Teknikens didaktik – om framväxten av och innehåll i skolans teknikundervisning

Forskningen i teknikdidaktik vid ISV fokuserar något
eller några av fyra huvudområden, och jag är själv involverad i flera av dessa:

1. Teknikutbildningens och de praktiska kunskapstraditionernas historia och utveckling

2. Teknikundervisningens innehåll

3. Lärares undervisning och barn och ungdomars kunskaper i teknik samt

4. Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Pågående forskning fokuserar t.ex. bedömning i teknik, lärares och elevers attityder till teknik, tekniska system i undervisningen och genusperspektiv på teknikundervisning.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Relaterad information
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll