Neuroteknik & minimalinvasiv instrumentteknik

Civilingenjörsexamen togs i teknisk fysik och elektroteknik 1987 vid Linköping teknisk högskola (LiTH) och teknisk doktorsexamen i Biomedicinsk instrumentteknik 1994. Sedan 2002 är jag professor vid Institutionen för medicinsk teknik och anvarig för Gruppen MINT (Minimalinvasiv Instrumentteknik och Neuroteknik).

Internationell efarenhet inkluderar kortare forskningsvistelser vid Yale Medical School, USA; University of New South Wales, Australia; RWTH Aachen University, Tyskland; FHNW Basel, Schweiz och medverkan vid EU-projekten HIRELADO och IMPACT.  

Jag har mer än 10 års erfarenhet av industrinära samarbete, framförallt inom kompetenscentrum Nimed och NovaMedTech och var en av grundarna till Lisca AB ett företag som utvecklade laser Doppler perfusion imagers. Pågående forskningsfokus är mot Neuroteknik och biomedicinsk optik.

Vid LiU är jag aktiv inom grund och forskarutbildningen.

Fellow av IAMBE (International Academy of Medical and Biological Engineering) och EAMBES (European Alliance of Medical and Biological Engineering and Sciences), samt mottagare av EAMBES Otto Schmidt Award

Forskningsintressen inkluderar djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS), neuronavigation, neurooptik, neurokirurgi, microcirkulation och kliniska applikationer och anpassning av mätteknik för kliniskt bruk. 

 

Projektbidrag

Djup hjärnstimulering

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet (VR). 

Optiska tekniker inom neurokirurgi

Barncancerfonden, ALF Region Östergötland, LiU Cancer

 

Big data från djup hjärnstimulering ska ge visuellt stöd för neurokirurger

Pågående forskarhandledning

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag

  • CMIV:s vetenskapliga råd
  • WCMM:s styrgrupp
  • Forum Scientumsvetenskapliga råd
  • EAMBES - ledamot
  • Institutionsstyrelsen - ledamot
  • Fakultetsstyrelsen - suppleant

 

 

Medarbetare

Publikationer

2017

Neda Haj Hosseini, Johan Richter, Peter Milos, Martin Hallbeck, Karin Wårdell

Optical Guidance for Brain Tumor Stereotactic Biopsy

Konferensbidrag

Peter Rejmstad, Johannes D. Johansson, Neda Haj-Hosseini, Karin Wårdell

A method for monitoring of oxygen saturation changes in brain tissue using diffuse reflectance spectroscopy

Ingår i Journal of Biophotonics

Artikel i tidskrift

Peter Rejmstad, Peter Zsigmond, Karin Wårdell

Oxygen saturation estimation in brain tissue using diffuse reflectance spectroscopy along stereotactic trajectories

Ingår i Optics Express

Artikel i tidskrift

Neuroteknik