21 september 2021

Onsdagen den 15 september arrangerade Barnafrid en nätverksträff för förskola/skola och elevhälsa med temat vad behöver förskola och skola veta för att kunna upptäcka och bemöta hedersrelaterat våld och förtryck.

Ann-Charlotte Münger och Malin Öhman
Ann-Charlotte Münger, Barnafrid och Malin Öhman, Motala kommun arrangerade

450 deltagare lyssnade till olika föreläsare från Länsstyrelsernas nationella kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck, Motala kommuns konsultationsteam och Skolverket.

Issis Melin från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryckIssis Melin från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Våga fråga

Petra Blom och Issis Melin från Länsstyrelsens nationella kompetenscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet, gav en introduktion om hedersrelaterat våld och hur förskola och skola kan arbeta med detta.

I bemötandet är det viktigt att visa att lärarna vill veta mer. Ställ frågor så att barnen känner förtroende. Barnet har valt dig att berätta för och det är ett stort ansvar att bära. Issis Melin förmedlade två bra frågor för att sätta igång ett samtal:

- Vad är det du vill göra som du inte får göra?
- Vad måste du göra som du inte vill?

Kompetensteamet som bildades 2014 innehar särskild kompetens i frågorna. Arbetet utgår från ett regeringsuppdrag att bilda ett nationellt, permanent kompetenscenter för att stötta kommuner och regioner i det samordnande arbetet samt regelbundet undersöka hedersrelaterat våld och förtryck. De erbjuder stödtelefon till yrkesverksamma för både främjande och förebyggande och akuta lägen.

Föreläsarna uppmanar skolpersonalen att utgå ifrån skrivningarna i skollagen för att säkerställa att alla elever får delta i undervisningens samtliga inslag. Oro inför skollov behöver anmälas direkt eller så fort skolan uppmärksammar att ett barn är borta från skolan. Det är av yttersta vikt att agera i tid, i värsta fall är det för sent och eleverna är redan förda ut ur landet. Föreläsarna uppmanar också personalen att undersöka vad det finns för rutiner, handlingsplaner och riktlinjer inom kommunen eller den fristående huvudmannen.

Läs mer på Kompetensteamets webbplats

Samverkan mellan professioner

Panelsamtal mellan anställda i Motala kommunPanelsamtal

I ett panelsamtal deltog representanter för konsultationsgruppen i Motala kommun som består av en skolsköterska, en kurator på ungdomshälsan, en socialsekreterare, en integrationssamordnare och polisen.

Gruppen bildades då elevhälsan kände sig ensamma i frågorna kring våldsproblematik. Tecken på och frågeställningar kring heder behövde diskuteras i samverkan mellan olika professioner. Gruppen ger enkelt och lättillgängligt stöd till skolorna och sprider också kunskap inom området.

Främja och förebygga, upptäcka och agera

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck består av två delar; det främjande och förebyggande samt att upptäcka och agera, menar Teresa Fernandes Long, undervisningsråd på Skolverket.

Det främjande och förebyggande arbetet innebär att alla elever ska ha samma möjlighet att utvecklas och lära. I skolan får eleverna möta principer och utgångspunkter för människors lika värden. Detta återfinns både i läroplaner och i skollagen. Det främjande och förebyggande arbetet ska ske utan förekommen anledning.

Den andra delen i arbetet – upptäcka och agera – handlar om att skolans personal behöver bygga tillitsfulla relationer så att eleverna kan anförtro sig till personalen. Teresa uppmanar skolans personal att se, lyssna och våga samtala med eleverna. Kunskapen om hedersrelaterat våld blir en förutsättning för att kunna upptäcka utsatthet och undervisa om det.

En eftermiddag med kunskapshöjning

Under eftermiddagen delades deltagarna in i så kallade spår där bland andra Issis Melin pratar om vad du som skolpersonal bör känna till för att kunna förebygga och stödja barn och unga som utsätts. Deltagarna fick också lyssna till expertkunskap om skyldigheten till att göra orosanmälan och hur den kan gå till.

Save the dates

Nätverkskonferens för förskola/skola 17/3 2022
Nätverkskonferens för Elevhälsan 14/9 2022

Mer information kommer.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.