Fotografi av Jonas Hallström

Jonas Hallström

Proprefekt, Professor

Teknikens didaktik – forskning om undervisning och lärande i teknik

Teknikdidaktisk forskning undersöker utbildning i teknik, genom att huvudsakligen ställa frågor kring motiv (varför?), innehåll (vad?) och undervisningsmetoder (hur?). Eftersom teknikens didaktik är ett relativt ungt forskningsområde där många aspekter av teknikundervisning fortfarande är outforskade kännetecknas forskningen av mångfald, både vad det gäller teoretiska och metodologiska ansatser. Vid TekNaD, där jag är professor och forskningsledare, består kärnan av praktiknära eller praktikrelevant forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för lärande, utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning. Den forskning som bedrivs vid TekNaD inordnas för närvarande under följande fyra gemensamma teman:

  • Historiska, filosofiska och kulturella perspektiv på naturvetenskap och teknik
  • Språk, redskap och representationer inom naturvetenskap och teknik
  • Digitala verktyg och digitaliseringens effekter inom naturvetenskap och teknik
  • Bedömning och skolans styrning

Mina egna forskningsintressen rör framför allt den historiska framväxten av teknik som kunskapsinnehåll i skolan, teknikens epistemologi och ämnesfilosofi samt elevers, lärarstudenters och lärares attityder till och kunskaper om teknik och teknikundervisning liksom olika ämnesinnehåll (t.ex. tekniska system). Min forskning rör också teknikundervisning i förhållande till t.ex. design, genus (flickor och teknik), autentiskt lärande, modeller och modellering och STEM (science, technology, engineering, mathematics) education.

Inom TekNaD finns FontD, den Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, som lic-forskarskola (lic-FontD4) och forskarskola (FontD5), med Konrad Schönborn som vetenskaplig ledare och mig som ordförande. Jag är också forskningsansvarig vid Centrum för tekniken i skolan (CETIS).

Forskningsprojekt

Publikationer

2024

Ulrika Sultan, Cecilia Axell, Jonas Hallström (2024) Bringing girls and women into STEM?: Girls' technological activities and conceptions when participating in an all-girl technology camp International journal of technology and design education, Vol. 34, s. 647-671 Vidare till DOI
Karin Stolpe, Jonas Hallström (2024) Artificial Intelligence Literacy for Technology Education Computers and Education Open, Vol. 6, Artikel 100159 Vidare till DOI

2023

Jonas Hallström, Johanna Frejd (2023) University Teachers' Experiences of Teaching Hands-On Components in Science and Technology in Primary Teacher Education during COVID-19 Journal of Science Teacher Education, Vol. 34, s. 841-860 Vidare till DOI

Relaterad information