Fotografi av Maria Andreassen

Maria Andreassen

Universitetslektor

Adjungerad universitetsadjunkt vid HMV.

Digitalt stöd vid kognitiv funktionsnedsättning

Kognitiva funktionsnedsättningar kan ge svårigheter vad gäller förmågan att ta initiativ, planera, strukturera och organisera sin vardag samt att komma ihåg att utföra det man planerat. Det kan minska individens möjlighet till att vara självständig i sin vardag.

Dagens samhälle ställer krav på att man kan planera och organisera sin vardag samt att man tidsmässigt kan samordna sig med andra och det har medfört att vissa har behov av digitala stöd. Ett digitalt stöd kan vara en möjlighet att öka självständighet och aktivitetsförmåga. Syftet med den planerade studien är att se hur effektivt ett interaktivt digitalt stöd, med påminnelsefunktion, är för personer med kognitiv funktionsnedsättning vad gäller att öka förmåga att komma ihåg att utföra dagliga aktiviteter, att öka självständighet i aktivitet samt öka livskvalitet. Projektet har en randomiserad kontrollerad design med baslinjemätning samt uppföljning efter 2 och 6 månader. Personer med kognitiv funktionsnedsättning som får rehabilitering av arbetsterapeuter i primärvården kommer ingå i projektet. Olika aspekter kommer att undersökas av hur ett digitalt stöd kan påverka personens utförande av vardagliga aktiviteter samt upplevd livskvalitet.

Projektet utvecklar och provar ett nya digitalt hjälpmedel som ger stöd för personer att komma ihåg aktiviteter och att planera sin vardag. Det kan leda till att en digitalisering av vardagsmiljön blir tillgänglig för fler grupper i samhället. 

RemindMe är ett delprojekt i vårdforskningsprogrammet “Supporting Self Care by Information and Communication Technology (ICT) for older people with long term conditions”. 

Undervisar blivande arbetsterapeuter

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammets grundutbildning och främst i kurser inom området Äldre personer med funktionsnedsättning. Jag arbetar också med olika moment där studenter tränar och lär praktiska färdigheter på Clinicum i Norrköping.
 
Jag handleder studenter i examensarbete på kandidatnivå. 

Publikationer

2023

Charlotte Wåhlin, Sebastian Buck, Jan Sandqvist, Paul Enthoven, Jenni Fock, Maria Andreassen, Emma Nilsing Strid (2023) Evaluation of the implementation and effectiveness of a multifactorial intervention strategy for safe patient handling and movement in the healthcare sector: a study protocol of a cluster randomised controlled trial BMJ Open, Vol. 13, Artikel e067693 Vidare till DOI
Johannes Österholm, Maria Andreassen, Martha Gustavsson, Åsa Larsson Ranada (2023) Older people's experiences of visiting social day centres: The importance of doing and being for health and well-being Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 76-85 Vidare till DOI

2022

Maria Andreassen, Henrik Danielsson, Helena Hemmingsson, Tiny Jaarsma (2022) An interactive digital calendar with mobile phone reminders (RemindMe) for people with cognitive impairment: a pilot randomized controlled trial Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 29, s. 270-281 Vidare till DOI

2021

Maria Andreassen (2021) Digitalt stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning: enintervention för att öka aktivitetsutförande i vardagen

2020

Maria Andreassen, Helena Hemmingsson, Inga-Lill Boman, Henrik Danielsson, Tiny Jaarsma (2020) Feasibility of an Intervention for Patients with Cognitive Impairment Using an Interactive Digital Calendar with Mobile Phone Reminders (RemindMe) to Improve the Performance of Activities in Everyday Life International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, Artikel 2222 Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

Samverkan med forskare inom Linköpings universitet

Organisation