Fotografi av Aseel Berglund

Aseel Berglund

Universitetslektor

Aseel Berglunds forskningsintressen är gamification (eller spelifiering), design av spel, utveckling av interaktiva produkter och tjänster med tillämpning inom utbildning samt hälso- och sjukvård.

Aseel Berglunds forskningsintressen är gamification (eller spelifiering), design av spel, utveckling av interaktiva produkter och tjänster med tillämpning inom utbildning samt hälso- och sjukvård.

Forskning

Aseel Berglunds forskning fokuserar på hur principer, mekaniker och tekniker som används i spel kan tillämpas i andra miljöer och sammanhang som inte är spel i syfte att motivera, engagera och förstärka positiva beteenden eller förändra beteenden. Användar- och spelarupplevelse är centrala som påverkas genom att utsätta användaren/spelaren för någon typ av utmaning som leder till en proportionerlig belöning och meningsfull progress. 

Aseel har studerat tillämpning av gamification inom lärande och matematik genom utvecklingen av mobilappen Tangle Math i samarbete med, bland annat, Christer Fuglesang och hans bok Det svarta hålet. Ett annat projekt inom matematik och spel är Go supernova som handlar om att förstå andragradsekvationer och gravitation. Spelet finns tillgängligt i Fenomenmagasinet i Gamla Linköping.

Ett annat tillämpningsområde som intresserar Aseel är användningen av gamification för att stimulera fysisk aktivitet. Tre intressanta projekt inom fysisk aktivitet som Aseel är involverad i är Liopep, Heart Exergame och Piddin.

  • Liopep är ett spelifierad program för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser genom mikropauser och lekfulla rörelser vid stillasittande kontorsarbete.
  • Heart Exergame är ett rörelsespel (exergame) för att öka fysisk aktivitet och livskvalitet hos äldre patienter med kronisk hjärtsjukdom.
  • Piddin är ett rörelsespel som kan spelas med hjälp av en dator med en webbkamera. Spelet finns tillgängligt i Fenomenmagasinet i Gamla Linköping.
 

Aseel är intresserad av att undersöka, utforma och utvärdera genomförbarheten och den potentiella effekten av att använda gamification inom tillämpningsområden relaterade till, exempelvis, lärande, hälsa och välbefinnande. Forskningen omfattar:

  • Empiriska studier av spel och spelarupplevelser 
  • Övertygande och motiverande design
  • Användning av virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) eller en kombination av dessa
  • Innovation inom interaktionsteknik, visualisering och återkopplingsteknik samt inom spelkontroller och spelmekanismer

Undervisning

Pedagogiska frågor intresserar Aseel och hon brinner för undervisning. Hon vill inspirera och bidra till studenters utveckling inom både mjuka färdigheter och ämneskunskaper. Aseels ambition är att studenterna lär sig kunskaper och färdigheter som de kan applicera. Aseels fokusområden i undervisning är:

Aseel är medlem i Linköpings universitets Pedagogiska utvecklingsgrupp, PUG, som är tillsatt av fakultetsstyrelsen vid LiTH. PUG:s huvudsakliga uppgift är att, på uppdrag av dekanus och Ledningsgruppen för utbildning (LGU), årligen utlysa, utvärdera och till dekanus samt LGU föreslå fördelning av projektmedel för pedagogiska utvecklingsprojekt kopplade till Tekniska högskolans utbildningar på grundläggande och avancerad nivå.

Utmärkelser

Året 2021 blev Aseel tilldelad priset till årets entreprenöriella lärare vid Linköpings universitet för sitt gränsöverskridande och innovativa arbete med såväl undervisning som entreprenörskap inom spel. Motiveringen till priset är: 

Årets pristagare är en gränsgångare som rör sig mellan akademi och industri. Aseel Berglund bidrar till en entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet, både som inspiration till lärarkollegor och till studenter där hon integrerar nyttiggörande, entreprenörskap och innovation både som forskare och lärare, där hon bland annat har - tillsammans med kollegor - skapat nya kurser som verkligen engagerar studenterna.
Det egna entreprenörskapet riktar in sig på spel, ofta designade för barn och deras speciella behov, och då med nya innovativa spelupplägg, nya sensorer och nya spelkontroller. Ett gott exempel på detta är Tangle Math som stimulerar barns huvudräkning. Spelet har arbetats fram tillsammans med Christer Fuglesang och lanserades på Nobelmuseet. Aseel Berglunds senaste spel adresserar en mycket viktig fråga i dagens samhälle och det är är innovativt rörelsespel för att motverka barns stillasittande.


År 2016 blev Aseel tilldelad Linköpings universitets pris till framstående lärarinsatser genom ett pedagogiskt och utvecklingsarbete som höjt utbildningskvalitet och inspirerat andra vid tekniska fakulteten.

 

Publikationer

2023

Erik Berglund, Izabella Jedel, Helena Orädd, Johan Fallström, Aseel Berglund (2023) The Effect of Assigned Goals in Casual Exergames on Performance, Exertion and Enjoyment 2023 IEEE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SERIOUS GAMES AND APPLICATIONS FOR HEALTH, SEGAH Vidare till DOI
Aseel Berglund, Izabella Jedel, Helena Orädd, Erik Berglund (2023) The Attractiveness and Effectiveness of Upper Body and Full Body Casual Exergame Controllers 2023 IEEE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SERIOUS GAMES AND APPLICATIONS FOR HEALTH, SEGAH Vidare till DOI
Aseel Berglund, Izabella Jedel, Helena Orädd, Johan Fallström, Erik Berglund (2023) Liopep: A Gamified Casual Exergame Application to help Office Workers not be Active Couch Potatoes 2023 IEEE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SERIOUS GAMES AND APPLICATIONS FOR HEALTH, SEGAH Vidare till DOI
Erik Berglund, Izabella Jedel, Helena Orädd, Johan Fallström, Aseel Berglund (2023) The Effect of Assigned Goals in Casual Exergames on Performance, Exertion and Enjoyment In 2023 IEEE 11th International Conference on Serious Games and Applications for Health, SeGAH, IEEE, 2023 Vidare till DOI
Aseel Berglund, Izabella Jedel, Helena Orädd, Erik Berglund (2023) The Attractiveness and Effectiveness of Upper Body and Full Body Casual Exergame Controllers 2023 IEEE 11th International Conference on Serious Games and Applications for Health, SeGAH, IEEE, 2023 Vidare till DOI

Nyheter

Om avdelningen

Om institutionen