ForskarFredag är en vetenskapsfestival där du får veta mer om forskning.

Foto Magnus Johansson ForskarFredag ordnas årligen av många olika aktörer över hela Europa. Syftet är att skapa inspirerande möten mellan forskning och allmänhet och visa att forskare är helt vanliga människor med lite extra spännande jobb. Nästa ForskarFredag genomförs i September 2024. 

Låna en forskare

Ta del av inspelade föreläsningar från 2023

ChatGPT och andra AI-assistenter: Möjligheter och utmaningar

Den tekniska utvecklingen inom språkmodeller och generativ AI har gått snabbt och väckt reaktioner. Många frågar sig i vilken riktning utvecklingen är på väg och vilka konsekvenser den kommer få för samhället. På 15 minuter berättar professor Marco Kuhlmann om grunderna för hur språkmodeller som ChatGPT fungerar, ger exempel på hur de kan användas och belyser olika etiska, tekniska, sociala och miljömässiga utmaningar kopplade till AI-assistenter.

Mer om Marco Kuhlmann:
https://liu.se/medarbetare/marku61

Forskning, utbildning och samverkan inom artificiell intelligens vid Linköpings universitet:
https://liu.se/forskning/ai

Jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat

Klimatförändringarna ligger inte i framtiden – de sker redan. Under 15 minuter ger Lotten Wiréhn en inblick i hur produktionen av mat påverkas när världen blir varmare och extremväder inträffar oftare. Hon forskar om hur information om klimatet kan göras mer användbar som beslutsunderlag inför anpassningar av lantbruket.

Mer om Lotten Wiréhn.

Mer om forskning om klimatanpassning av svenskt lantbruk.
 
Från ForskarFredag 2023; Forskarhörnan.

Nätdroger – förekomst, farmakologi och narkotikaklassning

Hur farliga är nätdroger egentligen och hur sprids de i samhället? Henrik Gréen, professor i forensiska vetenskaper, berättar om det ständiga inflödet av nya droger och hur hans och andras forskning gör skillnad i arbetet med att få dem narkotikaklassade och skydda liv.

Mer om Henrik Gréen: https://liu.se/medarbetare/hengr89

Mer om forensisk forskning vid Linköpings universitet: https://liu.se/forskning/forensiska-vetenskaper
Från ForskarFredag 2023; Forskarhörnan.


Om ForskarFredag

Den sista helgen i september är utlyst som ”European Researchers' Night” av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa upp olika slags forskning för allmänheten.

Syftet är att skapa mötesplatser för att visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Under ForskarFredag ordnas många olika aktiviteter på flera orter i Sverige av till exempel lärosäten, museum och andra aktörer, som samordnas nationellt av organisationen Vetenskap och Allmänhet. 

Kontakt