Fotografi av Mariana S Gustafsson

Mariana S Gustafsson

Universitetslektor

Ett högt digitaliserat samhälle ställer nya krav på vår demokrati och nya former av styrning och förvaltning inom offentlig sektor. Kunskap om dessa är en viktig nyckel för att kunna förstå och förvalta det digitala samhälle vi lever idag.

Bättre offentlig förvaltning med kunskap om digitalisering

Att fortsätta styra och förvalta ett alltmer digitaliserat samhälle på ett effektivt, rättssäkert och legitimt sätt är en utmaning idag. Vi behöver djupare förståelse och praktisk kunskap om hur kommunerna och regionerna tänker och agerar inför dessa utmaningar, vad de ser för möjligheter och hur de arbetar för att möta de höga kraven som kommer från ett kunskapsrikt och digitaliserat samhälle.

Offentlig förvaltning i det digitala samhället 

Mitt forskningsintresse handlar om att förstå vad offentlig förvaltning och styrning är i det digitala samhället. Jag vill förstå hur det teknologiska samhället blir till genom att studera vilka effekter digitaliseringen medför i den offentliga sektorn. Jag vill också förstå hur den offentliga förvaltningen förändras då tjänstemännen och medborgarna använder komplexa tekniska informationssystem och verktyg för att förvalta och genomföra offentliga tjänster. Jag studerar vad ’tekniken’ betyder i statsvetenskaplig forskning om det digitala samhället samt hur konceptet används för att beskriva reformutvecklingen i den offentliga förvaltningen. 

Automatiserat beslutsfattande i Socialtjänsten

Under 2019-2021 via praktiknära forskning fokuserar jag på spänningsfälten mellan olika logiker som styr institutioner, organisationer och professioner inom försörjningsstöd. Syftet är att undersöka spänningar och effekter av processautomatisering (RPA) i Socialtjänsten för organiseringen av arbete, service till klienter och interaktion mellan anställda. Forskningsfrågorna jag undersöker är: hur påverkas organisation av arbete, service till klienter och anställdas profession av implementering av RPA? Vilka policy- och praktikimplikationer visar resultaten? Vilka teorier kan förklara RPA för försörjningsstöd? Denna forskning finansieras av FORTE inom programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Medborgarcentrerade offentliga e-tjänster: ett internationellt samarbete för utbyte av kunskap

Digitalisering av offentliga tjänster innebär olika utmaningar med hur dessa upptas och används av intressenter. Hur regeringar möter dessa utmaningar påverkar medborgarnas förtroende. En gemensam utmaning för Estland, Sverige, Ukraina och Vitryssland är hur regeringarna bibehåller legitimitet och kvalité när vissa e-tjänster används mer än andra, eller vissa regioner leder, medan andra släpar efter. Intressentengagemang och medborgarcentrerade offentliga e-tjänster är kritiska här. Vi ämnar samarbeta med forskare, praktiker och intressenter för att dela kunskap om medborgarcentrerad digitalisering av offentliga tjänster. Vi planerar för 2 minipiloter för att kartlägga problemet i olika kontext, samt att engagera intressenter genom minipiloter, workshops och feedback-diskussioner. Dessa kommer att resultera i upprättande av en arbetsstruktur och ett partnerskap för två nya FoU-ansökningar. Resultaten ska tjäna som en inkrementell och nedifrån och upp-process för reformering av offentliga tjänster. Samarbetsprojektet finansieras av Svenska institutet.

Strimman

Strimman - en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Jag föreläser på temat Digitaliseringens omvandling.

 

 

Intervju med Östsvenska Handelskammaren; Hur mår demokratin?

Ett virus som drabbat hela världen och en svensk regeringskris ovanpå det. Hur påverkar det demokratin? Statsvetare Mariana S Gustafsson vid Linköpings universitet ger svaret: demokratin mår som vi människor, lite ensam och osynlig.

Läs hela intervjun här.

Publikationer

Projekt

Forskning

Korta fakta

CV

 • 2022- Universitetslektor
 • 2018-2022 Biträdande lektor, Studierektor
 • 2017-2018 Postdoktor
 • 2017- Postdoktor i Statsvetenskap, IEI, Linköpings universitet
 • 2013-2017 Doktorand i Statsvetenskap, IEI, Linköpings universitet
 • 2012-2013 Expert i projektet FUSe, IEI, Linköpings universitet
 • 2009-2012 Analytiker, Oxford Research, Kirstiansand, Norge
 • 2007-2009 Forskningsassistent, Lärande Lund, Lunds universitet
 • 2003-2006 Forskningsassistent, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

Utbildning

2017 - Fil.dr. i Statsvetenskap med huvudämne offentlig förvaltning, Linköpings universitet
2002 - Pol. mag. med huvudämne EU politik, Lunds universitet
2001 - MA med huvudämne Statsvetenskap, Central European University, Budapest

Undervisning

 • Handleder kandidat- och masteruppsatser 
 • Ledarskap och styrning i offentliga organisationer
 • Statsvetenskapliga metoder
 • Institutionell teori och analys
 • Contemporary Issues in International Governance 

Nyheter

Organisation