Fotografi av Patrik Rohdin

Patrik Rohdin

Biträdande professor

Byggnaders energisystem, industriella energisystem och styrmedel

Min forskning är främst kopplad till byggnaders energisystem, industriella energisystem och styrmedel. De områden som min forskning berör är:

 • Renovering av byggnader och stadsdelar
 • Energieffektivisering av historiska byggnader
 • Lågenergi- och passivhus
 • Livscykelkostnadsoptimering av byggnader och byggnadsbestånd
 • Inomhusklimat och inomhusmiljö
 • Byggnadssimulering, CFD och optimering
 • Industriella borrhålslager
 • Hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering inom industrin
 • Energikartläggning
 • Styrmedel för effektivare industriell energianvändning
 • Potentialer för effektivare industriell energieffektivisering.

Flera av de vetenskapliga artiklar om hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering i industrin som jag varit med och författat återfinns bland de mest citerade artiklarna internationellt inom området.

Handledning och undervisning

Jag handleder doktorander och undervisar på grundläggande, avancerad och doktorandnivå.

Jag håller gärna föreläsningar externt, nationellt såväl som internationellt.

Publikationer

2024

Vlatko Milić, Patrik Rohdin (2024) Exploring the effects of a warmer climate on power and energy demand in multi-family buildings in a Nordic climate Environmental Advances, Vol. 15, s. 100502-100502, Artikel 100502 Vidare till DOI

2023

Fredrik von Malmborg, Martin Björklund, Patrik Rohdin (2023) Improving energy efficiency of buildings Handbook on climate change and technology, s. 163-178
Vlatko Milic, Patrik Rohdin (2023) Screening of thermal characteristics and assessment of comparative energy efficiency potential in a residential district Advances in Building Energy Research, Vol. 17, s. 255-276 Vidare till DOI
Fredrik von Malmborg, Patrik Rohdin, Elin Wihlborg (2023) Climate declarations for buildings as a new policy instrument in Sweden: a multiple streams perspective Building Research & Information Vidare till DOI

2022

Stefan Blomqvist, Louise Ödlund, Patrik Rohdin (2022) Understanding energy efficiency decisions in the building sector - A survey of barriers and drivers in Sweden Cleaner Engineering and Technology, Vol. 9, Artikel 100527 Vidare till DOI

Forskning inom energisystemområdet 

Närbild på en hand som har en handske på sig och bygger ett hus.

Politik och policyprocesser för grön energiomställning och klimatneutralitet

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om processerna för beslutsfattande och policyförändring avseende resurs- och energieffektiva byggnader på EU-nivå.

En bild på en metallaser.

Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor

Projektet studerar modeller och tillvägagångssätt som stora företag arbetar med för att främja en uppströms hållbarhetssäker leverantörskedja, identifiera framgångsfaktorer och ta fram en ny unik modell för hållbarhetssäkring av leverantörer.

Landskap med Linköpings Science park i bakgrunden.

Elsmarta Östergötland

Projektet vill ta ett övergripande tag kring elkraftsförsörjningsfrågan i Östergötland. Projektet syftar till att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv, med fokus på frågor som energieffektivitet, effektoptimering, elektrifiering och digitalisering

Tunga fordon på arbetsplats i motsol.

Klimateffektivt och cirkulärt måleri

Projektet kommer att skapa ny kunskap, testa, modellera och utvärdera förändringar inom förbehandling, ugnsteknik, energisystem och värdera och reflektera kring konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bild på trädstammar.

Klimatneutrala byggmaterial

Projektet syftar till att ta fram en färdplan mot klimatneutralt byggandet för Finland och Sverige, som bygger på effektiv och hållbar användning av träbaserade material i byggsektorn.

En man med skylt i handen som säger

Verkningsfull regional samverkan för ett fossilfritt samhälle

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur regional samverkan bidrar till att bygga den mångfacetterade kapacitet som krävs för att uppnå ett fossilfritt världsfärdsamhälle.

Nyheter

Kollegor på avdelningen energisystem

Organisation