Culture Unbound

Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.
Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.

Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras i Open Access. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i ordets vidaste bemärkelse.

Tidskriften välkomnar forskning som utforskar olika kulturella perspektiv, frågor eller företeelser och som strävar efter att bidra till en kvalificerad vetenskaplig diskussion i ett eller flera fält eller discipliner. Vi är särskilt intresserade av tvärvetenskaplig forskning samt bidrag som utforskar innovativa teoretiska eller metodologiska ansatser. Culture Unbound välkomnar också översiktsartiklar fokuserade på framväxande eller förändrade områden inom kulturforskningen. Alla frågor kan skickas till: cu@ikos.liu.se

Culture Unbound finns registrerad i Scopus, CrossRef, DOAJ (Directory of Open Access Journals) och EBSCO. Tidskriften ingår i nätverket Open Humanities Press och noteras på nivå 1 i det norska registret för vetenskapliga tidskrifter, serier och förlag. Med sin globala räckvidd och skandinaviska bas, fungerar Culture Unbound som ett gränssnitt mellan lokala/nationella traditioner och globala fältet kulturstudier. 

Läs mer om Culture Unbound.

Senaste numret av Culture Unbound 
Visa/dölj innehåll

Culture Unbounds första nummer för 2020 är nu ute! 

Det tjocka numret innehåller bland annat en editoral från både nya och gamla redaktionsmedlemmar samt ett tio-tal artiklar som ingår i temat ”Archive and Method(s)” där gästredaktören Mattias Frihammar samt nio andra etnologer och folklore-forskare diskuterar hur man kan studera folklivs-material med ett särskilt fokus på fotografier. 

Temanumret producerades inom forskningsprojektet Vardagens bilder och berättelser (finansierat av Riksantikvarieämbetet och Riksbankens jubileumsfond) som framförallt fokuserar på Gunnar Lundhs foto-samling (Nordiska Museets arkiv). Gunnar Lundh, fotograf.1900-tals fotografen Gunnar Lundh. Foto Nordiska museets arkiv

Redaktion
Visa/dölj innehåll

Vill du publicera dig i Culture Unbound?
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll