Teknikens didaktik – om framväxten av och innehåll i skolans teknikundervisning

Forskningen i teknikdidaktik vid ISV fokuserar något
eller några av fyra huvudområden, och jag är själv involverad i flera av dessa:

1. Teknikutbildningens och de praktiska kunskapstraditionernas historia och utveckling

2. Teknikundervisningens innehåll

3. Lärares undervisning och barn och ungdomars kunskaper i teknik samt

4. Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Pågående forskning fokuserar t.ex. bedömning i teknik, lärares och elevers attityder till teknik, tekniska system i undervisningen och genusperspektiv på teknikundervisning.

Publikationer

2018

Patrick Schooner, Claes Klasander, Jonas Hallström

Swedish technology teachers’ views on assessing student understandings of technological systems

Ingår i International journal of technology and design education

Artikel i tidskrift

Ulrika Sultan, Cecilia Axell, Jonas Hallström

Girls’ Engagement in Technology Education: A Systematic Review of the Literature

Ingår i 2018 PATT36 International Conference, Research and Practice in Technology Education: Perspectives on Human Capacity and Development

Konferensbidrag

Joachim Svärd, Konrad Schönborn, Jonas Hallström

Connecting Authentic Innovation Activities to the Design Process

Ingår i 2018 PATT36 International Conference, Research and Practice in Technology Education: Perspectives on Human Capacity and Development

Konferensbidrag

Relaterad information

Relaterat innehåll