EPSONiP

Manliga forskare diskuterar röntgenbilder.
Projektmöte på EPSONiP.

I detta forskningsprojekt har ett tvärvetenskapligt team av forskare det gemensamma intresset att utforska kopplingen mellan fettlever, epikardiellt fett och hjärt-kärlsjukdom vid typ 2-diabetes.

Levern har många viktiga funktioner i kroppen, bland annat att lagra fett och socker. Fettlever är när levern har lagrat för mycket fett. Typ 2-diabetes och fettlever en del av det metabola syndromet och delar flera riskfaktorer för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

På vår engelskspråkiga sida hittar du mera utförlig information om vår forskning. Klicka på "English" till höger i toppen av den här webbsidan. 

For more information in English, click on top of this site!

Kontakt

Organisation