Djup hjärnstimulering: Dataanalys för kliniskt stöd

Neuro prob
Finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning

Djup hjärnstimulering (DBS) är en viktig terapi för patienter med rörelsestörningar orsakade av till exempel Parkinsons sjukdom eller essentiell tremor. Den har även vid enstaka tillfällen använts vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd.

Projektsammanfattning

För utföra och följa upp DBS-kirurgi används olika system som genererar stora mängder bilder och mätdata som kan vara svåra att tolka. I detta projekt föreslår vi ett koncept där den stora mängden data analyseras, presenteras och visualiseras så det blir till ett stöd för kirurgen och den kliniska personal som följer upp patienten. Vi kommer att utföra patientspecifika datorsimuleringar av det elektriska fältet runt olika typer av DBS-elektroder för olika typiska målområden. Dessa kommer att statistiskt bearbetas och presenteras tillsammans med 3D-bilder på hjärnan och atlaser, och att jämföras med fysiologiska mätdata och kliniska parametrar. Detta ska användas för att generera kartor av de mest sannolika områdena som kan bidra till bäst behandlingsresultat. Resultatet kommer att ingå i en demonstrator. För att kunna genomföra detta komplexa arbete så samarbetar medicintekniska och kliniska DBS-forskare i en internationell miljö.

För mer detaljerad information se vår engelska sida

Forskare

Forskningsledare

Professor Karin Wårdell 
Ledare för NeuroteknikgruppenInstitutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet

Forskare

Professor Simone Hemm-Ode 
Institute for Medical Engineering and Medical Informatics, University of Applied Sciences and Art Northwestern Switzerland (FHNW), gästforskare vid Linköpings universitet

Dr. Carl-Fredrik Westin 
Director, Lab. of Mathematics in Imaging (LMI), Associate Professor of Radiology, Harvard Medical School, USA, deltid gästforskare vid Linköping universitet.

Professor Marwan Hariz  
Tidigare ordförande för Functional Neurosurgery, Institute of Neurology, University College London, UK,  Adjungerad professor. DBS-enheten, Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Dr. Peter Zsigmond 
Konsulterande neurokirurg, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Samarbeten

Professor Patric Blomstedt, DBS-enheten, Norrlands universitetssjukhus i Umeå 

Professor Jean-Jacques Lemaire, Dept. of Neurosurgery, Clermont-Ferrand University Hospital, Frankrike

Dr. Anders Fytgarodis, neurokirurg Neurokirurgiska kliniken, Karolinska, Stockholm

Publikationer

Publikationer i projektet

Avhandlingar

Alonso F, Models and Simulations of the Electric Field in Deep Brain Stimulation: Comparison of Lead Designs, Operating Modes and Tissue ConductivityLinköping Studies in Science and Technology.Dissertation No. 1945, 2018

Latorre M, The Physical Axon: Modeling, Simulation and Electrode EvaluationLinköping Studies in Science and Technology.Dissertation No. 1847, 2017

Papers

Wårdell K, Nordin T, Vogel D,Zsigmond P, Westin C-F, Hariz M and Hemm S (2022) Deep Brain Stimulation: Emerging Tools for Simulation, Data Analysis, and Visualization. Front. Neurosci. 16:834026. doi: 10.3389/fnins.2022.834026

Naesström M, Johansson J, Hariz M, Bodlund O, Wårdell K, Blomstedt P, Distribution of electric field in patients with obsessive-compulsive disorder treated with deep brain stimulation of the bed nucleus of stria terminalis, Acta Neurochirurgica, Accepted, 2021.

Stenmark Persson, R, Nordin T, Hariz GM, Wårdell K, L. Forsgren, Hariz M, Blomstedt P, Deep Brain Stimulation of Caudal Zona Incerta for Parkinson’s Disease; One-Year Follow-up and Electric Field Simulations, Neuromodulation. 2021 Jul 27. doi: 10.1111/ner.13500

Alonso F, Zsigmond P, Wårdell K, Influence of Virchow-Robin spaces in the Electric Field Distribution in Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation, Clinical Neurology and Neurosurgery, Accepted, 2021

Nordin T., Wårdell K., Johansson J.D. (2021) The Effect of Anisotropy on the Impedance and Electric Field Distribution in Deep Brain Stimulation. EMBEC 2020. IFMBE Proceedings, vol 80. Springer, Cham.2021.

Vogel D., Wårdell K., Coste J., Lemaire JJ., Hemm S. Atlas Optimization for Deep Brain Stimulation. EMBEC 2020. IFMBE Proceedings, vol 80. Springer, Cham. 2021.

Göransson N, Johansson JD, Wårdell K, Zsigmond P, Postoperative Lead Movement after Deep Brain Stimulation Surgery and the Change of Stimulation Volume.

Stereotact Funct Neurosurg. 2021;99(3):221-229. doi: 10.1159/000511406.

Vogel D, Shah A, Coste J, Lemaire JJ, Wårdell K, Hemm S, Anatomical brain structures normalization for deep brain stimulation in movement disorders, Neuroimage: Clinical, Vol 27, 2020, 102271.

