Tidskriften "Teknikundervisning i skolan"

Tidskrift

Tidskriften  Teknikundervisning i skolan är ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte för alla med intresse för teknikämnet och för teknikundervisning. Du kan läsa längre artiklar, idéer och information kring teknikundervisning, intervjuer med lärare och elever, du hittar notiser och tips på olika typer av litteratur och undervisningsmaterial för alla årskurser.
I varje nummer delar Claes Klasander med sig av aktuella tankar i ledaren.

I Teknikundervisning i skolan bidrar också flera myndigheter och personer med texter. Forskarrutan innehåller aktuell forskningsinformation, Skolverket har en återkommande spalt med nyheter och flera av CETIS medarbetar skriver om intressanta områden. Du hittar också information om våra inspirationsmaterial, kurser och konferenser samt andra aktörers kompetensutvecklingsinsatser där vi medverkar.

November 2022CETIS omslag nyhetsbrev nr 4 2022.

 

2024

2023

2022

2021

Prenumerera på Teknikundervisning i skolan

Tidskriften är kostnadsfri och skickas digitalt till din e-postadress, vanligtvis tre till fyra gånger per år.

Du behöver enbart fylla i din mailadress i fältet till höger om texten ”Din e-postadress:". Avanmäla prenumerationen går också att göra via länken.

Efter att du har klickat på Anmäl så kommer du att ta emot ett e-postmeddelande som ber dig bekräfta detta.

På så sätt kan inte någon annan anmäla dig till prenumerationslistan mot din vilja. CETIS förbinder sig att inte sprida dina uppgifter vidare.

För att prenumerera på CETIS tidskrift anmäler du dig via länken nedan:

Prenumerera på Teknikundervisning i skolan

Nyhetsbrev och information från oss kan komma att skickas ut vid andra tillfällen än tidskriftens utgivningsdatum. Vi förbinder oss som tidigare att ej lämna dina uppgifter vidare. Exempel på information som kan skickas ut, utöver nyhetsbrevet är:

  • Kortare nyheter
  • Konferensinformation
  • Frågor om enkätmedverkan

Forum för idéer och erfarenheter

Du som prenumererar får tidskriften i din-post, det går också bra att läsa det här på vår hemsida och även som tidning i issuu. Teknikundervisning i skolan är i år inne på sin 30e årgång och utkommer tre till fyra gånger per år.

För att kunna fungera som forum för idé- och erfarenhetsutbyte är vi intresserade av bidrag från våra läsare.

Har du något som du tror skulle vara lämpligt för nyhetsbrevet - ett eget material eller tips om något du tycker vi borde ta upp - tveka inte att ta kontakt med katarina.rehder@liu.se

Teknikundervisning i skolan skickas ut via e-post till landets samtliga grundskolor, kommunala utbildningsförvaltningar,

gymnasieskolor med teknikprogram, landets lärarutbildningar och till enskilda prenumeranter.

För att läsa tidigare nyhetsbrev, hittar du dem på CETIS resursbank. Teknikundervisning i skolan utkommer tre gånger per år, det är också Sveriges äldsta teknikdidaktiska nyhetsbrev och omfattar  cirka 20 sidor.

Utgivningsplan 2024

Tidskrift

Nr 1

Nr 2

Nr 3


Med reservation för ändringar.

Deadline insänt material

1 januari

20 april

1 september


Utkommer

20 januari

13 maj

12 september