ForskarFredag vid LiU

ForskarFredag är en vetenskapsfestival där du får veta mer om forskning.

Foto Magnus Johansson ForskarFredag ordnas årligen av många olika aktörer över hela Europa. Syftet är att skapa inspirerande möten mellan forskning och allmänhet och visa att forskare är helt vanliga människor med lite extra spännande jobb.
På LiU kommer vi att 2023, utöver att låna ut forskare till klassrum runt om i länet, att även arrangera ett antal publika arrangemang i Linköping och Norrköping.
Se publika programpunkter nedan.

Årets program

Fredag

ForskarFredag - Låna en forskare

Låna en forskare under ForskarFredag-veckan erbjuder ett enkelt sätt att komma i kontakt med forskare och forskning från LiU. Skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser får låna forskare som gör besök, antingen på plats eller digitalt, och berättar om sitt ämne eller hur det är att arbeta som forskare. Bokning görs via ForskarFredags bokningsplattform.

Börjar 25 september 2023 kl. 08.00
Slutar 28 september 2023 kl. 16.00
Plats Digitalt, eller på plats runt om i länet
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95

ForskarFredag - Security Link Pop-up Science

Security link är ett strategiskt forskningsområde för tvärvetenskaplig forskning inom krishantering, säkerhet och skydd av samhällsinfrastrukturer. Under ForskarFredag kommer du få möjlighet att lära dig mer om deras verksamhet. Utöver tävlingar, give aways och samtal med deras forskare kommer de demonstrera delar från sin verksamhet, till exempel en elefantdetektor. Titta förbi, när de står utanför Studenthuset under ForskarFredag!

Börjar 29 september 2023 kl. 10.00
Slutar 29 september 2023 kl. 14.00
Plats Utanför Studenthuset på Campus Valla
Kontakt Lena Tasse
013-28 69 07

ForskarFredag: Forskarhörnan - vid tröskeln till framtiden

På LiU bedrivs förnyande forskning inom många fält. Gemensamt finns en strävan att vara till nytta för samhället. Med Forskarhörnan vill vi ge möjligheten att under en kort tid få unika inblickar i LiU:s forskarvärldar. Vilka utmaningar och möjligheter ser forskarna? På vilket sätt kommer forskningen i framtiden samhället till del? Arrangemanget är i form av en presentationsstafett där forskarna får 15 minuter att fördjupa sig i sitt ämne innan nästa tar vid.

Börjar 29 september 2023 kl. 11.00
Slutar 29 september 2023 kl. 13.00
Plats Lövverket i Studenthuset, Campus Valla, Linköpings universitet
Kontakt

ForskarFredag - Panelsamtal: Djupdyk i Generativ AI

I det här panelsamtalet får du lära dig mer om hur generativ AI egentligen fungerar, hur det kan hjälpa dig i ditt arbete, vilken teknik som används och vad de största utmaningarna är? Panelen består av Daniel Toll, Fredrik Löfgren, Hannah Pelikan och Sebastian Rozenberg från LiU. Begränsat antal platser. Efter panelen bjuds föranmälda besökare på lunch i restaurangen.

Börjar 29 september 2023 kl. 11.30
Slutar 29 september 2023 kl. 12.30
Plats Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54 i Norrköping
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95

ForskarFredag - Panelsamtal: AI från ord till handling

Inom näringslivet talas det mycket om användningen av AI, men för att verkligen skapa värde måste man ta steget och faktiskt använda det! Men hur gör man det? Panelen består av Carin Carelind, IT-chef på Östgötatrafiken, Fredrik Heintz, Professor i Artificiell Intelligens och Karin Ackerholm, Innovationsrådgivare vid Linköpings universitet. Föranmälan krävs. Lättare lunch ingår. Välkommen!

Börjar 29 september 2023 kl. 12.00
Slutar 29 september 2023 kl. 13.00
Plats Goto 10, Teknikringen 7, Linköping
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95

ForskarFredag på Agora Kulturhus

Välkommen till Agora kulturhus under ForskarFredag. Här kan du träffa forskare och studenter från LiU, vara med och medborgarforska för miljön och göra egna experiment med Fenomenmagasinet! Hela familjen är välkommen. Mer info kommer.

Börjar 29 september 2023 kl. 14.00
Slutar 29 september 2023 kl. 17.00
Plats Agora, Skäggetorps centrum 18, Linköping
Kontakt

Lördag (Sammanfaller även med Kulturnatten i Norrköping)

Kulturnatten - Forskarföreläsning: AI in medicine med Iulian Emil Tampu (In English)

AI in medicine is revolutionizing healthcare, serving as a valuable tool for doctors today and a promising companion for the doctors of tomorrow. Iulian will talk about how AI has the potential to learn from data, moving from being an advance tool for diagnosis to a real-time source of integrated information about the patient’s health. And how AI can contribute to medical research enabling scientists and doctors to address questions that previously seem unapproachable.

