Nätverk för yrkesverksamma inom förskolan och skolan

Förskola och skola är skyddande faktorer för att förebygga ohälsa, våldsutsatthet och ojämlikhet då (nästan) alla barn går i förskolan och alla barn går i skolan. Därför har förskola och skola en unik möjlighet att kunna upptäcka och agera vid misstanke om, eller om det har bekräftats, att ett barn utsätts för våld. 2021 startade Barnafrid upp ett nätverk för förskola och skola där fokus ligger på erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Kalender

Nätverksträff socialtjänst, skola och civilsamhälle: Våld mellan barn och unga och samverkan

Barnafrid bjuder in till nätverksträff för socialtjänsten, skola och civilsamhälle. Temat är våld mellan barn och unga och samverkan. Mer information om program och anmälan kommer inom kort.

Börjar 31 maj 2023 kl. 13.00
Slutar 31 maj 2023 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Nyhetsarkiv