Nätverk för gymnasieskolans Teknikprogram

Har du någon gång tänkt att du behöver prata med någon annan som undervisar i samma kurser som du?

Behovet av nätverk för gymnasielärare på Teknikprogrammet var något som kom fram under CETIS konferens som arrangerades i oktober 2020. CETIS har hjälpt till att starta nätverk för dig som undervisar på Teknikprogrammet. Utgångspunkten för nätverken är här på CETIS hemsida och träffarna är digitala. Genom anmälningsformuläret nedan samlar vi in intresseanmälningar och kontaktuppgifter från dig som är lärare som vill delta och kanske också leda ett nätverk.

Tre tjejer sitter på rad och studerar. Foto Martin Polo, Pixaby

Nätverken drivs av deltagarna själva med ledning av minst två verksamma lärare. De personer som leder nätverken får stöttning av CETIS. CETIS är också behjälpliga med anmälan och liknande funktioner.

Du anmäler ditt intresse i länken "Nätverk för dig som undervisar på Teknikprogrammet" och sedan får du en inbjudan på mail inför varje träff.

Vi har startat upp nätverk inom följande inriktningar:

Design och produktutveckling
Nätverksledare: Nya ledare sökes. 

Nästa möte: Vi återkommer med datum när gruppen har nya ledare. 

Informations- och medieteknik
Nätverksledare: Magnus Kronnäs

Nästa möte: Vi återkommer med datum.

Produktionsteknik
Nätverksledare: David Delgado, Göteborg och Tomas Audhav, Luleå

Nästa möte: Vi återkommer med datum. 
Tema:

Samhällsbyggande och miljö
Nätverksledare: Linda Thorsell, Vellinge och Malin Viklund, Luleå

Alla möten sker digitalt kl. 15.30-16.30, länk skickas ut inför varje möte.

Kommande möten:
22 november 2022
30 januari, 29 mars, 11 maj 2023

Teknikvetenskap
Nätverksledare: Mikael Erhardsson, Lidköping, Camilla Segervall, Finspång och
Astrid Wåhlin, Karlstad

Nästa möte: 17 november kl. 16.15-17.15
Tema: Tema: Laborationer i Teknik 2.
Deltagare uppmuntras att ta med material att visa om en laboration eller liknande som de har i Teknik 2-kursen.

Teknik 1
Nätverksledare: Lars Sundqvist, Karlstad och Eva-Lena Axelsson, Kristianstad

Nästa möte: Vi återkommer med datum.

Vid frågor kontakta Charlotta Nordlöf, charlotta.nordlof@liu.se

 

Ett uppvikt nyhetsbrev som visar sidorna 2 och 3 i augustinummer.

Vi vårt nyhetsbrev från augusti berättar Sofia Malmberg om första träffen med nätverket för Design och produktutveckling. Läs hela intervjun i vår blädderfunktion genom att klicka på bilden ovan eller ladda hem nyhetsbrevet lokalt på din dator i PDF-format.

Till CETIS huvudsida Visa/dölj innehåll