Culture Unbound

Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.
Culture Unbound, tidskrift för kulturforskning.

Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras i Open Access. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i ordets vidaste bemärkelse.

Tidskriften välkomnar forskning som utforskar olika kulturella perspektiv, frågor eller företeelser och som strävar efter att bidra till en kvalificerad vetenskaplig diskussion i ett eller flera fält eller discipliner. Vi är särskilt intresserade av tvärvetenskaplig forskning samt bidrag som utforskar innovativa teoretiska eller metodologiska ansatser. Culture Unbound välkomnar också översiktsartiklar fokuserade på framväxande eller förändrade områden inom kulturforskningen. Alla frågor kan skickas till: cu@ikos.liu.se

Culture Unbound finns registrerad i Scopus, CrossRef, DOAJ (Directory of Open Access Journals) och EBSCO. Tidskriften ingår i nätverket Open Humanities Press och noteras på nivå 1 i det norska registret för vetenskapliga tidskrifter, serier och förlag. Med sin globala räckvidd och skandinaviska bas, fungerar Culture Unbound som ett gränssnitt mellan lokala/nationella traditioner och globala fältet kulturstudier. 

Läs mer om Culture Unbound.

Senaste numret av Culture Unbound Visa/dölj innehåll

Konstnärlig praxis utifrån olika vinklar 

Det senaste numret av Culture Unbound - Vol 12 No 2 (2020) - innehåller en rad oberoende artiklar om ämnen som konstnärlig praktik, kreativitet och talang.

Konstnärlig praxis utforskas från olika vinklar, från hur busker i Berlin uppfattar sin roll i en stad som marknadsförs som ”ung och cool” till den metaforiska tyngdkraften i förhållande till konstnärer, deras arbete och deras identiteter.

Kreativitet och självuttryck med de digitala medieplattformarna YouTube och Vimeo beaktas i två andra bidrag.

Gudinnor och idrottare pryder också sidorna i detta nummer; specifikt gudinnadyrkan som en levd religion och idrottsförmåga som att göra snarare än att vara.

Vi vill tacka alla som bidragit till detta nummer:

Claudia Seldin, Federal University of Rio de Janeiro; Linnea Lindsköld och Anna Lundh, Högskolan i Borås; Åse Hedemark, Uppsala universitet; Mikko Malmberg och Mervi Pantti, Helsingfors universitet; Åsa Trulsson, Linnéuniversitetet; Jesper Stilling Olesen, Jens Christian Nielsen och Dorte Marie Søndergaard, Aarhus University; Erik Henningsen och Håkon Larsen, Oslo Metropolitan University; Paula Serafini, University of Leicester; Mark Banks, University of Glasgow; Maarit Jaakkola, Göteborgs universitet; Alison Gerber, Lunds universitet; Juho Tuomas Kaitajärvi-Tiekso, Tammerfors universitet.

 

RedaktionVisa/dölj innehåll

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Följ Culture Unbound på Twitter och Facebook

Grön ruta med Twitters logga och länk till Culture Unbounds Twitter..
Grön ruta med Facebooks logga och länk till Culture Unbounds Facebook.

Vill du publicera dig i Culture Unbound?Visa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll