Byggnaders energisystem, industriella energisystem och styrmedel

Min forskning är främst kopplad till byggnaders energisystem, industriella energisystem och styrmedel. De områden som min forskning berör är:

 • Renovering av byggnader och stadsdelar
 • Energieffektivisering av historiska byggnader
 • Lågenergi- och passivhus
 • Livscykelkostnadsoptimering av byggnader och byggnadsbestånd
 • Inomhusklimat och inomhusmiljö
 • Byggnadssimulering, CFD och optimering
 • Industriella borrhålslager
 • Hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering inom industrin
 • Energikartläggning
 • Styrmedel för effektivare industriell energianvändning
 • Potentialer för effektivare industriell energieffektivisering.

Flera av de vetenskapliga artiklar om hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering i industrin som jag varit med och författat återfinns bland de mest citerade artiklarna internationellt inom området.

Handledning och undervisning

Jag handleder doktorander och undervisar på grundläggande, avancerad och doktorandnivå.

 

Jag håller gärna föreläsningar externt, nationellt såväl som internationellt.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

2019

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll