Vår ambition är att bevaka den internationella arenan, exempelvis de stora forskningstidskrifterna och viktiga konferenser såsom PATT, där vi även deltar. Här presenterar vi också resultat från forsknings- och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet Teknik samt berättar om Rockelstads seminariet.

Den svenska teknikdidaktiska forskningen bryter ny mark och får genomslag både inom vårt lands gränser och internationellt. I tidskriften Teknikundervisning i skolan har vi en stående kolumn i varje nummer om pågående forskning.

PATT, Pupils’ Attitudes Towards Technology

Forskningsområdet PATT (Pupils’ attitudes towards technology) startades i Nederländerna av Jan H. Raat och Marc de Vries 1986 och har utvecklats i flera olika länder. Grunden till detta forskningsområde är en elevenkät med frågor till elever om deras intresse och attityd till teknik. Frågorna berör också områden som karriär, könsmönster och om teknik upplevs som svårt eller tråkigt. En svensk studie har gjorts för att öka förståelsen för enkäten (Sveningsson, Hultén, & Hallström, 2018). Resultatet från studien visar hur enkäten kan förbättras för att passa in i svenskt sammanhang.

Ungdomar besöker mässa och går i en lång korridor.Forskningsområdet PATT undersöker elevers attityd till teknikämnet.Foto Katarina Rehder

Varje år hålls den internationella teknikdidaktiska konferensen PATT, Pupils’ Attitudes Towards Technology. I år står Liverpool John Moores University värd för konferensen, PATT40.

Via länkarna här hittar du de två senaste årens konferensbidrag. 

PATT 38, Turku university.
PATT 39, Memorial university, NL, Canada

Rockelstad-seminariet

Varje år arrangerar CETIS forskningskonferensen Rockelstadseminariet på Rockelstad slott i Södermanland. Det har kommit att blir en samlingspunkt för forskare inom teknikdidaktik som innebär en möjlighet för både doktorander och seniora forskare att utbyta tankar och idéer och att ta del av varandras projekt.

Målet med Rockelstad-seminariet har varit en utbyte av tankar och idéer med följande huvudsakliga innehåll:

  • Att diskutera aktuella teknikdidaktiska texter som deltagarna skrivit. Seminariet har under åren varit en samlande punkt och inom dess ramar har vi tillsammans behandlat spirande forskningsfokus, projektplaner, artikelansatser, avhandlingskapitel med mera.
  • Att inventera vad som pågår av teknikdidaktisk forskning i Sverige och Norden samt att fortsätta diskussionen om framtidens teknikdidaktiska forskning: vad är angeläget att satsa på – ur ett nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv?
  • Teknikdidaktik i ett internationellt perspektiv. Vid nästan varje seminarium har vi haft en eller flera internationella medverkande, från bl.a Danmark, Nya Zealand, Sydafrika och Australien.
Sju personer går med resväskor mot ett slott.Seminariedeltagare vid Rockelstad slott i Södermanland. Foto Katarina Rehder

Tidsskrifter

Internationella

International Journal of Technology and Design Education
Den ledande internationella forskningstidskriften inom teknikdidaktik.

Journal of Technology Education
Detta är en amerikansk forskningstidskrift. Artiklar skrivs inte enbart av forskare och innehållet kan vara ganska tillämpat och klassrumsnära. Här finns också ett litet inslag av historiska teknikdidaktiska studier.

The Journal of Technology Studies
Tidskrift för mer allmänna teknikstudier som också har en del teknikdidaktiska artiklar.

Design and Technology Education: an International Journal

Nordiska

ATENA Didaktik
Tidskrift för dig som är intresserad av hur undervisning kan utvecklas genom att basera den på forskning och beprövad erfarenhet inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik.

NorDiNa
NorDiNa är en nordisk tidskrift för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Till CETIS huvudsida