Fotografi av Patrik Nasr

Patrik Nasr

Adjungerad universitetslektor

Min forskning handlar om kroniska leversjukdomar och framför allt fettleversjukdom (NAFLD). Jag hoppas kunna bidra med nya icke-invasiva metoder för att bedöma svårighetsgrad samt framtida risk för försämring hos individer med kronisk leversjukdom.

Non-invasiv diagnostik av fettleversjukdom och muskelförtvining samt deras inbördes samspel

Jag tog min läkarexamen från Linköpings Universitet 2013 och är ST-läkare inom internmedicin samt gastroenterologi och hepatologi. Jag försvarade min avhandling "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Aspects on Diagnosis and Long-term Prognosis" 2019 och för tillfället har jag flertal prospektiva projekt inom kroniska leversjukdomar, fettleversjukdom (NAFLD) samt cirros i Linköping som en del av The Study Group of Ectopic Fat Storage. Därtill innehar jag en postdoc på Karolinska Institutet, som en del av Hagströmgruppen där nuvarande projekt fokuserar på epidemiologi vid kroniska leversjukdomar, men framför allt NAFLD.

Kroniska leversjukdomar är vanligt förekommande i världen. Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom, eller NAFLD, är den vanligaste förekommande kroniska leversjukdomen bland vuxna i världen och drabbar cirka var fjärde individ. Fettlever är starkt associerat med insulinresistens och anses vara leverns manifestation av det metabola syndromet – vilken inkluderar övervikt, typ 2 diabetes, dyslipidemi och hypertoni. I en värld av tilltagande förekomst av övervikt och typ 2 diabetes förväntas förekomsten av NAFLD öka framöver.

Risken med NAFLD är utvecklandet av allvarliga leverrelaterade tillstånd associerade med svår bindvävsinlagring (cirros), inklusive risken för levercellscancer. Även om NAFLD är en långsam sjukdom, och enbart ca 5% utvecklar cirros så är den idag, sekundärt till dess höga förekomst, den ledande orsaken till levercellscancer och den näst vanligaste orsaken till levertransplantation.

Referensmetoden för att diagnostisera och utreda svårighetsgraden av leversjukdom är genom histopatologisk utredning vilket kräver utförandet av vävnadsprovtagning av levern (leverbiopsi). På senare tid har moderna biomarkörer, såsom magnetkameraundersökning, visat sig kunna ersätta leverbiopsi vid flertal frågeställningar, så som bedömning av fett och bindväv i levern men även leverblodflöde (portakretslopp) samt kroppssammansättning och muskelförtvining (sarkopeni).

De mest validerade biomarkörerna idag är blodbaserade icke-invasiva tester, leverfett- och leverstelhetsmätning med magnetkamera och Fibroscan®. Flertal nya biomarkörer utvärderas och valideras ständigt där avancerade och experimentella blod- och genanalyser, nya radiologiska tekniker samt nya inflammatoriska markörer studeras. Därtill har sarkopeni, kroppssammansättning samt strukturella hjärtförändringar vid kronisk leversjukdom visat ett intrikat samspel avseende kardiovaskulära och leverrelaterade utfall.

Sambandet mellan kroppssammansättning, sarkopeni och kronisk leversjukdom är ej väl utforskat. Dock verkar sarkopeni vara befäst med försämrad prognos vid kronisk leversjukdom, framför allt hos individer med svår leversjukdom. Därutöver har kroppssammansättningens betydelse för prognos visat sig vara allt viktigare, framför allt gällande relationen mellan muskel- och fettmassa.

Syftet med projekten som bedrivs är att utröna sambandet mellan kroniska leversjukdomar (framför allt NAFLD), portahypertension, kroppsammansättning samt sarkopeni, och dess relevans för diagnos, prognos och behandling. Därutöver syftar studierna till att definiera kliniskt relevanta fenotyper bland individer med kronisk leversjukdom.

