Förskola och skola är skyddande faktorer för att förebygga ohälsa, våldsutsatthet och ojämlikhet då (nästan) alla barn går i förskolan och alla barn går i skolan. Därför har förskola och skola en unik möjlighet att kunna upptäcka och agera vid misstanke om, eller om det har bekräftats, att ett barn utsätts för våld. 2021 startade Barnafrid upp ett nätverk för förskola och skola där fokus ligger på erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Nyhetsarkiv