Neuroteknik & minimalinvasiv instrumentteknik

Civilingenjörsexamen togs i teknisk fysik och elektroteknik 1987 vid Linköping teknisk högskola (LiTH) och teknisk doktorsexamen i Biomedicinsk instrumentteknik 1994. Sedan 2002 är jag professor vid Institutionen för medicinsk teknik och anvarig för Gruppen MINT (Minimalinvasiv Instrumentteknik och Neuroteknik).

Internationell efarenhet inkluderar kortare forskningsvistelser vid Yale Medical School, USA; University of New South Wales, Australia; RWTH Aachen University, Tyskland; FHNW Basel, Schweiz och medverkan vid EU-projekten HIRELADO och IMPACT.  

Jag har mer än 10 års erfarenhet av industrinära samarbete, framförallt inom kompetenscentrum Nimed och NovaMedTech och var en av grundarna till Lisca AB ett företag som utvecklade laser Doppler perfusion imagers. Pågående forskningsfokus är mot Neuroteknik och biomedicinsk optik.

Vid LiU är jag aktiv inom grund och forskarutbildningen.

Fellow av IAMBE (International Academy of Medical and Biological Engineering) och EAMBES (European Alliance of Medical and Biological Engineering and Sciences), samt mottagare av EAMBES Otto Schmidt Award

Forskningsintressen inkluderar djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS), neuronavigation, neurooptik, neurokirurgi, microcirkulation och kliniska applikationer och anpassning av mätteknik för kliniskt bruk. 

 

Projektbidrag

Djup hjärnstimulering

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet (VR). 

Optiska tekniker inom neurokirurgi

Barncancerfonden, ALF Region Östergötland, LiU Cancer

 

Big data från djup hjärnstimulering ska ge visuellt stöd för neurokirurger

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag

  • CMIV:s vetenskapliga råd
  • WCMM:s styrgrupp
  • Forum Scientumsvetenskapliga råd
  • EAMBES - ledamot
  • Institutionsstyrelsen - ledamot
  • Fakultetsstyrelsen - suppleant

 

 

Medarbetare

Publikationer

2018

Fabiola Alonso, Dorian Vogel, Johannes Johansson, Karin Wårdell, Simone Hemm

Electric Field Comparison between Microelectrode Recording and Deep Brain Stimulation Systems: A Simulation Study

Ingår i Brain Sciences

Artikel i tidskrift

Peter Zsigmond, Simone Hemm-Ode, Karin Wårdell

Optical Measurements during Deep Brain Stimulation Lead Implantation: Safety Aspects.

Ingår i Stereotactic and Functional Neurosurgery

Artikel i tidskrift

2017

David Black, Horst Hahn, Ron Kikinis, Karin Wårdell, Neda Haj Hosseini

Auditory display for Fluorescence-guided open brain tumor surgery

Ingår i International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery

Artikel i tidskrift

Neuroteknik

Pågående forskarhandledning