Clinical Translation of SFDI Instrumentation

Klinisk översättning av SFDI instrumentering.

Under detta projekt har vi utvecklat analysmetoder för datareduktion och virtuellt instrumentdesign för att översätta det kritiska spektrala informationsinnehållet extraherat från SFDS-undersökningar ner till minimala nödvändiga mätdetaljer.

Från detta datadrivna perspektiv kan vi sedan söka efter optimerade bildlösningar och instrumentdesign som skulle upprätthålla dataintegriteten och robustheten av SFDS, men leverera detta verktyg i en mindre, lättanvänd och kostnadseffektiv formfaktor.

Gruppmedlemmar

Organisation