Börjar 30 september 2023 kl. 12.15
Slutar 30 september 2023 kl. 12.45
Plats Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54 i Norrköping
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95
Iulian Emil Tampu
013-28 67 49

Kulturnatten - Forskarföreläsning: AI i klassrummet med Katarina Sperling

AI förutspås förändra stora delar av samhället, och utbildningssektorn är inget undantag. Men vilka konsekvenser kommer det att få för utbildningsväsendet nu när AI blir en mer naturlig del av klassrummet? På vilket sätt påverkas egentligen lärarna? Och hur kan lärarna påverka utvecklingen? Föreläsningen utgår från både Katarinas egen forskning och tidigare arbete, då hon drivit och initierat flera projekt kring skolans digitalisering som strateg på Forsknings- och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköping.

Börjar 30 september 2023 kl. 14.15
Slutar 30 september 2023 kl. 14.45
Plats Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54 i Norrköping
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95
Katarina Sperling
011-36 36 28

Kulturnatten - Forskarföreläsning: Artificiella visuella system med Michael Felsberg

Synsinnet är en självklarhet för människor då majoriteten av informationen från omgivningen uppfattas genom synen. Att skapa datorseende är dock något som gäckat forskare under lång tid eftersom synsinnet är komplext och mycket intuitivt i sin natur. Michael kommer här att prata om komplexiteten med att skapa datorseende, och hur artificiella visuella system kan förbättras. Men även hur dessa system kan samexistera med – och förutsäga beteendet av – människor?

Börjar 30 september 2023 kl. 16.15
Slutar 30 september 2023 kl. 16.45
Plats Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95
Michael Felsberg
013-28 24 60

Kulturnatten - Forskarföreläsning: Konst och kreativitet - AI och syntetiska bilder med Sebastian Rozenberg

Kan en dator producera konst på egen hand? Maskingenererade bilder utmanar förutfattade meningar om vad konst och kreativitet är, och väcker starka känslor bland olika grupper. Hur kan vi förstå syntetiska bilder, och vad har det för konsekvenser när allt mer media är automatiskt genererat av en datormodell?

Börjar 30 september 2023 kl. 18.15
Slutar 30 september 2023 kl. 18.45
Plats Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54 Norrköping
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95
Sebastian Rozenberg
011-36 33 39

Forskarhörnan - vid tröskeln till framtiden

Studenthuset - kl 11:00-13:00 

Vilka utmaningar och möjligheter ser forskarna? På vilket sätt kommer forskningen i framtiden samhället till del?

På LiU bedrivs förnyande forskning inom många fält. Gemensamt finns en strävan att vara till nytta för samhället. Med Forskarhörnan vill vi ge möjligheten att under en kort tid få unika inblickar i LiU:s forskarvärldar. Arrangemanget är i form av en presentationsstafett där forskarna får 15 minuter att fördjupa sig i sitt ämne innan nästa tar vid.
Välkommen till Studenthuset fredagen den 29.e september mellan 11-13. Årets talare hittar du nedan. 

Årets talare

Kl 11.00
Henrik Green – Nätdroger: förekomst, farmakologi och narkotikaklassning 

Lotten Wiréhn

Kl 11.15 
Lotten Wiréhn – Jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat


Marco Kuhlmann Kl 11.30 
Marco Kuhlmann– Naturlig språkbehandling, artificiell intelligens och aktuella tillämpningar som ChatGPT

Kl. 11:45 
Emma Björk – Utveckling av nya material med samhällsnytta av grundämnen som inte är bristvaror

Lars Sandman.

Kl 12.00 
Lars Sandman – Etiska frågor vid fördelning av knappa resurser inom vården

Veronica Brodén Gyberg lyssnar till barnens kommentarer.

Kl 12.15 
Veronica Brodén Gyberg – Rättvis klimatomställning – hur kan forskning bidra?


Kl. 12.30 
Susanne Kelfve – Möjligheter och utmaningar med ett förlängt arbetsliv

 
Kl. 12.45
Mikael Asplund – Cybersäkerhet och pålitlighet för samhällsviktiga system

Låna en forskare

Hur är det att jobba som forskare? Vad gör man egentligen om dagarna? Hur blir man forskare, och vad kan man forska om?

LiU erbjuder skolklasser möjligheten att få låna en av våra forskare under en lektion. Forskaren besöker klasserna fysisk eller digitalt för att berätta om hur det är att jobba som forskare, och svara på frågor om yrket och sitt specialämne. Låna en forskare genomförs framförallt i samarbete med Vetenskap & Allmänhet och ForskarFredag-veckan. Bokning sker via deras plattform på forskarfredag.se.
Eleverna hade massor med frågor och tankar. Lite kul var det också att han [forskaren] inte motsvarar bilden av en forskare vilket i sig kan ge inspiration till elever som inte vanligtvis skulle tänka sig detta yrke.
Camilla, Lärare

Om ForskarFredag

Den sista helgen i september är utlyst som ”European Researchers' Night” av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa upp olika slags forskning för allmänheten.

Syftet är att skapa mötesplatser för att visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Under ForskarFredag ordnas många olika aktiviteter på flera orter i Sverige av till exempel lärosäten, museum och andra aktörer, som samordnas nationellt av organisationen Vetenskap och Allmänhet. 

Kontakt