Fotografi av Per Jensen

Per Jensen

Professor

Jag är professor i etologi - djurs beteende - och forskar på djurs välfärd, genetik och epigenetik. Dessutom undervisar jag i etologi och djurskydd på biologiprogrammets kandidat- och masterprogram.

Presentation

Min forskning handlar om domesticering och djurskydd. Jag arbetar främst med höns och hundar och studerar genetiska och epigenetiska aspekter på deras beteende. Mer information hittar du på min forskargrupps hemsida, som du når via länken nederst på sidan ("Djurens beteende, välfärd och domesticering")

Djuren i fokus

Efter att under många år ha studerat grisars naturliga beteende och dess betydelse för deras välfärd skiftade jag på 90-talet fokus till domesticering och beteendets genetik. Hönsen - världens talrikaste husdjur - blev därmed mitt nya studieobjekt. Senare tillkom hunden, den art som mest av alla anpassats till att leva bland människor. Tillsammans med doktorander och andra kollegor undersöker jag de genetiska och epigenetiska grunderna för hur beteendet har förändrats under de tusentals åren av samliv.

Per Jensen med kyckling i labbet

Unika förutsättningar

Min forskargrupp har  fantastiska förutsättningar i och med de djur och anläggningar som vi har tillgång till. Vårt kläckeri och hönshus ger oss full kontroll över verksamheten från avel och kläckning, via uppfödning, till våra laboratorier utrustade för avancerade beteendestudier och dokumentation av djurens beteende. Utöver det har vi ett fullt utrustat fysiologiskt laboratorium där vi kan utföra olika typer av mätningar och kirurgi. Allt detta kombineras med ett molekylärbiologiskt laboratorium i världsklass.

Dessutom är vi ett av få laboratorier i världen som har en egen population av röda djungelhöns, tamhönsens anfader. Det ger oss möjligheten att avla fram olika korsningar och göra direkta jämförande genetiska studier mellan tamhöns och deras vilda förfäder. Och vi har ett brett samarbete med hundratals hundägare runtomkring i landet som låter oss studera deras husdjur och gärna bjuder på lite av deras DNA.

Kycklingar

Forskningssamarbeten

Tillsammans med professor Linda Keeling vid SLU koordinerar jag det rikstäckande excellenscentret för djurvälfärd (Center of Excellence in Animal Welfare Science). Min forskargrupp, AVIAN, är en del av Linköpings universitets Centrum för systemneurobiologi  och vi har ett antal pågående samarbeten med Medicinska fakulteten som ligger till grund för intressanta projekt riktade mot att hitta medicinska tillämpningar på vår genetiska och epigenetiska forskning.

Samarbeten i urval

 • Professor Linda Keeling, SLU – djurskydd.
 • Professor Leif Andersson, Uppsala University – genetik.
 • Professor Jonas Bergquist, Uppsala University – mätningar av hormonnivåer.
 • Professor Elena Jazin, Uppsala University – beteende och epigenetik.
 • Professor Markus Heilig, Linköpings universitet - stress och neurobiologi.

Publikationer

2024

Andrey Hoglund, Rie Henriksen, Allison M. Churcher, Carlos M. Guerrero-Bosagna, Alvaro Martinez-Barrio, Martin Johnsson, Per Jensen, Dominic Wright (2024) The regulation of methylation on the Z chromosome and the identification of multiple novel Male Hyper-Methylated regions in the chicken PLOS Genetics, Vol. 20, Artikel e1010719 Vidare till DOI

2023

Vitor Hugo Bessa Ferreira, Lea Lansade, Ludovic Calandreau, Felipe Barros Da Cunha, Per Jensen (2023) Are domesticated animals dumber than their wild relatives? A comprehensive review on the domestication effects on animal cognitive performance Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Vol. 154, Artikel 105407 Vidare till DOI
John Lees, Fabio Pertille, Pia Lötvedt, Per Jensen, Carlos Guerrero Bosagna (2023) The mitoepigenome responds to stress, suggesting novel mito-nuclear interactions in vertebrates BMC Genomics, Vol. 24, Artikel 561 Vidare till DOI
Rebecca Oscarsson, Per Jensen (2023) Potential domestication and tameness effects on prosocial behaviour in chickens PLOS ONE, Vol. 18 Vidare till DOI
Per Jensen (2023) Hundens hemligheter: om vanliga men oförklarliga beteenden
Enya van Poucke, Hedvika Suchankova, Per Jensen (2023) Commercial hatchery processing may affect susceptibility to stress in laying hens PLOS ONE, Vol. 18, Artikel e0291324 Vidare till DOI
Johanna Gjöen, Hillary Jean-Joseph, Kurt Kotrschal, Per Jensen (2023) Domestication and social environment modulate fear responses in young chickens Behavioural Processes, Vol. 210, Artikel 104906 Vidare till DOI
Johanna Gjöen, Felipe Barros Da Cunha, Per Jensen (2023) Correction: Selection for Reduced Fear of Humans Changes Brain and Cerebellum Size in Red Junglefowl in Line with Effects of Chicken Domestication. (vol 13, 988, 2023) Brain Sciences, Vol. 13, Artikel 1465 Vidare till DOI
Johanna Gjöen, Felipe Barros Da Cunha, Per Jensen (2023) Selection for Reduced Fear of Humans Changes Brain and Cerebellum Size in Red Junglefowl in Line with Effects of Chicken Domestication Brain Sciences, Vol. 13, Artikel 988 Vidare till DOI

