CETIS Konferenser och aktiviteter

Konferenserna "Tekniken i skolan"

Genom att arrangera konferenser under namnet Tekniken i skolan (TiS) vill CETIS erbjuda inspiration och utveckling inom teknikämnet. Under konferenserna erbjuds föreläsningar, seminarier och workshops i olika form.

CETIS har genomför konferenser sedan 1992. Till att börja med anordnades rikskonferenser då lärare från hela landet samlades i Norrköping. Därefter har verksamheten utvecklats och även regionala konferenser har arrangerats i samverkan med lärosäten runt om i landet. 2020 genomför CETIS för första gången en digital konferens. Oavsett form så är syftet att bidra till inspiration, möten och kompetensutveckling.

Människor sitter runt bord och diskuterar. Foto Katarina Rehder

Varför konferens?

I vissa fall kan lärare uppleva att de saknar kollegor att diskutera teknikundervisningen med och där spelar konferenserna en viktig roll. Vi skapar möjligheter att möta andra och knyta nya kontakter. Likaså vill vi på konferenserna informera om det senaste inom teknikundervisningen och samverkar med Skolverket. Andra medverkande på våra konferenser brukar vara verksamma lärare och förskollärare, forskare, lärarutbildare och andra representanter från lärosäten, företag och organisationer. 

Förutom att vi gärna ser dig som deltagare på någon av våra konferenser erbjuder vi också möjligheten för dig att visa ett projekt, en undervisningsidé eller något annat för andra genom att medverka som föreläsare eller idéutställare.

 

Målgrupper och information

Målgrupperna för våra konferenser är främst lärare i för-, grund- och gymnasieskolan, men även andra yrkesgrupper med intresse för teknikundervisning.

Kontaktperson för konferenserna är Charlotta Nordlöf, charlotta.nordlof@liu.se

Nya kursplaner - konferenser 2021Visa/dölj innehåll

Under 2021 anordnar vi inga egna konferenser. Dels på grund av det rådande läget med pandemin, men även för att vi medverkar på Skolverkets implementeringskonferenser kring de nya kursplanerna. Mer information kring dessa konferenser kommer, men du kan redan nu boka in datumen i din kalender.

Konferenserna genomförs digitalt och går bra att anmäla sig fram till den 1 oktober.

Datumen för dessa är konferenser är:

  • Tisdag 12 oktober för åk 1-3
  • Onsdag 13 oktober för åk 7-9
  • Tisdag 19 oktober Grundsärskolan
  • Onsdag 20 oktober åk 4-6 

 

KRC - Ljuset på skolans NT-undervisning HT22

Videomöte på dataskärm med kaffekopp bredvid dator. Foto Chris Montgomery, Unsplash

Till CETIS huvudsidaVisa/dölj innehåll