konferenser hittar du dem via
vår resurssida.

Människor sitter runt bord och diskuterar. Foto Katarina Rehder

Varför konferens?

I vissa fall kan lärare uppleva att de saknar kollegor att diskutera teknikundervisningen med och där spelar konferenserna en viktig roll. Vi skapar möjligheter att möta andra och knyta nya kontakter. Likaså vill vi på konferenserna informera om det senaste inom teknikundervisningen och samverkar med Skolverket. Andra medverkande på våra konferenser brukar vara verksamma lärare och förskollärare, forskare, lärarutbildare och andra representanter från lärosäten, företag och organisationer. 

Förutom att vi gärna ser dig som deltagare på någon av våra konferenser erbjuder vi också möjligheten för dig att visa ett projekt, en undervisningsidé eller något annat för andra genom att medverka som föreläsare eller idéutställare.

Målgrupper och information

Målgrupperna för våra konferenser är främst lärare i för-, grund- och gymnasieskolan, men även andra yrkesgrupper med intresse för teknikundervisning.

Kontaktperson för konferenserna är Charlotta Nordlöf, charlotta.nordlof@liu.se

Till CETIS huvudsida