Neuroteknik & minimalinvasiv instrumentteknik

Civilingenjörsexamen togs i teknisk fysik och elektroteknik 1987 vid Linköping teknisk högskola (LiTH) och teknisk doktorsexamen i Biomedicinsk instrumentteknik 1994. Sedan 2002 är jag professor vid Institutionen för medicinsk teknik och anvarig för Gruppen MINT (Minimalinvasiv Instrumentteknik och Neuroteknik).

Internationell efarenhet inkluderar kortare forskningsvistelser vid Yale Medical School, USA; University of New South Wales, Australia; RWTH Aachen University, Tyskland; FHNW Basel, Schweiz och medverkan vid EU-projekten HIRELADO och IMPACT.  

Jag har mer än 10 års erfarenhet av industrinära samarbete, framförallt inom kompetenscentrum Nimed och NovaMedTech och var en av grundarna till Lisca AB ett företag som utvecklade laser Doppler perfusion imagers. Pågående forskningsfokus är mot Neuroteknik och biomedicinsk optik.

Vid LiU är jag aktiv inom grund och forskarutbildningen.

Fellow av IAMBE (International Academy of Medical and Biological Engineering) och EAMBES (European Alliance of Medical and Biological Engineering and Sciences), samt mottagare av EAMBES Otto Schmidt Award

Forskningsintressen inkluderar djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS), neuronavigation, neurooptik, neurokirurgi, microcirkulation och kliniska applikationer och anpassning av mätteknik för kliniskt bruk. 

 

Projektbidrag

Djup hjärnstimulering

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet (VR). 

Optiska tekniker inom neurokirurgi

Barncancerfonden, ALF Region Östergötland, LiU Cancer

 

Big data från djup hjärnstimulering ska ge visuellt stöd för neurokirurger

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag

  • CMIV:s vetenskapliga råd
  • WCMM:s styrgrupp
  • Forum Scientumsvetenskapliga råd
  • EAMBES - ledamot
  • Institutionsstyrelsen - ledamot
  • Fakultetsstyrelsen - suppleant

 

 

Medarbetare

Publikationer

2017

Johannes Johansson, Ladan Akbarian-Tefaghi, Akram Harith, Ludvic Zrinzo, Patricia Limousin, Eileen Joyce, Marwan Hariz, Karin Wårdell, Tom Foltynie

Estimation of effective target area in the globus pallidus during deep brain stimulation for Tourette syndrome.

Konferensbidrag

Ashesh Shah, Fabiola Alonso, Jean-Jacques Lemarie, Daniela Pison, Jérôme Coste, Karin Wårdell, Erik Schkommodau, Simone Hemm-Ode

Learning more about the optimal anatomical position for deep brain stimulation in essential tremor patients: 3D visualisation of intraoperative stimulation test results

Konferensbidrag

Fabiola Alonso, Dorian Vogel, Karin Wårdell, Simone Hemm-Ode

Comparison between intraoperative and chronic and deep brain stimulation

Konferensbidrag

Neuroteknik

Pågående forskarhandledning