Demensvänligt samhälle – Norrköpingsmodellen

Äldre kvinna vattnar blommor.

Demenssjukdomar är en viktig folkhälsofråga. Livslängden ökar och den äldre befolkningen ökar och därmed förväntas antalet personer med demenssjukdom öka snabbt.

Allt fler med demens bor kvar i det egna hemmet och det behövs kunskap om hur man kan utveckla hälsofrämjande strategier för att leva väl med demens i samhället. Genom att adressera och involvera personer med demens bidrar projektet till att synliggöra och ge röst åt en växande, men relativt osynlig grupp. Det är angeläget att utveckla forskning om sociala innovationer för att bidra till ett demensvänligt samhälle genom att personer med demens synliggörs, blir hörda och inkluderade i samhället.

Medarbetare
Visa/dölj innehåll