Analys av kroppssammansättning med hjälp av MR

TvÄ forskare samtalar

Det är idag välkänt att den metabola risken relaterad till kroppsfett-ackumulering är starkt beroende av fettfördelningen. Central fetma och i synnerhet ackumulering av ektopiskt fett är viktiga metabola riskfaktorer.

 Stora mängder fettvävnad i buken är förknippad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, leversjukdom och cancer. Det har också visats att sjukdomsrisker tenderar att vara relaterade till specifika mönster av fettansamling. Identifiering av specifik fettfördelning förknippad med olika sjukdomar möjliggör utveckling av mer riktade och effektiva behandlingar.

Det vanligaste sättet att uppskatta kroppsfett är body mass index (BMI). För ett givet BMI varierar emellertid andelen kroppsfett med ålder påverkas även av kön, etnicitet och individuella skillnader. Medan BMI korrelerar med fettansamling och metabolisk hälsa i stora populationer, är det okänsligt för den faktiska fördelningen av kroppsfett.

Det enda sättet att direkt utvärdera kroppsfettfördelningen är att använda tomografiska bildtekniker. Magnetresonanstomografi (MR) kan också mäta muskelvolymer, infiltration av muskelfett och annan ackumulering av ektopiskt fett, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för avancerad bedömning av kroppssammansättning.

Det här projektet har utvecklat en metod för kvantitativ bedömning av kroppssammansättning som mäter både fettfördelning och muskelvolym men hjälp av MR.

Copyright AMRA AB

Kontakt

Läs mer om CMIVs forskning