Barnafrid talks våren 2022

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom.

11 januari, 15:30-16:30

Unga, sex och internet efter #metoo - Carl Göran Svedin

Carl Göran Svedin är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och legitimerad psykoterapeut. Han är professor i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2002, först i Lund och sedan tom 2019 vid Linköpings universitet. Forskningen har i huvudsak handlat om barn som far illa i form av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Har varit initiativtagare till BUP-Elefanten i Linköping samt Barnahusen i Linköping och Lund. Initierade och startade Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 2015. På Barnafrid Talks kommer han att prata om rapporten Unga, sex och internet efter #metoo.

1 februari, 15:30-16:30

Sexuella övergrepp via nätet – hur påverkar det barnen? - Malin Joleby

Malin Joleby är doktor i psykologi och disputerade i november 2021 med en avhandling om internetrelaterade sexualbrott mot barn. På Barnafrid Talks kommer hon presentera den senaste forskningen om övergrepp på nätet – hur går övergreppen till, hur upplever barnen situationen, och hur påverkas deras hälsa och mående på kort och på lång sikt?

1 mars, 15:30-16:30

”Det där har ingen evidens…” -om dynamiken mellan forskning och praktik - Ulf Axberg och Ole Hultmann

Begreppet evidens styr metodval och används ofta när verksamhetsföreträdare, politiker eller forskare förespråkar metoder inom psykologins område eller socialt arbete. Ingen behandlare önskar att bli påtvingad en ”evidensbaserad metod” som man inte är bekväm med. Å andra sidan kan barn och föräldrar bli utan effektiv hjälp, om forskningsbaserad kunskap aldrig når fram till praktiken och metoder lever sitt eget liv på oklara grunder. Vi kommer att tala om forskningsbaserad kunskap i relation till praktik inom våldsområdet och om möjligheterna att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. Ulf Axberg är professor i familjeterapi och systemisk praxis på VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Ole Hultmann är lektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och är knuten till BUP i Göteborg.

 

AnmälanVisa/dölj innehåll

Evenemanget är kostnadsfritt och sker digitalt via Zoom. Gör din anmälan här. När du anmäler dig, gäller din anmälan för vårens alla Barnafrid Talks. 

Länk för anmälan till vårens Barnafrid talks

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll