Neuroteknik & minimalinvasiv instrumentteknik

Civilingenjörsexamen togs i teknisk fysik och elektroteknik 1987 vid Linköping teknisk högskola (LiTH) och teknisk doktorsexamen i Biomedicinsk instrumentteknik 1994. Sedan 2002 är jag professor vid Institutionen för medicinsk teknik och ansvarig för Neuroteknikgruppen.
Internationell efarenhet inkluderar kortare forskningsvistelser vid Yale Medical School, USA; University of New South Wales, Australia; RWTH Aachen University, Tyskland; FHNW Basel, Schweiz och medverkan vid EU-projekten HIRELADO och IMPACT.  

Jag har mer än 10 års erfarenhet av industrinära samarbete, framförallt inom kompetenscentrum Nimed och NovaMedTech och var en av grundarna till Lisca AB ett företag som utvecklade laser Doppler perfusion imagers. Pågående forskningsfokus är mot neuroteknik och biomedicinsk optik.

Vid LiU är jag aktiv inom grund och forskarutbildningen.

Fellow av IAMBE (International Academy of Medical and Biological Engineering) och EAMBES (European Alliance of Medical and Biological Engineering and Sciences), samt mottagare av EAMBES Otto Schmidt Award

Forskningsintressen inkluderar djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS), neuronavigation, neurooptik, neurokirurgi, microcirkulation och kliniska applikationer och anpassning av mätteknik för kliniskt bruk. 

 

Projektbidrag

Djup hjärnstimulering

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet (VR). 

Optiska tekniker inom neurokirurgi

Barncancerfonden, ALF Region Östergötland, LiU Cancer

 

Big data från djup hjärnstimulering ska ge visuellt stöd för neurokirurger

Medarbetare

Publikationer

2018

Peter Rejmstad, Neda Haj Hosseini, Oscar Åneman, Karin Wårdell

Optical monitoring of cerebral microcirculationin neurointensive care

Ingår i Medical and Biological Engineering and Computing

Artikel i tidskrift

Neda Haj-Hosseini, Johan Richter, Lisa Kobayashi Frisk, Peter Milos, Martin Hallbeck, Karin Wårdell

Fluorescence Guidance for Brain Tumor Biopsies

Konferensbidrag

Johannes Johansson, Fabiola Alonso, Karin Wårdell

Modelling Details for Electric Field Simulations of Deep Brain Stimulation

Ingår i IFMBE

Konferensbidrag

Neuroteknik