Digitalt stöd vid kognitiv funktionsnedsättning

Kognitiva funktionsnedsättningar kan ge svårigheter vad gäller förmågan att ta initiativ, planera, strukturera och organisera sin vardag samt att komma ihåg att utföra det man planerat. Det kan minska individens möjlighet till att vara självständig i sin vardag.

Dagens samhälle ställer krav på att man kan planera och organisera sin vardag samt att man tidsmässigt kan samordna sig med andra och det har medfört att vissa har behov av digitala stöd. Ett digitalt stöd kan vara en möjlighet att öka självständighet och aktivitetsförmåga. Syftet med den planerade studien är att se hur effektivt ett interaktivt digitalt stöd, med påminnelsefunktion, är för personer med kognitiv funktionsnedsättning vad gäller att öka förmåga att komma ihåg att utföra dagliga aktiviteter, att öka självständighet i aktivitet samt öka livskvalitet. Projektet har en randomiserad kontrollerad design med baslinjemätning samt uppföljning efter 2 och 6 månader. Personer med kognitiv funktionsnedsättning som får rehabilitering av arbetsterapeuter i primärvården kommer ingå i projektet. Olika aspekter kommer att undersökas av hur ett digitalt stöd kan påverka personens utförande av vardagliga aktiviteter samt upplevd livskvalitet.

Projektet utvecklar och provar ett nya digitalt hjälpmedel som ger stöd för personer att komma ihåg aktiviteter och att planera sin vardag. Det kan leda till att en digitalisering av vardagsmiljön blir tillgänglig för fler grupper i samhället. 

RemindMe är ett delprojekt i vårdforskningsprogrammet “Supporting Self Care by Information and Communication Technology (ICT) for older people with long term conditions”. 

Undervisar blivande arbetsterapeuter

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammets grundutbildning och främst i kurser inom området Äldre personer med funktionsnedsättning. Jag arbetar också med olika moment där studenter tränar och lär praktiska färdigheter på Clinicum i Norrköping.
 
Jag handleder studenter i examensarbete på kandidatnivå. 

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Forskning

Utbildning

Samverkan med forskare inom Linköpings universitet

Organisation