Estetiska upplevelser av det tekniska och icke-synliga i bilder online

Min forskning undersöker hur spänningen mellan det representativa (form och innehåll) och det operativa (vad bilder gör) upplevs eller uppfattas i nätverkade bilder.

Jag tittar specifikt på hemskärmen på mobilen, digitaliserade oljemålningar, AI-genererade bilder samt visualiseringar och biometriska bilder. Vilken typ av estetisk relation till det ickevisuella är tillgänglig för mig som åskådare, betraktare eller användare av de bilder som återges på mina personliga skärmar?

Med sin placering inom det tvärvetenskapliga fältet medieestetik bygger min forskning på metoder och teorier från estetik, medievetenskap, bildvetenskap, konsthistoria, mediefilosofi, fenomenologi och kritisk teori.

 

MA Estetik, Södertörns Högskola

MS Arkiv och informationsvetenskap, Mittuniverstitetet


Publikationer

2023

2021

Forskning

Undervisning

Organisation