Neuroteknik & minimalinvasiv instrumentteknik

Civilingenjörsexamen togs i teknisk fysik och elektroteknik 1987 vid Linköping teknisk högskola (LiTH) och teknisk doktorsexamen i Biomedicinsk instrumentteknik 1994. Sedan 2002 är jag professor vid Institutionen för medicinsk teknik och ansvarig för Neuroteknikgruppen.
Internationell erfarenhet inkluderar kortare forskningsvistelser vid Yale Medical School, USA; University of New South Wales, Australia; RWTH Aachen University, Tyskland; FHNW Basel, Schweiz och medverkan vid EU-projekten HIRELADO och IMPACT.  

Jag har mer än 10 års erfarenhet av industrinära samarbete, framför allt inom kompetenscentrum Nimed och NovaMedTech och var en av grundarna till Lisca AB, ett företag som utvecklade laser Doppler perfusion imagers. Pågående forskningsfokus är mot neuroteknik och biomedicinsk optik.

Vid LiU är jag aktiv inom grund- och forskarutbildningen.

Fellow av IAMBE (International Academy of Medical and Biological Engineering) och EAMBES (European Alliance of Medical and Biological Engineering and Sciences), samt mottagare av IFMBE Otto Schmidt Award.

Forskningsintressen inkluderar djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS), neuronavigation, neurooptik, neurokirurgi, mikrocirkulation och kliniska applikationer och anpassning av mätteknik för kliniskt bruk. 


Kontakta mig

Telefonnummer: 010-1032455


Publikationer

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

 

Projektbidrag

Djup hjärnstimulering

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet (VR). 

Optiska tekniker inom neurokirurgi

Barncancerfonden, ALF Region Östergötland, LiU Cancer

Publikationer

2023

2022

Forskning

I media

Kollegor

Organisation

Nyheter