06 juni 2019

Stressnivåerna hos hundar och deras ägare följer varandra över tid, enligt en ny studie från Linköpings universitet. Forskarna tror att hundarna speglar sina ägares stressnivåer, snarare än tvärtom. Studien är publicerad i tidskriften Scientific Reports.

Man & woman sitting with siberian husky dog with pointy ears and tongue sticking out. Casual couple resting on mawed grass lawn with their funny pet friend in city park. Background, close up, top viewForskare vid LiU studerar hur hundar och människor samspelar. Foto undefined/iStock Forskare vid Linköpings universitet har tittat närmare på hur hundars stressnivåer påverkas av livsstilsfaktorer och av människorna som hundarna lever ihop med. Det är känt att individer inom samma art kan spegla varandras känslomässiga tillstånd. Till exempel har tidigare forskning visat på samband mellan långtidsstress hos barn och deras mödrar. I den nya studien undrade forskarna om liknande spegling av stressnivåer över längre tid kan ske även mellan arter, såsom den domesticerade hunden och människan. För att få ett mått på stressnivåerna över flera månader mätte forskarna koncentrationen av stresshormonet kortisol i ett par centimeter hår hos såväl hunden som dess ägare.Ann-Sofie Sundman, Linköpings universitetAnn-Sofie Sundman Foto Veronica Thoresson

– Vi ser att det finns en synkronisering mellan långtidskortisol hos människa och hund, så ägare som har höga kortisolnivåer har också hundar som har det och ägare med låga nivåer har hundar med låga nivåer, säger Ann-Sofie Sundman vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, huvudförfattare till studien och nybliven doktor i etologi.

I studien deltog hundar av raserna border collie (25 stycken) och Shetland sheepdog (33 stycken) och deras kvinnliga ägare. Såväl ägare som hund lämnade hårprover vid två olika tillfällen med några månaders mellanrum. Eftersom fysisk aktivitet kan öka kortisolnivåerna ville forskarna även jämföra sällskapshundar med hundar som tävlade i lydnad eller agility. Hundarnas fysiska livsstil mättes därför under en vecka med ett aktivitetshalsband.

Tidigare forskning har visat att korttidskortisolet i saliv stigit på ett synkroniserat sätt hos både hund och ägare när de tävlat tillsammans. I den aktuella studien syntes däremot ingen påverkan av hundarnas fysiska aktivitet på deras långtidskortisol i hår. Däremot tycktes tävlingshundarnas stressnivå vara starkare korrelerad med ägarens. Forskarna spekulerar att det eventuellt kan ha att göra med att det sker en större grad av aktiv interaktion mellan ägaren och hunden när de tränar och tävlar tillsammans.
Hundägarna fick också fylla i två validerade frågeformulär med frågor om hundens respektive sin egen personlighet. Forskarna undersökte om det fanns några samband mellan stressnivå och personlighetsdrag.Lina Roth, Linköpings universitetLina Roth Foto Lina-Roth

– Vi såg förvånande nog inte några större effekter av hundens egen personlighet och långtidsstress. Däremot hade ägarens personlighet stark effekt. Vår hypotes är därför att hunden speglar ägarens stress, säger universitetslektor Lina Roth vid samma institution, som har lett studien.

Upptäckten tyder på att matchningen mellan människa och hund alltså har betydelse för hundars stressnivåer. Det behövs dock fler studier innan det går att dra slutsatser om orsakerna till sambanden. Nu går forskarna vidare med att studera fler raser. Både border collie och Shetland sheepdog är vallhundar, som avlats för att samarbeta väl med människan och vara uppmärksam på hennes signaler. I kommande studier vill forskarlaget undersöka om liknande synkronisering mellan hund och människa syns hos exempelvis jakthundar som tränats självständigt, samt om ägarens kön har betydelse.

– Om man vet mer om hur olika typer av hundar påverkas av människan skulle man kunna matcha hund och ägare på ett sätt som ur en stressynpunkt är bättre för båda. Vissa raser kanske inte påverkas lika mycket av om ägaren har en hög stressnivå, säger Lina Roth.

Studien har finansierats med stöd av Agria och SKK forskningsfond samt Europeiska forskningsrådet (ERC).

Artikeln:Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners”, Ann-Sofie Sundman, Enya Van Poucke, Ann-Charlotte Svensson Holm, Åshild Faresjö, Elvar Theodorsson, Per Jensen och Lina S . V. Roth, 2019, Scientific Reports, publicerad online 6 juni 2019, doi: 10.1038/s41598-019-43851-x

Kontakt

Våra fyrbenta vänner

Mer forskning om djurs beteende

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.