Det här projektet vill förena hållbara och klimatsmarta leveranser med tillväxt för e-handelsföretagen.

Projektet har till syfte att ta fram kunskap om hur e-handlare kan utforma och presentera klimatsmarta leveransalternativ till konsumenter för att minimera klimatpåverkan från e-handelsdistributionen, och på så sätt bidra till ett fossilfritt samhälle. Resultaten från projektet kommer att ge ett underlag för att utforma och prissätta nya, innovativa leveransalternativ som bidrar till: minskad klimatpåverkan från e-handelsdistribution; lätthet för konsumenter att värdera olika leveransalternativ utifrån ett klimatpåverkanperspektiv; fortsatt god tillväxt för e-handlare, men med fokus på hållbar tillväxt.

Finansiär: VINNOVA

Projekttid: 2020-2023 (juni)

Medverkande parter och organisationer:

Stockholms universitet

Apotek Hjärtat

Stadium

Blogg

Medverkande forskare

Läs mer om vår forskning