Nästa generations beslutsstöd för klimatanpassning i svenskt jordbruk och skogsbruk

Bevattning och dränering av åkermark.
Bevattning och dränering av åkermark är anpassningsåtgärder som kan komma att bli mer angeläget i framtiden. Lotten Wirehn

Tidigare forskning och erfarenheter har visat att det finns ett behov av att anpassa information om klimatförändringar till användares behov och specifika sammanhang. Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av skräddarsydda klimatindikatorer för användare inom jord- och skogsbrukssektorn för att skapa mer användbara underlag i arbetet med klimatanpassning.

Klimatanpassning är nödvändigt för att minska samhällets känslighet och öka kapaciteten att hantera förväntade klimatförändringarna och dess effekter. För svenskt jord- och skogsbruk kan klimatförändringarna både skapa nya möjligheter och stora utmaningar, på grund av exempelvis extrema väderhändelser, mildare vintrar, för torra eller blöta förhållanden. Information om klimatets karaktär och förändring kan presenteras genom så kallade klimatindikatorer. Forskningen behöver undersöka och bemöta behovet av skräddarsydd klimatinformation för att ge underlag till effektiva anpassningsstrategier.

Detta projekt består av fyra delprojekt som ska

  • syntetisera forskningen om klimatindikatorer
  • analysera användares perspektiv på tillgängliga klimatindikatorer och behov av nya indikatorer
  • bidra till utveckling av nya klimatindikatorer genom inkludering av användarperspektiv för identifiering och validering, för en gemensam och kollektiv kunskapsutveckling
  • bidra till utvecklingen av ett ramverk av klimattjänster i Sverige.

Detta projekt är finansierat av forskningsrådet Formas och leds av Linköpings universitet. Projektet är ett samarbete med SMHI.

Publikationer

Inspelad föreläsning

Jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat

Klimatförändringarna ligger inte i framtiden – de sker redan. Under 15 minuter ger Lotten Wiréhn en inblick i hur produktionen av mat påverkas när världen blir varmare och extremväder inträffar oftare. Hon forskar om hur information om klimatet kan göras mer användbar som beslutsunderlag inför anpassningar av lantbruket.

Från ForskarFredag 2023; Forskarhörnan

Forskningscentrum

Organisation