Arbetsmiljöarbetets förutsättningar och konsekvenser

Isometriskt virtuellt kontor med affärsmän som arbetar tillsammans och mobila enheter: företagsledning, onlinekommunikation och finanskoncept.
elenabs

Med tanke på det läge som råder i och med coronapandemin, i kombination med ökade sjukskrivningstal och de förändringar som sker i Arbetsmiljöverkets regelverk, har frågor om arbetsmiljö och effektiviteten av det arbetsmiljöarbete som bedrivs inom olika organisationer blivit ytterst aktuellt. Arbetsmiljön är betydelsefull för alla som arbetar. Trots det saknas kunskap om hur det praktiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa ser ut, och vilken betydelse detta har för hur arbetsmiljön utvecklas.

Projektets syfte

Med det här projektet vill vi öka kunskapen om förutsättningar och konsekvenser av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete för organisation och anställda.
Målet är att ge ökad förståelse för hur regler tillämpas och dess konsekvenser, och på så sätt ge ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön – från regelverk till konsekvenser för medarbetares hälsa och välbefinnande.

Hur genomförs projektet?

I projektet följer vi olika typer av arbetsplatser med chefer och medarbetare och samlar in information genom två omgångar av intervjuer och enkäter. Efter respektive datainsamling bjuds deltagande verksamheter in till en workshop för att tillsammans diskutera mönster och trender i materialet. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras i analyser och rapportering av resultat.

Pil.

Vad händer i projektet nu?

En workshop för deltagande organisationer genomfördes under hösten och en andra omgång data planeras att samlas in under våren.

Vilken information samlas in?

Centralt för studien är hur arbetsmiljöarbetet ser ut, vilka förutsättningar som finns för att arbeta med frågor om arbetsmiljö, liksom hur arbetsmiljö och hälsa upplevs av de anställda. 

Vilka kan delta?

Alla arbetsplatser kan delta. För att få en så heltäckande bild som möjligt ser vi gärna att företag och organisationer inom olika verksamhetsområden deltar. Om det passar bättre att endast några verksamhetsområden deltar och inte hela organisationen är det naturligtvis också möjligt.

Är du intresserad av att din organisation deltar i studien? Hör av dig till Daniel Lundqvist, projektledare.

Vilka är redan med?

Ett tiotal organisationer är redan med i studien. Det är organisationer från statliga myndigheter, kommuner, fackförbund, tillverkningsindustri, hotell och restaurang. Nu hoppas vi såklart att din organisation vill vara med och delta!

Vad får man ut av att delta?

Det är enkelt att delta i studien och som deltagare bidrar du till högst samhällsrelevant forskning som kan ge avtryck i framtidens arbetsliv. Genom projektdeltagandet kan du även få en bild av hur arbetsmiljö och hälsa ser ut och vilka arbetsmiljöarbeten som pågår runtom i olika organisationer. Projektdeltagande organisationer kan även delta i en workshop som anordnas vid Linköpings universitet där övergripande (ej organisationsspecifika) resultat av studien diskuteras med samtliga deltagande organisationer. Här finns möjlighet att tillsammans med andra diskutera det fortsatta arbetet. Vi skickar ut enkäterna och gör analyserna, och allt ni behöver göra är att tillhandahålla e-postadresser och organisationsschema.

Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Rapporter Visa/dölj innehåll

Rapporter inom arbetsmiljöarbete

För dig som vill läsa mer om arbetsmiljö kan du här ta del av två rapporter som vi skrivit på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den ena handlar om betydelsen av ledarskap och den andra handlar om förändring och förändringskompetens i organisationer. Vi har även skrivit en rapport om chefers utvecklingsmiljö på uppdrag av fackförbundet Ledarna som kom ut nyligen.

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll