Barnafrid talks våren 2021

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom.

2 februari- Barnafrid Talk 2

Maria Fridh, specialistläkare i socialmedicin vid Kunskapscentrum barnhälsovård i Region Skåne, berättar om sin forskning om psykisk ohälsa bland unga som mobbas och trakasseras på nätet.

Moa Jederström är doktorand vid Athletics Research Center vid Linköpings universitet och är före detta konståkare. Hon forskar om unga konståkares mående med ett unikt fokus på hälsan hos idrottande barn/ungdomar och våld inom idrott.

2 mars - Barnafrid talk 3

Barnavårdsutredningar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet – resultat från forskningsstudien SAVE

Birgitta Persdotter är lektor i socialt arbete och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet. Birgittas forskning är inriktad på socialtjänstens myndighetsutövning och jämlikhet och jämställdhet vid bemötande och tillgång till insatser. Hennes föreläsning handlar om resultaten från forskningsstudien SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children). Syftet med SAVE är att öka kunskapen om vilken typ och omfattning av våld som framkommer i barnavårdsutredningar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet, bedömningen av risk för fortsatt våld och tillgången till insatser på lika villkor för alla barn.

6 april -Barnafrid talk 4

Hur hjälper vi förskolebarn att berätta om brott? 

Mikaela Magnusson är forskare vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad på rättspsykologi. Mikaela försvarade sin avhandling med titeln “Interviewing preschoolers: Facilitators and barriers to young children's legal testimony” i december 2020. Hon kommer att föreläsa om  barnförhör med förskolebarn.  

4 maj -Barnafrid talk 5

Barns rättigheter till skydd, stöd och delaktighet i alla de processer som berör dem.

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hennes forskning är inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för arbetet med mäns våld mot kvinnor, och våldsutsatta barn. Frågor om barns situation och rättigheter, liksom föräldraskap och föräldrars omsorgsförmåga är centrala. Under perioden 2020-2025 leder hon ett sexårigt forskningsprogram om socialtjänstens samordnade interventioner mot våld i nära relationer, med fokus på barn (se www.esh.se/forskning/sivin-barn ).

1 juni -Barnafrid talk 6

”Snäll. Sätter grenser ibland. Bryr sig om en.” - Barns röster om föräldraskap och familjeliv

Anna Sarkadi är professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och forskningsledare för CHAPS, Child Health and Parenting. Forskargruppen CHAP lyssnar ofta på barnen i sin forskning, även så unga som 3 - 6 år, eller barn med svår funktionsnedsättning. Givet rätt förutsättningar och skickliga intervjuare är barnen fullt kapabla att delge sina tankar och känslor om det mesta, från coronapandemin till "sharenting" på sociala medier (föräldrar som delar bilder på sina barn) och familjebråk. Föreläsningen ger ett smakprov på forskningen och barnens klokskap.

Barnafrid talks pågår kl 15.30-16.30. Moderator är prof. Laura Korhonen.  

AnmälanVisa/dölj innehåll

Anmälan sker senast dagen innan webbseminariet. Din anmälan gäller sedan för alla vårens Barnafrid talks. 

Anmäl dig här


KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll