Presentation

Mitt avhandlingsprojekt undersöker digitala bildobjekt - digitaliserade konstverk, kulturarv och mem tex - med utgångspunkt i estetik, teknikfilosofi och mediaekologier. Digitala bildobjekt förstås som relationella objekt, som görs konkreta genom sina relationer.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll