Heart-exergame studien

Den allmänna rekommendationen är att vara fysiskt aktiv minst 150 minuter/vecka för att förbättra sin hälsa. Fysisk aktivitet hjälper oss i att kunna delta i dagliga livets aktiviteter, att fortsätta vara självständiga och förbättra vår livskvalitet. Långvarigt stillasittande är associerat med ökad risk för diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och ger risk för förtida död.

Bakgrund och syfte

 

Heart-exg träningstips

 

Ett nytt sätt för att öka den fysisk aktiviteten i vardagen är att använda exergames. Ett exergame är definierat som ett digitalt spel som kräver fysisk aktivitet. Spelet är avsedd att vara träning genom att deltagaren rör stora muskelgrupper som svar på spelets uppgifter. Det är väl känt att Exergame ger många möjligheter för att öka den fysisk aktivitet.

Det övergripande syftet med studien är att bestämma effektiviteten av ett skräddarsytt exergame (Heart Farming) som används i hemmet. Målgruppen är inaktiva patienter med kronisk hjärtsvikt för att minska deras stillasittande tid, öka deras dagliga fysiska aktivitet, tränings förmåga, minska skörhet och öka livskvalitet.

Vårt exergame: heter Heart Farming och är speciellt för denna målgrupp (inaktiva äldre personer med kronisk sjukdom) tillsammans med slutanvändare.

Heart Farming är ett exergame som använder så kallad mobil Augmented Reality (AR). Spelet distribueras via Google Play (för Android) och AppStore (för iOS). Spelet kan spelas både inomhus och utomhus och stimulerar spelare att vara fysiskt aktiva, antingen genom att promenera eller genom rörelser från sittande till stående. Rörelserna registreras via mobil AR teknologi. Spelet är skapat med temat att sköta ett lantbruk. Spelarna får en simulerad värld av ett lantbruk att ta hand om och kan samtidigt ha roligt. Lantbruksspel är populära eftersom de är visuella och spelare kan odla grödor, vara målorienterade och spelare kan sätta upp individuella mål utan att känna press.

Heart-exg

Studiedesign

Vi kommer genomföra en randomiserad kontrollerad studie för att undersöka effektiviteten av interventionen ”the Heart-Eexergame intervention”.

Den övergripande forskningsfrågan är:

Kan ett skräddarsytt exergame i hemmet minska tiden för stillasittande, öka daglig fysisk aktivitet, öka träningskapacitet, minska skörhet och förbättra hälsorelaterad livskvalitet för inaktiva personer med kronisk hjärtsvikt i jämförelse med en kontrollgrupp som endast får råd om fysisk aktivitet.

Heart-exg

Studien som är en singel-blind (blindning för den som utför intervention och analys) parallell tvåarmad randomiserad multicenter kontrollerad studie med 1:1 fördelning till interventions- och kontrollgrupp. Totalt kommer 600 patienter rekryterade från tio sjukhus och randomiserade till intervention med exergaming i hemmet i 12 veckor eller till en kontrollgrupp som får individuella råd angående fysisk aktivitet.

 

Exergame spelet Heart Farming

Heart Farming är ett exergame som använder så kallad mobil Augmented Reality (AR). Spelet distribueras via Google Play (för Android) och AppStore (för iOS). Heart farming kan spelas både inom- och utomhus och stimulerar spelarna att bli fysiskt aktiva, antingen genom att promenera eller via sitt-till-stå rörelser som registreras med mobil AR teknologi. Spelet är skapat med temat att sköta ett lantbruk. Spelarna får en simulerad värld med ett lantbruk att ta hand om och kan samtidigt ha roligt. Lantbruksspel är populära eftersom de är visuella och spelaren kan så nya grödor, vara målorienterade och spelare kan sätta upp individuella mål utan att känna press.

App store beskrivning

Ta hand om dina åkrar, gå ut i skogen och plocka svamp, fiska och säja grödor till grannar.

Heart Farming tillåter dig att ta hand om ditt lantbruk. Du kan planera aktiviteter i spelet och promenera i den verkliga världen för att genomföra aktiviteterna. Samla och lås upp nya åkrar, resurser och nivåer och bli den bästa bonden i stan!

Du kan spela Heart Farming närsomhelst, varsomhelst… Du kan gå inom- eller utomhus. Du behöver inte titta på skärmen medan du går. Men mobiltelefonens kamera måste registrera rörelser, så du kan inte stoppa mobiltelefonen i fickan helt och hållet. Spelet är utvecklat och används i forskningsstudier om fysisk aktivitet som genomförs via Linköping Universitet i Sverige. Heart farming använder mobil AR för att mäta dina fysiska rörelser (anonymiserad). Spelet är tillgängligt på engelska och svenska.

Publikationer

 Berglund A, Jaarsma T, Berglund E, Strömberg A, Klompstra L, Understanding and assessing gamification in digital healthcare interventions for patients with cardiovascular disease, European Journal of Cardiovascular Nursing, Volume 21, Issue 6, August 2022, Pages 630–638


Askenäs L, Aidemark J, Jaarsma T, Strömberg A, Klompstra L. Co-design to self-organizing exergaming - A study of stimulating physical activity for elderlt people with a chronic condition. International Conferences Internet Technologies & Society 2019 and Sustainability, Technology and Education 2019; 2019; Algarve, Portugal; 2019.

Conference presentations

 

icon heart-exg

 

Andreassen M., Klompstra L., Lans C., Antoniadou M., Strömberg A., Jaarsma T. A mobile exergame for people with heart failure – a health-promoting intervention

icon heart-exg


Klompstra L., Antoniadou M., Andreassen M., Lans C., Strömberg A., Jaarsma T.
Clinical case: A patient with heart failure exergaming to decrease sedentary time

Klompstra L., Jaarsma T., Olsson M., Bayes-Genis A,, Lupón J., González B., Strömberg A. Health Care Professionals' expectations on mobile exergaming to decrease sedentary time in patients with heart failure

Andreassen M., Klompstra L., Lans C., Antoniadou M., Strömberg A., Jaarsma T. Exergaming in patients with heart failure. A pilot study of the HEART-EXERGAME (Heart-eXg) intervention

icon heart-exg
Klompstra L., Andreassen M., Jaarsma T., Santaularia A., Berglund E., Berglund A. ,Strömberg A. Feasibility of a mobile exergame for patients with heart failure

Jaarsma T., Klompstra L., Andreassen M., Antoniadou M., Back M., Berglund A., Cornelis J., et al. Design Heart-eXg

Vinberg M., Klompstra L., Jaarsma T., Bayés-Genís A., Lupón J., Díaz V., Rivas C., Velayos P., Pulido A., Crespo E., Barés D., Boldó-Alcaine M., González B. Exercise Capacity and Factors Associated with Patients with Heart Failure

Vinberg M., Klompstra L., Jaarsma T., Bayés-Genís A., Lupón J., Díaz V., Rivas C., Velayos P., Pulido A., Crespo E., Barés D., Alcaine B.M., González B. Fragility and Factors Associated with Patients with Heart Failure

Serenius I., Jaarsma T., Klompstra L., Lupón J., González B., Bayes-Genis A. Factors Associated with Changes in Fatigue in Patients with Heart Failure

 

icon heart-exg
Klompstra L., Strömberg A., Jaarsma T., Rytterstrom P. Feasibility exergaming as a physical activity for older adults: a systematic literature review
icon heart-exg
Jaarsma T., Klompstra L., Andreassen M., Antoniadou M., Back M., Berglund A., Cornelis J., et al. Design Heart-eXg

Klompstra L., Andreassen M., Jaarsma T., Santaularia N., Berglund A., Berglund E., Strömberg A. Feasibility of a mobile exergame for patients with heart failure

Klompstra L., Stromberg A., Berglund A., Berglund E., Fallstrom J., Oradd H, Jaarsma T. Development of a mobile exergame for increasing physical activity in patients with heart failure

 

Funding

Logga på Vetenskapsrådet

 

 

Logotyp Familjen Kamprads stiftelse

 

 

Logga på Forss

 

 

Logga på Hjärt & lungfonden

 

Forskargrupp