Shah AA, Vogel D, Alonso A, Lemaire JJ, Pison D, Coste J, Wårdell K, Schkommodau E and Hemm S Stimulation Maps: Visualization of results of quantitative intraoperative testing for deep brain stimulation surgery, Med Biol Eng Comput,Jan 30.

Zsigmond P & Wårdell K, Optical Measurements during Asleep Deep Brain Stimulation Surgery along Vim-Zi Trajectories, Stereotac Func Neurosurg, Feb 20:1-7. 

Teresa Nordin, Peter Zsigmond, Sonia Pujol, Carl-Fredrik Westin, Karin Wårdell, White matter tracing combined with electric field simulation - a patient-specific approach for deep brain stimulation, Neuroimage: Clinical, 24, 2019

Wårdell K, Hemm-Ode S, Zsigmond P, A System for Combined Laser Doppler Flowmetry and Microelectrode Recording during Deep Brain Stimulation Implantation, 41st IEEE-EMBC, pp 3759-3761, 2019

Johansson JD, Alonso F, Wårdell K, Patient-Specific Simulations of Deep Brain Stimulation Electric Field with Aid of In-house Software ELMA, 41st IEEE-EMBC, pp 5212-5216, 2019

Latorre M and Wårdell K, A Comparison between Single and Double Cable Neuron Models Applicable to Deep Brain StimulationBiomedical Physics & Engineering Express, 5(2),1-13, 2019

Shah AA, Alonso F, Vogel D, Wårdell K, Coste J, Lemaire JJ, Pison D, Hemm S. Analysis of adverse effects of stimulation during DBS surgery by patient-specific FEM simulations. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2018 Jul;2018:2222-2225.

Johansson JD, Alonso F, Wårdell K, Modelling Details for Electric Field Simulations of Deep Brain Stimulation. In: Lhotska L, Sukupova L, Lackovic I, Ibbott G (eds). IFMBE Proceedings Springer, pp 645-648, vol 68/1, 2018.

Alonso F., Vogel D., Johansson J., Wårdell K, Hemm-Ode S. Electric Field Comparison between Microelectrode Recording and Deep Brain Stimulation Systems-A Simulation Study , Brain Sci., 8(2), 2018.

Zsigmond P., Hemm-Ode S., Wårdell K. Optical Measurements during Deep Brain Stimulation Lead Implantation: Safety Aspects , Stereotact Funct Neurosurg., 95(6):392-399, 2018.

Akbarian-Tefaghi L, Johansson J, Harith A, Eileen J, Limousin P, Zrinzo L, Hariz M, Wårdell K, Foltynie T, Refining the Deep Brain Stimulation target within the Limbic Globus Pallidus internus for Tourette syndrome, Stereotactic and Functional Neurosurgery, Vol. 95, nr 4, pp 251-258, 2017

Hemm S, Pison D, Alonso F, Shah A, Coste J, Lemaire JJ, Wårdell K. Patient-Specific Electric Field Simulations and Acceleration Measurements for Objective Analysis of Intraoperative Stimulation Tests in the Thalamus. Front Hum Neurosci. 2016 Nov 25;10:577.

Alonso F, Latorre MA, Göransson N, Zsigmond P, Wårdell K. Investigation into Deep Brain Stimulation Lead Designs: A Patient-Specific Simulation Study. Brain Sci. 2016 Sep 7;6(3).

Konferenspresentationer 

Johansson J, Akbarian-Tefaghi L, Harith A,  Zrinzo L, Limousin P,  Eileen J Hariz M, Wårdell K, Foltynie T, Estimation of effective target area in the globus pallidus during deep brain stimulation for Tourette syndrome. World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 17th Quadrennial meeting, Berlin June 26-29, 2017 (Oral)

Wårdell K, Fibre based optical techniques for guidance during stereotactic neurosurgery – a review. World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 17thQuadrennial meeting, Berlin June 26-29, 2017 (Oral)

Shah A, Alonso F, Lemaire JJ, Pison D, Coste J, Wårdell K. Schkommodau E, Hemm-Ode S Learning more about the optimal anatomical position for deep brain stimulation in essential tremor patients: 3D visualisation of intraoperative stimulation test results. World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 17th Quadrennial meeting, Berlin June 26-29, 2017 (Poster)

Wårdell K, Johansson J, Alonso F, Deep brain stimulation: software for patient-specific electric field simulations, World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 17th Quadrennial meeting, Berlin June 26-29, 2017 (Poster)

Alonso F, Vogel D, Wårdell K, Hemm S, Comparison between intraoperative and chronic and deep brain stimulation. World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 17th Quadrennial meeting, Berlin June 26-29, 2017 (Poster)

Göransson N, Johansson J, Alonso F, Wårdell K, Zsigmond P, Postoperative lead movement after deep brain stimulation surgery and changes of stimulation area. World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 17th Quadrennial meeting, Berlin June 26-29, 2017 (Poster)

Neuroteknikgruppens publikationer

Publikationslista

Finansieras av

Organisation