Teknikens didaktik – om framväxten av och innehåll i skolans teknikundervisning

Forskningen i teknikdidaktik vid ISV fokuserar något
eller några av fyra huvudområden, och jag är själv involverad i flera av dessa:

1. Teknikutbildningens och de praktiska kunskapstraditionernas historia och utveckling

2. Teknikundervisningens innehåll

3. Lärares undervisning och barn och ungdomars kunskaper i teknik samt

4. Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Pågående forskning fokuserar t.ex. bedömning i teknik, lärares och elevers attityder till teknik, tekniska system i undervisningen och genusperspektiv på teknikundervisning.

Publikationer

2018

Jonas Hallström

Ett forskningsfält i tillväxt: Teman i svensk teknikdidaktisk forskning

Ingår i Teknikdidaktisk forskning för lärare

Kapitel i bok, del av antologi

Helene Elvstrand, Jonas Hallström, Kristina Hellberg

Vad är teknik? Pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av teknik och teknikundervisning i förskolan

Ingår i NorDiNa

Artikel i tidskrift

Karin Stolpe, Gunnar Höst, Jonas Hallström

Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö

Bok

Relaterad information

Relaterat innehåll