Culture Unbound

Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.
Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.

Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras i Open Access. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i ordets vidaste bemärkelse.

Tidskriften välkomnar forskning som utforskar olika kulturella perspektiv, frågor eller företeelser och som strävar efter att bidra till en kvalificerad vetenskaplig diskussion i ett eller flera fält eller discipliner. Vi är särskilt intresserade av tvärvetenskaplig forskning samt bidrag som utforskar innovativa teoretiska eller metodologiska ansatser. Culture Unbound välkomnar också översiktsartiklar fokuserade på framväxande eller förändrade områden inom kulturforskningen. Alla frågor kan skickas till: cu@ikos.liu.se

Culture Unbound finns registrerad i Scopus, CrossRef, DOAJ (Directory of Open Access Journals) och EBSCO. Tidskriften ingår i nätverket Open Humanities Press och noteras på nivå 1 i det norska registret för vetenskapliga tidskrifter, serier och förlag. Med sin globala räckvidd och skandinaviska bas, fungerar Culture Unbound som ett gränssnitt mellan lokala/nationella traditioner och globala fältet kulturstudier.

Läs Culture Unbound.

Redaktion

Sociala medier

Följ Culture Unbound på Twitter och Facebook

Grön ruta med Twitters logga och länk till Culture Unbounds Twitter..
Grön ruta med Facebooks logga och länk till Culture Unbounds Facebook.

Vill du publicera dig i Culture Unbound?

Nyheter

Relaterad forskning