Hemostasforskningsgruppen i Linköping

bloddroppe i mikroskop med rött ljus
Bildningen av blodpropp undersöks i mikroskop i en så kallad flödeskammare. Karin Söderlund Leifler

Hemostasforskningsgruppen vid BKV leds av professor Tomas L. Lindahl. I gruppen finns tre postdoktorer, två doktorander och två teknisk personal.

Vi studerar reglering av blodplättaktivering och interaktion med koagulering från biokemi och gener till kliniska studier på antitrombotiska läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar och hur covid-19 orsakar trombos. Vi utvecklar också nya diagnostiska metoder.

Gruppen har samarbeten med flera kliniska forskare vid universitetssjukhuset, bioteknikföretag och forskningslaboratorier i Norge, England och Australien.

Du hittar mer information om vår forskargrupp och vår forskning via hemsidan platelets.se.

Gruppmedlemmar

Utvalda publikationer

1. Hillarp A, Strandberg K, Gustafsson KM, Lindahl TL. Unveiling the complex effects of direct oral anticoagulants on dilute Russell's viper venom time assays. J Thromb Haemost. 2020 Apr 15. doi: 10.1111/jth.14829. Online ahead of print.

2. Macwan AS, Boknäs N, Ntzouni MP, Ramström S, Gibbins JM, Faxälv L, Lindahl TL. Gradient-dependent inhibition of stimulatory signaling from platelet G protein-coupled receptors. Haematologica, 2019;104:1482-1492.

3. Alfredsson J, Swahn E, Gustafsson KM, Janzon M, Jonasson L, Logander E, Nilsson L, Lindahl TL. Individual long-term variation of platelet reactivity in patients with dual antiplatelet therapy after myocardial infarction. Platelets. 2019;30:572-8.

4. Heenkenda MK, Lindahl TL, Osman A. Frequency of Ala120Thr PAR4 variant varies widely across Sub-Saharan African populations. Blood. 2018;132:2103-6. 

5. Tunströmer K, Faxälv L, Boknäs N, Lindahl TL. Quantification of Platelet Contractile Movements during Thrombus Formation. Thromb Haemost. 2018;118:1600-11.

6. Hillarp A, Strandberg K, Baghaei F, Fagerberg Blixter I, Gustafsson KM, Lindahl TL. Effects of the oral, direct factor Xa inhibitor edoxaban on routine coagulation assays, lupus anticoagulant and anti-Xa assays. Scand J Clin Lab Invest. 2018 Nov - Dec;78(7-8):575-583. 

7. Boknäs N, Ramström S, Faxälv L, Lindahl TL. Flow cytometry-based platelet function testing is predictive of symptom burden in a cohort of bleeders. Platelets. 2018 Jul;29(5):512-519. 

8. Sánchez Centellas D, Gudlur S, Vicente-Carrillo A, Ramström S, Lindahl TL. A cluster of aspartic residues in the extracellular loop II of PAR 4 is important for thrombin interaction and activation of platelets. Thromb Res. 2017;154:84-92.

9. Boknäs N, Faxälv L, Sanchez Centellas D, Wallstedt M, Ramström S, Grenegård M, Lindahl TL. Thrombin-induced platelet activation via PAR4: pivotal role for exosite II. Thromb Haemost. 2014;112:558-65.

10. Boknäs N, Faxälv L, Ström JO, Tengvall P, Theodorsson E, Ramström S, Lindahl TL. Response: Platelets do not generate activated factor XII--how inappropriate experimental models have led to misleading conclusions. Blood. 2014;124:1692-4.

 

Nyheter

Organisation