Fotografi av Patrik Nasr

Patrik Nasr

Adjungerad universitetslektor

Min forskning handlar om kroniska leversjukdomar och framför allt fettleversjukdom (NAFLD). Jag hoppas kunna bidra med nya icke-invasiva metoder för att bedöma svårighetsgrad samt framtida risk för försämring hos individer med kronisk leversjukdom.

Non-invasiv diagnostik av fettleversjukdom och muskelförtvining samt deras inbördes samspel

Jag tog min läkarexamen från Linköpings Universitet 2013 och är ST-läkare inom internmedicin samt gastroenterologi och hepatologi. Jag försvarade min avhandling "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Aspects on Diagnosis and Long-term Prognosis" 2019 och för tillfället har jag flertal prospektiva projekt inom kroniska leversjukdomar, fettleversjukdom (NAFLD) samt cirros i Linköping som en del av The Study Group of Ectopic Fat Storage. Därtill innehar jag en postdoc på Karolinska Institutet, som en del av Hagströmgruppen där nuvarande projekt fokuserar på epidemiologi vid kroniska leversjukdomar, men framför allt NAFLD.

Kroniska leversjukdomar är vanligt förekommande i världen. Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom, eller NAFLD, är den vanligaste förekommande kroniska leversjukdomen bland vuxna i världen och drabbar cirka var fjärde individ. Fettlever är starkt associerat med insulinresistens och anses vara leverns manifestation av det metabola syndromet – vilken inkluderar övervikt, typ 2 diabetes, dyslipidemi och hypertoni. I en värld av tilltagande förekomst av övervikt och typ 2 diabetes förväntas förekomsten av NAFLD öka framöver.

Risken med NAFLD är utvecklandet av allvarliga leverrelaterade tillstånd associerade med svår bindvävsinlagring (cirros), inklusive risken för levercellscancer. Även om NAFLD är en långsam sjukdom, och enbart ca 5% utvecklar cirros så är den idag, sekundärt till dess höga förekomst, den ledande orsaken till levercellscancer och den näst vanligaste orsaken till levertransplantation.

Referensmetoden för att diagnostisera och utreda svårighetsgraden av leversjukdom är genom histopatologisk utredning vilket kräver utförandet av vävnadsprovtagning av levern (leverbiopsi). På senare tid har moderna biomarkörer, såsom magnetkameraundersökning, visat sig kunna ersätta leverbiopsi vid flertal frågeställningar, så som bedömning av fett och bindväv i levern men även leverblodflöde (portakretslopp) samt kroppssammansättning och muskelförtvining (sarkopeni).

De mest validerade biomarkörerna idag är blodbaserade icke-invasiva tester, leverfett- och leverstelhetsmätning med magnetkamera och Fibroscan®. Flertal nya biomarkörer utvärderas och valideras ständigt där avancerade och experimentella blod- och genanalyser, nya radiologiska tekniker samt nya inflammatoriska markörer studeras. Därtill har sarkopeni, kroppssammansättning samt strukturella hjärtförändringar vid kronisk leversjukdom visat ett intrikat samspel avseende kardiovaskulära och leverrelaterade utfall.

Sambandet mellan kroppssammansättning, sarkopeni och kronisk leversjukdom är ej väl utforskat. Dock verkar sarkopeni vara befäst med försämrad prognos vid kronisk leversjukdom, framför allt hos individer med svår leversjukdom. Därutöver har kroppssammansättningens betydelse för prognos visat sig vara allt viktigare, framför allt gällande relationen mellan muskel- och fettmassa.

Syftet med projekten som bedrivs är att utröna sambandet mellan kroniska leversjukdomar (framför allt NAFLD), portahypertension, kroppsammansättning samt sarkopeni, och dess relevans för diagnos, prognos och behandling. Därutöver syftar studierna till att definiera kliniskt relevanta fenotyper bland individer med kronisk leversjukdom.

Om mig

CV

 • 2007-2013 Läkarprogrammet, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2013-2015 AT-läkare, Universitetssjukhuset (US) i Linköping
 • 2013-2019 Doktorand, Linköpings Universitet
 • 2015- ST-läkare, Internmedicin, US, Linköping
 • 2015- ST-läkare, Gastroenterologi & Hepatologi, US, Linköping
 • 2020- Postdoc, Karolinska Institutet
 • 2020- Ledamot, Linköpings läkaresällskap

Utbildningsuppdrag

 • 2013- Basgruppshandledare, läkarprogrammet, LiU
 • 2016- Föreläsningar, bl a läkarprogrammet, LiU
 • 2018- Bihandledare läkarstudenters fördjupningsarbeten
 • 2021- Bihandledare forskarstudenter
 • 2015-2020 Delat examinationsansvar GNM, läkarprogrammet, LiU
 • 2020- Examinationsansvar GNM, läkarprogrammet, LiU

Nätverk

Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation 'bild från publikation'
Patrik Nasr, Mikael F. Forsgren, Simone Ignatova, Nils Dahlström, Gunnar Cedersund, Olof Dahlqvist Leinhard, Bengt Norén, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Stergios Kechagias (2017)

