Presentation

Min forskning handlar om domesticering och djurskydd. Jag arbetar främst med höns och hundar och studerar genetiska och epigenetiska aspekter på deras beteende. Mer information hittar du på min forskargrupps hemsida, som du når via länken nederst på sidan ("Djurens beteende, välfärd och domesticering")

Djuren i fokus

Efter att under många år ha studerat grisars naturliga beteende och dess betydelse för deras välfärd skiftade jag på 90-talet fokus till domesticering och beteendets genetik. Hönsen - världens talrikaste husdjur - blev därmed mitt nya studieobjekt. Senare tillkom hunden, den art som mest av alla anpassats till att leva bland människor. Tillsammans med doktorander och andra kollegor undersöker jag de genetiska och epigenetiska grunderna för hur beteendet har förändrats under de tusentals åren av samliv.

Per Jensen med kyckling i labbet

Unika förutsättningar

Min forskargrupp har  fantastiska förutsättningar i och med de djur och anläggningar som vi har tillgång till. Vårt kläckeri och hönshus ger oss full kontroll över verksamheten från avel och kläckning, via uppfödning, till våra laboratorier utrustade för avancerade beteendestudier och dokumentation av djurens beteende. Utöver det har vi ett fullt utrustat fysiologiskt laboratorium där vi kan utföra olika typer av mätningar och kirurgi. Allt detta kombineras med ett molekylärbiologiskt laboratorium i världsklass.

Dessutom är vi ett av få laboratorier i världen som har en egen population av röda djungelhöns, tamhönsens anfader. Det ger oss möjligheten att avla fram olika korsningar och göra direkta jämförande genetiska studier mellan tamhöns och deras vilda förfäder. Och vi har ett brett samarbete med hundratals hundägare runtomkring i landet som låter oss studera deras husdjur och gärna bjuder på lite av deras DNA.

Kycklingar

Forskningssamarbeten

Tillsammans med professor Linda Keeling vid SLU koordinerar jag det rikstäckande excellenscentret för djurvälfärd (Center of Excellence in Animal Welfare Science). Min forskargrupp, AVIAN, är en del av Linköpings universitets Centrum för systemneurobiologi  och vi har ett antal pågående samarbeten med Medicinska fakulteten som ligger till grund för intressanta projekt riktade mot att hitta medicinska tillämpningar på vår genetiska och epigenetiska forskning.

Samarbeten i urval

 • Professor Linda Keeling, SLU – djurskydd.
 • Professor Leif Andersson, Uppsala University – genetik.
 • Professor Jonas Bergquist, Uppsala University – mätningar av hormonnivåer.
 • Professor Elena Jazin, Uppsala University – beteende och epigenetik.
 • Professor Markus Heilig, Linköpings universitet - stress och neurobiologi.

Publikationer

2023

2022

2021

Nyheter

Forskning

Kortfattat CV

Anställningar

 • Doktorsexamen i Tillämpad etologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 1983
 • Docent i Etologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 1985
 • Professor i Etologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 1988
 • Gästprofessor, Linköpings universitet, 2002-2005
 • Professor i Etologi, Linköping University, 2005
 • Kontraktsprofessur, Linköpings universitet, 2008
 • Gruppledare: Avian - Behavioural Genomics and Physiology group, 2010

 

 

Publikationsmeriter

 • Fler än 200 publicerade peer-reviewed artiklar.
 • 13 populärvetenskapliga böcker på svenska.
 • Två läroböcker på engelska.
 • h-index: 49

Uppdrag i urval

 • Editor-in-chief Applied Animal Behaviour Science 1997-2020
 • Medlem och Ordförande i EU-kommissionens kommitté i Djurhälsa och djurskydd, 1994-2003
 • Medlem i Jordbruksverkets expertgrupp i Djurskydd, 2004-2006 samt 2013-2015
 • Medlem i Formas vetenskapliga råd, 2007-2012
 • Medlem i Vetenskapsrådets panel för internationella post doktorala ansökningar, 2013-2021
 • Medlem i European Research Councils kommitté för consolidator grants inom livsvetenskaperna, 2013-2015
 • Medlem i European Research Councils kommitté för advanced grants inom livsvetenskaperna 2016-2021

Organisation