Möjliggörare och barriärer för elektrifiering av logistiksystem

Transport- och teknikkoncept, transport i stad, nattid
metamorworks

Elektrifiering av logistiksystemet ses ofta som ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från godstransporter. Trots detta går den storskaliga implementeringen långsamt. Föreliggande projekt strävar därför efter att fördjupa förståelsen för hur storskalig implementering av elektrifiering av godstransporter kan nås.

Logiken för projektet kan ses på följande sätt:

  • Ny teknik behöver implementeras för att minska logistiksystems klimatpåverkan.
  • I dessa logistiksystem finns det flertalet olika aktörer, såsom transportföretag, deras kunder, företag som ansvarar för laddningsinfrastruktur, samt myndigheter.
  • Hur det nya systemet presterar i sin helhet är det som kommer att avgöra värdet av den nya tekniken, inte tekniken i sig självt. Därför är det viktigt att förstå nyckelaktörers perspektiv.
  • Hur systemet kommer att fungera operationellt, det vill säga, vilka kostnader som uppstår och hur det nya systemet påverkar logistikföretag kommer att avgöra dessa företags vilja att investera i elektriska lastbilar.

Utgångspunkten för projektet är olika aktörer syn på elektrifiering och hur de påverkas av en övergång. Syftet för projektet är att identifiera och beskriva möjliggörare och barriärer för en övergång till elektrifierade logistiksystem.

Projektet strävar efter att svara på frågeställningar såsom hur olika logistiksystem kan beskrivas i relation till elektrifiering; vilka krav ett elektrifierat logistiksystem sätter på exempelvis laddningsinfrastruktur och fordonsteknik; samt hur kan roller för olika aktörers i logistiksystemet beskrivas.

Fakta

Finansiär: Swedish Electromobility Centre

Projekttid: 2021-2022

Projektet finansieras och genomförs inom nationella centret Swedish Electromobility Centre och inom tema 4 – Electromobility in Society. 

Relaterad forskning

Organisation