Fotografi av Mariana S Gustafsson

Mariana S Gustafsson

Biträdande universitetslektor

Ett högt digitaliserat samhälle ställer nya krav på vår demokrati och nya former av styrning och förvaltning inom offentlig sektor. Kunskap om dessa är en viktig nyckel för att kunna förstå och förvalta det digitala samhälle vi lever idag.

Bättre offentlig förvaltning med kunskap om digitalisering

Att fortsätta styra och förvalta ett alltmer digitaliserat samhälle på ett effektivt, rättssäkert och legitimt sätt är en utmaning idag. Vi behöver djupare förståelse och praktisk kunskap om hur kommunerna och regionerna tänker och agerar inför dessa utmaningar, vad de ser för möjligheter och hur de arbetar för att möta de höga kraven som kommer från ett kunskapsrikt och digitaliserat samhälle. 

Offentlig förvaltning i det digitala samhället 

Mitt forskningsintresse handlar om att förstå vad offentlig förvaltning och styrning är i det digitala samhället. Jag vill förstå hur det teknologiska samhället blir till genom att studera vilka effekter digitaliseringen medför i den offentliga sektorn. Jag vill också förstå hur den offentliga förvaltningen förändras då tjänstemännen och medborgarna använder komplexa tekniska informationssystem och verktyg för att förvalta och genomföra offentliga tjänster. Jag studerar vad ’tekniken’ betyder i statsvetenskaplig forskning om det digitala samhället samt hur konceptet används för att beskriva reformutvecklingen i den offentliga förvaltningen. 

Vad innebär det att vara bäst i världen på IT?

"Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter", är ett centralt mål för IT-politiken under de senaste åren. Men vägen, från att inse möjligheterna till att använda dessa för att förbättra eller skapa en ny utveckling är en svår, resurs- och kunskapskrävande process. Och den är inte sällan kantad av misslyckanden, utmaningar och dilemman. Ser politiker, kommun- och regiontjänstemän några möjligheter eller utmaningar med digitaliseringen? Vilka är de möjligheterna och utmaningarna i så fall? Hur arbetar de med den för att skapa en utveckling inom offentlig sektor? Det är några frågor som driver min forskning.

Policy och praxis i region Östergötland

Inom ramen för projektet FUSe (FUture Safe Electronic Identification) undersökte vi tillsammans med informationssystem forskare den svenska e-legitimationens utveckling, implementering och användning i offentlig sektor. Specifikt har vi studerat hur e-legitimationen implementerades under 2011-2014 i lärande- och administrationsplattformar i ett antal skolor, samt e-tjänstekort användning inom vården i Östergötland. 

I en annan studie följer jag digitaliseringspraxis och policyer inom offentlig förvaltning med fokus på Region Östergötland. Från 2014 följer jag arbetsgruppen för Regional Digital Agenda i Östergötland samt intervjuar kommuntjänstemän och politiker, samt regionala näringslivsaktörer om möjligheter, utmaningar och dilemman i deras arbete med att digitaliseringen av tjänster. 

Strimman

Strimman - en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Jag föreläser på temat Digitaliseringens omvandling.

 

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV

 • 2017- Postdoktor i Statsvetenskap, IEI, Linköpings universitet
 • 2013-2017 Doktorand i Statsvetenskap, IEI, Linköpings universitet
 • 2012-2013 Expert i projektet FUSe, IEI, Linköpings universitet
 • 2009-2012 Analytiker, Oxford Research, Kirstiansand, Norge
 • 2007-2009 Forskningsassistent, Lärande Lund, Lunds universitet
 • 2003-2006 Forskningsassistent, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

Utbildning

2017 - Fil.dr. i Statsvetenskap med huvudämne offentlig förvaltning, Linköpings universitet
2002 - Pol. mag. med huvudämne EU politik, Lunds universitet
2001 - MA med huvudämne Statsvetenskap, Central European University, Budapest

Undervisning

 • Statsvetenskapliga metoder
 • Politiska system i jämförande perspektiv
 • Handleder B och C uppsatser
 • Politisk teori
 • Institutionell teori och analys

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

SeGRID
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll