Hållbar logistik i e-handeln

Logistiken har aldrig varit så synlig för konsumenten som nu i och med den ökande e-handeln. Här finns många spännande frågor att ta sig an forskningsmässigt.

E-handelskonsumenter har en direkt påverkan på logistiken genom till exempel sina val av leveransalternativ. Dessa val påverkar i sin tur planeringen och hållbarheten i försörjningskedjan. Så kallad last-mile distribution, sista leveranssträckan fram till konsumenten, är ofta ineffektiv vilket leder till att det finns potential att minska miljöpåverkan och det är av stor vikt att förbättringar sker här. Förutom att studera konsumenternas roll i en hållbar e-handel, så studerar vi också hur exempelvis e-handlare och logistikföretag kan samverka för att öka e-handelns hållbarhet och för att kunna erbjuda hållbara leveransalternativ till e-handlande konsumenter.

Hållbar logistik i e-handeln är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter. 

Forskningsprojekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation