Nätverk för yrkesverksamma inom förskolan och skolan

Förskola och skola är skyddande faktorer för att förebygga ohälsa, våldsutsatthet och ojämlikhet då (nästan) alla barn går i förskolan och alla barn går i skolan. Därför har förskola och skola en unik möjlighet att kunna upptäcka och agera vid misstanke om, eller om det har bekräftats, att ett barn utsätts för våld. 2021 startade Barnafrid upp ett nätverk för förskola och skola där fokus ligger på erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Kalender Visa/dölj innehåll

Nätverksträff för elevhälsan

Tema: En inkluderande elevhälsa med elevens behov i centrum. Program: *Verktyg för att upptäcka unga som far illa - Maskrosbarn presenterar sin rapport Skolkurage. *Tillgänglig elevhälsa ur ett elevperspektiv - Allbry presenterar sitt arbete. *Psykisk ohälsa och elevers perspektiv på elevhälsan - Ångestpodden delar erfarenheter från sitt arbete. *Aktuella erfarenheter från våldsförebyggande elevhälsoarbete i en eller flera kommuner.

Börjar 14 september 2022 kl. 12.30
Slutar 14 september 2022 kl. 16.30
Plats Online
Kontakt Hanna Antonsson
013-28 19 62

Nyhetsarkiv Visa/dölj innehåll