2022

Vitor Hugo Bessa Ferreira, Mylene Dutour, Rebecca Oscarsson, Johanna Gjöen, Per Jensen (2022) Effects of domestication on responses of chickens and red junglefowl to conspecific calls: A pilot study PLOS ONE, Vol. 17, Artikel e0279553 Vidare till DOI
Shiva Rezaei, Julia Uffenorde, Oliver Gimm, Mohammad Ali Hosseinpour Feizi, Stefan Miemczyk, Luiz Lehmann Coutinho, Per Jensen, Carlos Guerrero-Bosagna, Fábio Pértille (2022) GBS-MeDIP: A protocol for parallel identification of genetic and epigenetic variation in the same reduced fraction of genomes across individuals STAR Protocols, Vol. 3, Artikel 101202 Vidare till DOI
Louise Hedlund, Enya Van Poucke, Per Jensen (2022) Can Early Environmental Enrichment Buffer Stress from Commercial Hatchery Processing in Laying Hens? Poultry, Vol. 1, s. 125-137 Vidare till DOI
Lunden Gabrielle, Oscarsson Rebecca, Louise Hedlund, Johanna Gjöen, Per Jensen (2022) Play ontogeny in young chickens is affected by domestication and early stress Scientific Reports, Vol. 12, Artikel 13576 Vidare till DOI
Emiliano A. Videla Rodriguez, Fábio Pértille, Carlos Guerrero Bosagna, John B. O. Mitchell, Per Jensen, V. Anne Smith (2022) Practical application of a Bayesian network approach to poultry epigenetics and stress BMC Bioinformatics, Vol. 23, Artikel 261 Vidare till DOI
Vitor Hugo Bessa Ferreira, Vanessa Guesdon, Ludovic Calandreau, Per Jensen (2022) White Leghorn and Red Junglefowl female chicks use distal and local cues similarly, but differ in persistency behaviors, during a spatial orientation task Behavioural Processes, Vol. 200, Artikel 104669 Vidare till DOI

Nyheter

Per Jensen med en kyckling i händerna.

Pionjär med djurens bästa i fokus

Hur gör djur? Vad tänker de? Och har de känslor? Det är frågeställningar som fascinerat människor i alla tider och är ett helt eget forskningsfält. Inom etologi är Linköpingsprofessorn Per Jensen en av de allra främsta.

två kycklingar i närbild.

Kycklingars lek kan berätta om hur de mår

Lek är ett vanligt beteende hos unga djur, mest känt hos däggdjur. Nu har forskare för första gången kartlagt lekens utveckling hos kycklingar. Resultaten visar att de ägnar mycket tid åt lek av olika slag, precis som hundvalpar och kattungar.

stadsodlare skördar grönsaker

Drygt 49 miljoner till forskning om hållbar utveckling

Tio forskare vid LiU har beviljats pengar i olika utlysningar från Formas forskningsråd. Forskning om urbana odlingsområden, möjligheterna att ta bort redan gjorda koldioxidutsläpp och värphönsens välfärd är några av projekten som finansieras.

Forskning

Kortfattat CV

Anställningar

 • Doktorsexamen i Tillämpad etologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 1983
 • Docent i Etologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 1985
 • Professor i Etologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 1988
 • Gästprofessor, Linköpings universitet, 2002-2005
 • Professor i Etologi, Linköping University, 2005
 • Kontraktsprofessur, Linköpings universitet, 2008
 • Gruppledare: Avian - Behavioural Genomics and Physiology group, 2010

 

 

Publikationsmeriter

 • Fler än 200 publicerade peer-reviewed artiklar.
 • 13 populärvetenskapliga böcker på svenska.
 • Två läroböcker på engelska.
 • h-index: 49

Uppdrag i urval

 • Editor-in-chief Applied Animal Behaviour Science 1997-2020
 • Medlem och Ordförande i EU-kommissionens kommitté i Djurhälsa och djurskydd, 1994-2003
 • Medlem i Jordbruksverkets expertgrupp i Djurskydd, 2004-2006 samt 2013-2015
 • Medlem i Formas vetenskapliga råd, 2007-2012
 • Medlem i Vetenskapsrådets panel för internationella post doktorala ansökningar, 2013-2021
 • Medlem i European Research Councils kommitté för consolidator grants inom livsvetenskaperna, 2013-2015
 • Medlem i European Research Councils kommitté för advanced grants inom livsvetenskaperna 2016-2021

Organisation