Culture Unbound

Porträtt av de tre redaktörerna framför gul tegelvägg.
Culture Unbounds redaktion: James Meese, Eva Hemmungs Wirtén och Johanna Dahlin. Foto: Anna Valentinsson

Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras i Open Access. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i ordets vidaste bemärkelse.

Tidskriften välkomnar forskning som utforskar olika kulturella perspektiv, frågor eller företeelser och som strävar efter att bidra till en kvalificerad vetenskaplig diskussion i ett eller flera fält eller discipliner. Vi är särskilt intresserade av tvärvetenskaplig forskning samt bidrag som utforskar innovativa teoretiska eller metodologiska ansatser. Culture Unbound välkomnar också översiktsartiklar fokuserade på framväxande eller förändrade områden inom kulturforskningen. Alla frågor kan skickas till: cu@isak.liu.se 

Culture Unbound finns registrerad i Scopus, CrossRef, DOAJ (Directory of Open Access Journals) och EBSCO. Tidskriften ingår i nätverket Open Humanities Press och noteras på nivå 1 i det norska registret för vetenskapliga tidskrifter, serier och förlag. Med sin globala räckvidd och skandinaviska bas, fungerar Culture Unbound som ett gränssnitt mellan lokala/nationella traditioner och globala fältet kulturstudier. 

Till e-publikationen:

Culture Unbound logo

Visa/dölj innehåll

Welcome to an Unbounded Workshop onPublishing, Property and Academic Labour

Norrköping, December 12, 2019

Since 2009, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research has
been committed to publishing the best articles on critical cultural research.
Born digital, operating under a gold OA scheme, in 2019 Culture
Unbound is wellestablished as a high-quality, peer-reviewed outlet for
cross-diciplinary research in the humanities and social sciences. To mark
the occasion of the journal’s first decade and its transition into the next,
Culture Unbound hosts an open workshop on the theme Publishing, Property
and Academic Labour. Exploring the infrastructural challenges in
the intersection of scholarly publishing, intellectual property and academic
labour, the purpose of the workshop is to reflect on the current conditions
of scholarly publishing and to initiate a discussion on what the
future might hold for journals such as Culture Unbound.

The workshop is free of charge but please register before December 6
Date & time: 13-17 on December 12, 2019
Place: Arbetets museum, Norrköping 
Registration and further information: cu@isak.liu.se

Speakers:
Janneke Adema, University of Coventry, UK
Björn Hammarfelt, University College Borås, SE
Alessandro Ludovico, Winchester School of Art, UK

Unbounded Workshop - Abstracts och bios

Redaktion
Visa/dölj innehåll

Vill du publicera dig i Culture Unbound?
Visa/dölj innehåll

Instruktioner för hur du går tillväga finns på Culture Unbounds electronic press-sida.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll