Digital förvaltning - ny teknik, organisationsmodeller, värden och lärande

Stetoskop som ligger bredvid en laptop

När vi använder allt mer digital teknik och sociala medier ändras även våra relationer till politik och offentliga organisationer. Både medborgare, partier, den offentliga förvaltningen och andra aktörer nyttjar digital teknik för att skapa nya relationer och verksamheter. 

Vår forskning kring digital förvaltning fokuserar på hur nya former av offentlig service designas i förvaltningar, skapar nya relationer till medborgare och hur medborgare i sin vardag använder sådana tjänster.

Det finns många exempel på sådana digitala tjänster. Det kan vara enkel information på webben om till exempel den kommunala återvinningsstationens öppettider. Men det kan även vara mer avancerade system som e-tjänsten att lämna in sin inkomstdeklaration digitalt. Dessa frågor forskar vi om tillsammans mellan ämnena statsvetenskap och informatik.

Men även organisationsformerna förändras. Kommuner kan exempelvis dela på telefonväxel eller lönehanteringssystem och då skapas nya samverkansformer inom förvaltningen, men de syns sällan för medborgaren. 

Ny teknik och gemensamma grundläggande värden 

Särskilt uppmärksammar vi hur gemensamma grundläggande värden påverkas av att den nya tekniken bäddas in i förvaltningen. Legitimitet för det offentliga skapas genom att medborgare och offentliga organisationer utgår från så gemensamma grundläggande värden som möjligt. 

Det innebär att medborgare måste kunna ha tillit till förvaltningarna, den service de ger och de inskränkningar i vardagslivet som görs utifrån lagar och andra gemensamma regler. 

Även om den digitala förvaltningen drivs av att öka effektiviteten, tillgängligheten och insynen i förvaltningen så upprätthålls även centrala värden som lika behandling, offentlighet och demokrati på många nya sätt.

Medskapande och ökad delaktighet

Med nya organisationsmodeller kan även medborgarna bidra till att skapa bättre offentliga tjänster, det kallas medskapade, genom att exempelvis fylla i blanketter på nätet eller kontinuerligt hämta hem information de behöver. Det kan både effektivisera organiseringen och leda till ökad delaktighet och samverkan. 

Vid sådana förändringar är det viktigt att både medborgare och personal lär sig använda den nya tekniken.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Mariana S. Gustafsson, Elin Wihlborg (2019)

Electronic Government. EGOV 2019 , s.45-56 Vidare till DOI

Elin Wihlborg, Mariana S Gustafsson, Fredrik Söderström, Karin Hedström (2015)

Transforming Government: People, Process and Policy , Vol.9 , s.143-158 Vidare till DOI

Lisa Hansson, Elin Wihlborg (2015)

International Journal of Public Information Systems , Vol.11 , s.1-16 Vidare till DOI

Mariana S. Gustafsson (2014)

Privacy and Identity Management for Emerging Services and Technologies: 8th IFIP WG 9.2, 9.5, 9.6/11.7, 11.4, 11.6 International Summer School, Nijmegen, The Netherlands, June 17-21, 2013, Revised Selected Papers , s.224-236 Vidare till DOI

Mariana S. Gustafsson, Elin Wihlborg (2013)

CeDEM13, Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government , s.75-88 Vidare till DOI

DINO-rapporter

Mariana S. Gustafsson, Rebecca Elvström, Karin Skill, Elin Wihlborg (2019)
Helena Iacobaeus, Marie Francisco, Cecilia Nordqvist, Johanna Sefyrin, Karin Skill, Elin Wihlborg (2019)

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll