Så bli miljonprogrammets bostäder mer energieffektiva

Energieffektivisering
Foto: Wikimedia

Forskare från universitet och företag arbetar tillsammans i programmet CAREER för att öka, fördjupa och vidga kunskapen om energieffektivisering i samband med renovering. Syftet är att genom samverkan mellan partnerföretag och akademi i konkreta renoveringsprocesser öka energieffektiviteten i miljonprogrammets byggnader. Det görs genom en ömsesidig kunskapsutveckling.

 Inom projektet ska ett företagsforskarprogram - CAREER – skapas, där företagsforskare och universitetsforskare arbetar tillsammans med renoveringsprocesser i partnerföretagen. Två kunskapsglapp ska minskas: dels glappet mellan den praktiska kunskapen i företagen och den akademiska kunskapen, dels glappet mellan den tekniska potentialen av implementering av energiåtgärder och faktiska resultat av gjorda investeringar. Genom projektet ska vi överbrygga glappen samtidigt som kunskapen om energieffektivisering i renoveringsprocesser ökas, fördjupas och vidgas.

Projektet involverar både doktorander och seniora forskare vid tema T och avdelningen för Energisystem.

Projektets titel: Energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets byggnader - CAREER, ett företagsforskarprogram för integrerat kunskapsbyggande
Finansiär: Formas IQS

Projektet CAREER

Energieffektivisering vid renovering av miljonprogramsområde – CAREER, ett företagsforskarprogram för integrerat kunskapsbyggande

Kontakt

Forskargrupp

Relaterat innehåll