Barnafrid talks hösten 2021

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom.

7 september 

Övergrepp och försummelse i samhällets barnavård - Johanna Sköld

Johanna Sköld är professor i Tema Barn vid Linköpings universitet. För tio år sedan arbetade hon i den statliga Vanvårdsutredningen som intervjuade närmare 900 personer om övergrepp och försummelser som de fått utstå under sin uppväxt i samhällets barnavård. Vanvårdsutredningen ledde så småningom till en offentlig ursäkt och till att en ekonomisk ersättning inrättades för de drabbade. I sin forskning har Johanna följt liknande upprättelseprocesser runt om i världen. I det här föredraget kommer hon berätta om den svenska processen och varför så många som hälften av de drabbade fick avslag på sin ansökan om ersättning.

5 oktober

Unga som lever med våld i sina kärleksrelationer. Våldets uttryckssätt och utmaningar gällande stöd - Caroline Överlien

Carolina Överlien är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, och Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Carolina forskar om barn och unga i utsatta livssituationer, med särskild fokus på barn och unga som lever med våld och övergrepp i sina nära relationer. De sista åren har hon drivit forskningsprojekt i Norge och Sverige om tonåringar som utsätts för våld i sina pojkvän/flickvän relationer.

AnmälanVisa/dölj innehåll

Evenemanget är kostnadsfritt och sker digitalt via Zoom. Gör din anmälan här. När du anmäler dig, gäller din anmälan för höstens alla Barnafrid Talks. 

Länk för anmälan till höstens Barnafrid talks

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll