Interaktion mellan människa och djur - Roth group

En kvinna och en häst. Hästen har sitt huvud nära en kvinnans händer.
Anna Nilsen

Vi studerar domesticerade djur som hundar och hästar i deras interaktion med människor och hur människor och vardagsliv påverkar djuren på kort och lång sikt. Vårt fokus är på djurets beteende men också på hormonella förändringar.

En metod är att studera sambandet beteende och genetiska skillnader mellan olika raser och en annan är att använda populationer av hundar av samma ras, uppfödda och hållna under standardiserade förhållanden. Vi är särskilt intresserade av beteenden som är relaterade till hundarnas oöverträffade förmåga att kommunicera och samarbeta med människor, en egenskap som har utvecklats under domesticeringen och som skiljer hundar markant från förfadern vargen.

Både hunden och hästen har varit domesticerade i tusentals år och utvecklats för ett liv tillsammans med människan. Idag är det välkänt att våra djur kan öka välfärden och hälsan hos oss människor på flera olika sätt, men hur är det med våra djur? Förutom beteende som på ett direkt sätt kan reflektera hur ett djur mår, så kan vi även mäta djurets stresshormonnivåer inlagrat i håret över veckor och månader. Vi har nyligen visat att hundar speglar ägarens stress och att hästarnas hårkortisolnivåer skiljer sig åt mellan olika stall, och nästa steg är att undersöka vilka parametrar som står bakom dessa resultat. 

Gener gör hundar sociala

Video

 

Personal

Relaterat