04 maj 2022

Socialtjänsten har en viktig roll i att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden och få en uppväxt fredad från våld. Under våren 2022 startar Barnafrid upp ett nätverk för socialtjänsten där fortbildning och erfarenhetsutbyte står på schemat.

Porträtt Maria Johansson
Maria Johansson, Barnafrid

- För mig är det viktigt att hela socialtjänsten och alla dess delar, till exempel HVB, LSS-boenden och SiS, ja all personal som möter barn på olika sätt, får till sig kunskap, kan samlas och att vi tillsammans lär oss av varandra, säger Maria Johansson, utredare på Barnafrid och programansvarig för området socialtjänst.

Maria Johansson, ansvarig för nätverket, började på Barnafrid i april men har mångårig erfarenhet inom området. Hon har arbetat som skolkurator, socialsekreterare, socionom på Barnahus, och senast som inspektör på Inspektionen för vård och omsorg, IVO med inriktning mot socialtjänst.

- Utifrån den tillsyn jag genomfört, men också alla möten jag haft med barn, personal och ledning har jag fått till mig att man inom olika områden både behöver och vill få möjlighet att öka kunskapen om våld mot barn. Jag tänker att det är viktigt att på sikt nå ut till alla våra målgrupper inom socialtjänsten. Jag ser fram emot att nu sätta igång detta arbete, säger Maria. 

På Barnafrid finns det flera program med olika inriktningar såsom hälso- och sjukvård, rättsväsende, skola och civilsamhälle så möjligheterna till att sprida kunskap på olika sätt och att främja samverkan är stora. Ett sätt Barnafrid arbetar med är att skapa olika nätverk för yrkesverksamma.

Nätverksträff för socialtjänst

Den första nätverksträffen för socialtjänsten anordnas den 19 maj. Temat för träffen är Socialtjänstens förhandsbedömning och utredning vid misstanke eller kännedom om våld mot barn.

Program:

SAVE-studien: Om socialtjänstens bedömningar, insatser och uppföljning av insatser vid barns våldsutsatthet
Birgitta Persdotter och Leigh Ann Loebs

Socialstyrelsens arbete med ett nytt bedömningsstöd
Hanne Martinek

Workshop
Möjlighet till interaktion och nätverkande

Upptäckt och utredning när ett syskon förgriper sig sexuellt på ett annat syskon
Cecilia Kjellgren

Vad vill du diskutera eller lära dig mer om?

Vi vill gärna också höra från dig som jobbar inom socialtjänst vilka områden och frågeställningar som du tycker är angelägna att diskutera eller som du vill lära dig mer om.

Fyll gärna i formuläret nedan.

Vill du eller dina kollegor ha utskick gällande Barnafrids program för socialtjänsten?

Vill du få Barnafrids utskick om nätverksträffar samt andra evenemang som rör dig som arbetar inom socialtjänsten?

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter samtycker du till att Barnafrid får använda dina uppgifter till ändamål kopplade till nätverket för socialtjänsten samt andra evenemang som rör dig som arbetar inom socialtjänsten. Läs mer om hur LiU hanterar personuppgifter: https://liu.se/artikel/integritetspolicy-liu

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.