Culture Unbound

Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.
Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.

Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras i Open Access. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i ordets vidaste bemärkelse.

Tidskriften välkomnar forskning som utforskar olika kulturella perspektiv, frågor eller företeelser och som strävar efter att bidra till en kvalificerad vetenskaplig diskussion i ett eller flera fält eller discipliner. Vi är särskilt intresserade av tvärvetenskaplig forskning samt bidrag som utforskar innovativa teoretiska eller metodologiska ansatser. Culture Unbound välkomnar också översiktsartiklar fokuserade på framväxande eller förändrade områden inom kulturforskningen. Alla frågor kan skickas till: cu@ikos.liu.se

Culture Unbound finns registrerad i Scopus, CrossRef, DOAJ (Directory of Open Access Journals) och EBSCO. Tidskriften ingår i nätverket Open Humanities Press och noteras på nivå 1 i det norska registret för vetenskapliga tidskrifter, serier och förlag. Med sin globala räckvidd och skandinaviska bas, fungerar Culture Unbound som ett gränssnitt mellan lokala/nationella traditioner och globala fältet kulturstudier. 

Läs mer om Culture Unbound.

Senaste numret av Culture Unbound 

Men Can/Can men Change? 

Det senaste numret av Culture Unbound – Vol 12 No 3 (2020) – är ett specialnummer om maskuliniteter. Den innehåller också tre oberoende artiklar.

I inledningsartikeln till den senaste utgåvan av Culture Unbound, “Men Can/Can men Change?”, skriver forskare Gabriella Nilsson från Lunds universitet och David Gunnarsson från Södertörns högskola:

“This special issue contains six articles written by Swedish scholars in ethnology, gender studies, history, sociology, and food studies. They all touch on how masculinity is done, or perceived to be done, in relation to dichotomies such as good/bad, equal/unequal, and strong/vulnerable. In some articles, experiences of being a feminist or partaking in feminist activities become ways of trying out a new masculinity on the micro level. A recurring strand in these contributions is discussions on gender equality and the emotions it brings about in the specific context of Swedish society, both contemporary and historical.”

Medverkande till specialutgåvan är Klara Goedecke från Uppsala universitet, Kalle Berggren från Stockholms universitet, Kim Silow Kallenberg från Umeå universitet, Robin Ekelund från Malmö universitet, Nicklas Neuman från Uppsala universitet och Kristofer Hansson från Malmö universitet.

Utgåvan innehåller också tre oberoende artiklar: “Fessenheim—Nuclear Power Plant for Peace” av Florence Pascale och Astrid Frohlig från Stockholms universitet; “This Must Surely be the Way to Happiness!: Divergent ‘bite-size wisdoms’ about Happiness in inspirational internet memes” av Jennifer De Paola från Helsingfors universitet och Eemeli Hakoköngäs från University of Eastern Finland; och “Longing for the Past: An Analysis of Discursive Formations in the Greta Thunberg Message” av Hanna Sjögren från Malmö universitet.

Redaktion

Sociala medier

Följ Culture Unbound på Twitter och Facebook

Grön ruta med Twitters logga och länk till Culture Unbounds Twitter..
Grön ruta med Facebooks logga och länk till Culture Unbounds Facebook.

Vill du publicera dig i Culture Unbound?

Nyheter

Relaterad forskning