Gastroenterology , Vol.153 , s.53-+ Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Patrik Nasr, Simone Ignatova, Stergios Kechagias, Mattias Ekstedt (2018)

Hepatology communications , Vol.2 , s.199-210 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Hannes Hagström, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt, Ulf Hammar, Per Stal, Rolf Hultcrantz, Stergios Kechagias (2017)

Journal of Hepatology , Vol.67 , s.1265-1273 Vidare till DOI

2023

Ferenc E. Mozes, Jenny A. Lee, Yasaman Vali, Osama Alzoubi, Katharina Staufer, Michael Trauner, Rafael Paternostro, Rudolf E. Stauber, Adriaan G. Holleboom, Anne-Marieke van Dijk, Anne Linde Mak, Jerome Boursier, Marc de Saint Loup, Toshihide Shima, Elisabetta Bugianesi, Silvia Gaia, Angelo Armandi, Shalimar, Monica Lupsor-Platon, Vincent Wai-Sun Wong, Guanlin Li, Grace Lai-Hung Wong, Jeremy Cobbold, Thomas Karlas, Johannes Wiegand, Giada Sebastiani, Emmanuel Tsochatzis, Antonio Liguori, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Hannes Hagstrom, Camilla Akbari, Masashi Hirooka, Wah-Kheong Chan, Sanjiv Mahadeva, Ruveena Rajaram, Ming-Hua Zheng, Jacob George, Mohammed Eslam, Salvatore Petta, Grazia Pennisi, Mauro Vigano, Sofia Ridolfo, Guruprasad Padur Aithal, Naaventhan Palaniyappan, Dae Ho Lee, Mattias Ekstedt, Patrik Nasr, Christophe Cassinotto, Victor de Ledinghen, Annalisa Berzigotti, Yuly P. Mendoza, Mazen Noureddin, Emily Truong, Celine Fournier-Poizat, Andreas Geier, Miljen Martic, Theresa Tuthill, Quentin M. Anstee, Stephen A. Harrison, Patrick M. Bossuyt, Michael Pavlides (2023) Performance of non-invasive tests and histology for the prediction of clinical outcomes in patients with non-alcoholic fatty liver disease: an individual participant data meta-analysis The Lancet Gastroenterology & Hepatology, Vol. 8, s. 704-713 Vidare till DOI
Jane Knochel, Linnea Bergenholm, Eman Ibrahim, Stergios Kechagias, Sara Hansson, Mathias Liljeblad, Patrik Nasr, Bjorn Carlsson, Mattias Ekstedt, Sebastian Ueckert (2023) A Markov model of fibrosis development in nonalcoholic fatty liver disease predicts fibrosis progression in clinical cohorts CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology (PSP) Vidare till DOI
Julia Blomdahl, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt, Stergios Kechagias (2023) Moderate alcohol consumption is associated with significant fibrosis progression in NAFLD HEPATOLOGY COMMUNICATIONS, Vol. 7 Vidare till DOI
Patrik Nasr, Erik von Seth, Raphaela Mayerhofer, Nelson Ndegwa, Jonas F. F. Ludvigsson, Hannes Hagstrom (2023) Incidence, prevalence and mortality of chronic liver diseases in Sweden between 2005 and 2019 European Journal of Epidemiology Vidare till DOI
Jennifer Linge, Patrik Nasr, Arun J. Sanyal, Olof Dahlqvist Leinhard, Mattias Ekstedt (2023) Adverse muscle composition is a significant risk factor for all-cause mortality in NAFLD JHEP REPORTS, Vol. 5, Artikel 100663 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprojekt utan egen sida:

 • ACCESS-ESLD
 • SCORE
 • STEWAR
 • NFL
 • FLIS-2
 • LITMUS
 • UK Biobank
Mikroskopbild av fettlever

Diagnostik av och prognostisering vid fettlever

Överförbrukning av alkohol har länge ansetts vara den dominerande orsaken till leverförfettning men under senare år har det framkommit att övervikt och dess associerade sjukdomar är en minst lika viktig orsak.

Fotografi av projektmöte hos EPSONIP

EPSONiP

I detta forskningsprojekt har ett tvärvetenskapligt team av forskare det gemensamma intresset att utforska kopplingen mellan fettlever, epikardiellt fett och hjärt-kärlsjukdom vid typ 2-diabetes.

Forskningsnätverk

Kollegor

 • Mattias Ekstedt
 • Wile Balkhed
 • Julia Blomdahl
 • Byron Lykiardopoulos
 • Stergios Kechagias
 • Mikael Forsgren
 • Olof Dahlqvist Leinhardt
 • Jennifer Linge
 • Gunnar Cedersund
 • Valentin Kindesjö
 • Nils Dahlström
 • Bengt Norén
 • Wolf Bartholomä
 • Peter Lundberg
 • Johan Kihlberg
 • Carl Johan Carlhäll
 • Tino Ebbers
 • Carl Edin
 • Joakim Alfredsson
 • Torsten Olbers
 • Bijar Ghafour
 • Cecilia Jönsson
 • Christian Simonsson
 • Martin Henriksson
 • Lina Gruneau
 • Fredrik Iredahl
 • Martin Ulander
 • Martin Bergram
 • Karin Rådholm
 • Simone Ignatova

Organisation