Om mig

CV

 • 2007-2013 Läkarprogrammet, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2013-2015 AT-läkare, Universitetssjukhuset (US) i Linköping
 • 2013-2019 Doktorand, Linköpings Universitet
 • 2015- ST-läkare, Internmedicin, US, Linköping
 • 2015- ST-läkare, Gastroenterologi & Hepatologi, US, Linköping
 • 2020- Postdoc, Karolinska Institutet
 • 2020- Ledamot, Linköpings läkaresällskap

Utbildningsuppdrag

 • 2013- Basgruppshandledare, läkarprogrammet, LiU
 • 2016- Föreläsningar, bl a läkarprogrammet, LiU
 • 2018- Bihandledare läkarstudenters fördjupningsarbeten
 • 2021- Bihandledare forskarstudenter
 • 2015-2020 Delat examinationsansvar GNM, läkarprogrammet, LiU
 • 2020- Examinationsansvar GNM, läkarprogrammet, LiU

Nätverk

Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation 'bild från publikation'
Patrik Nasr, Mikael F. Forsgren, Simone Ignatova, Nils Dahlström, Gunnar Cedersund, Olof Dahlqvist Leinhard, Bengt Norén, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Stergios Kechagias (2017)

Gastroenterology , Vol.153 , s.53-+ Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Patrik Nasr, Simone Ignatova, Stergios Kechagias, Mattias Ekstedt (2018)

Hepatology communications , Vol.2 , s.199-210 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Hannes Hagström, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt, Ulf Hammar, Per Stal, Rolf Hultcrantz, Stergios Kechagias (2017)

Journal of Hepatology , Vol.67 , s.1265-1273 Vidare till DOI

2024

Henrik Podéus, Christian Simonsson, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt, Stergios Kechagias, Peter Lundberg, William Lövfors, Gunnar Cedersund (2024) A physiologically-based digital twin for alcohol consumption-predicting real-life drinking responses and long-term plasma PEth npj Digital Medicine, Vol. 7, Artikel 112 Vidare till DOI
Cecilia Jönsson, Martin Bergram, Stergios Kechagias, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt (2024) Activin A levels in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease associates with fibrosis and the PNPLA3 I148M variant Scandinavian Journal of Gastroenterology Vidare till DOI
Hannes Hegmar, Axel Wester, Soo Aleman, Jens Backman, Erik Degerman, Hakan Ekvall, Katarina Lund, Asa Lundgren, Patrik Nasr, Afshin Shahnavaz, Johan Vessby, Johan Westin, Kristina Onnerhag, Hannes Hagstrom (2024) Liver stiffness predicts progression to liver-related events in patients with chronic liver disease - A cohort study of 14 414 patients Liver international Vidare till DOI
Ying Shang, Camilla Akbari, Maja Dodd, Patrik Nasr, Johan Vessby, Fredrik Rorsman, Stergios Kechagias, Per Stal, Mattias Ekstedt, Hannes Hagstrom (2024) Cause of death by fibrosis stage in 959 patients with biopsy-proven NAFLD Gut Vidare till DOI
Marie Byenfeldt, Johan Kihlberg, Patrik Nasr, Christer Groenlund, Anna Lindam, Wolf Bartholomä, Peter Lundberg, Mattias Ekstedt (2024) Altered probe pressure and body position increase diagnostic accuracy for men and women in detecting hepatic steatosis using quantitative ultrasound European Radiology Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprojekt utan egen sida:

 • ACCESS-ESLD
 • SCORE
 • STEWAR
 • NFL
 • FLIS-2
 • LITMUS
 • UK Biobank
Mikroskopbild av fettlever

Diagnostik av och prognostisering vid fettlever

Överförbrukning av alkohol har länge ansetts vara den dominerande orsaken till leverförfettning men under senare år har det framkommit att övervikt och dess associerade sjukdomar är en minst lika viktig orsak.

Fotografi av projektmöte hos EPSONIP

EPSONiP

I detta forskningsprojekt har ett tvärvetenskapligt team av forskare det gemensamma intresset att utforska kopplingen mellan fettlever, epikardiellt fett och hjärt-kärlsjukdom vid typ 2-diabetes.

Forskningsnätverk

Kollegor

 • Mattias Ekstedt
 • Wile Balkhed
 • Julia Blomdahl
 • Byron Lykiardopoulos
 • Stergios Kechagias
 • Mikael Forsgren
 • Olof Dahlqvist Leinhardt
 • Jennifer Linge
 • Gunnar Cedersund
 • Valentin Kindesjö
 • Nils Dahlström
 • Bengt Norén
 • Wolf Bartholomä
 • Peter Lundberg
 • Johan Kihlberg
 • Carl Johan Carlhäll
 • Tino Ebbers
 • Carl Edin
 • Joakim Alfredsson
 • Torsten Olbers
 • Bijar Ghafour
 • Cecilia Jönsson
 • Christian Simonsson
 • Martin Henriksson
 • Lina Gruneau
 • Fredrik Iredahl
 • Martin Ulander
 • Martin Bergram
 • Karin Rådholm
 • Simone Ignatova

Organisation