Socialtjänsten har en viktig roll i att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden och få en uppväxt fredad från våld. Under våren 2022 startar Barnafrid upp ett nätverk för socialtjänsten där fortbildning och erfarenhetsutbyte står på schemat.

Vill du eller dina kollegor ha utskick gällande Barnafridsprogram för socialtjänsten?

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Inom ramen för detta uppdrag anordnar vi utbildningar, nätverksträffar och andra evenemang för yrkesverksamma som möter barn i sitt yrkesutövande. 

Vi vill gärna skapa en bas för utskick om vårt nyetablerade nätverk för dig som arbetar inom socialtjänsten. Vill du få Barnafrids utskick om nätverksträffar samt andra evenemang som rör dig som arbetar inom socialtjänsten? Anmäl ditt intresse här.

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter samtycker du till att Barnafrid får använda dina uppgifter till ändamål kopplade till nätverket för socialtjänsten samt andra evenemang som rör dig som arbetar inom socialtjänsten. Läs mer om hur LiU hanterar personuppgifter här.


Nyhetsarkiv