Cirkulära logistiksystem

Idag är cirkulära flöden ett centralt begrepp för att vi ska uppnå en hållbar värld. Cirkularitet skapar dock flera logistiska utmaningar som är viktiga att förstå, och några av dessa tar vi oss an i vår forskning.

Som en reaktion på flera samhällsutmaningar, såsom ökade avfallsmängder, energiåtgång, utsläpp och begränsad råvarutillgång, ser vi idag en stark framväxt av cirkulära flöden. Tidigare kallade vi det för returlogistik. Denna utveckling bär med sig flertalet logistiska utmaningar då cirkulära flöden ofta innebär ökad hantering, transport och lagring av småskaliga och mer oförutsägbara flöden. I vår forskning strävar vi efter att effektivisera resursanvändningen för de cirkulära logistiksystemen, men även att förstå den företagsekonomiska nyttan i dessa system. Detta gör vi exempelvis genom att studera aktörssamverkan och utvecklandet av konkurrenskraftiga affärsmodeller.

Cirkulära logistiksystem är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter. 

Forskningsprojekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation