Möjliggörare och barriärer för elektrifiering av logistiksystem

Transport- och teknikkoncept, transport i stad, nattid
metamorworks

Elektrifiering av logistiksystemet ses ofta som ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från godstransporter. Trots detta går den storskaliga implementeringen långsamt. Föreliggande projekt strävade därför efter att fördjupa förståelsen för hur storskalig implementering av elektrifiering av godstransporter kan nås.

Utgångspunkten för projektet var olika aktörers syn på elektrifiering och hur de påverkas av en övergång. Syftet för projektet var att identifiera och beskriva möjliggörare och barriärer för en övergång till elektrifierade logistiksystem.

Projektet strävade efter att svara på frågeställningar såsom hur olika logistiksystem kan beskrivas i relation till elektrifiering; vilka krav ett elektrifierat logistiksystem sätter på exempelvis laddningsinfrastruktur och fordonsteknik; samt hur kan roller för olika aktörers i logistiksystemet beskrivas.

Logiken för projektet

Logiken för projektet kan ses på följande sätt: 

  • Ny teknik behöver implementeras för att minska logistiksystems klimatpåverkan.
  • I dessa logistiksystem finns det flertalet olika aktörer, såsom transportföretag, deras kunder, företag som ansvarar för laddningsinfrastruktur, samt myndigheter.
  • Hur det nya systemet presterar i sin helhet är det som kommer att avgöra värdet av den nya tekniken, inte tekniken i sig självt. Därför är det viktigt att förstå nyckelaktörers perspektiv.
  • Hur systemet kommer att fungera operationellt, det vill säga, vilka kostnader som uppstår och hur det nya systemet påverkar logistikföretag kommer att avgöra dessa företags vilja att investera i elektriska lastbilar.

Fakta

Finansiär

Swedish Electromobility Centre

Projekttid

2021-2022

Projektet

Finansieras och genomförs inom nationella centret Swedish Electromobility Centre och inom tema 4 - Electromobility in Society.

Relaterad forskning

Relaterade nyheter

Från civilingenjör till doktor

Det började med en enkel fråga från handledaren under exjobbet. Så blev Niklas Simm nyfiken på att doktorera vid Linköpings universitet.

Mary Catherine Osman.

Intresse för miljövänlig logistik ökar

Ny forskning avslöjar viktiga framgångsfaktorer för implementering av fossilfria drivmedel. Läs mer om regionala och nationella nätverk och upptäck hur upplevt stöd spelar en avgörande roll i övergången till hållbar logistik.

Lagerbyggnad.

"Test and learn" när H&M utvecklar logistiken

Vad gör klädkoncernen H&M för att utveckla logistiken mellan tillverkare, lager och butik? Och hur gör företaget? De frågorna står i centrum för en ny rapport där LiU-forskare definierar H&M:s arbetssätt som ”experimentell logistikutveckling”.

Organisationer