Presentation

Jag är sinnesbiolog i grund och botten och har tidigare studerat färgseende hos ödlor och hästar och även hur domesticeringen påverkat synförmågan hos höns och hundar. Just nu fokuserar jag på välfärdsaspekter och den spännande beteendeinteraktionen mellan hundar, hästar och deras ägare.

Lina Roth med hunden Trixie.När jag undervisar i etologi t.ex. om hundar och hästar på distanskurserna här på biologiavdelningen, är ett av mina mål att försöka få studenterna att förstå djurens naturliga beteenden och behov samt att vi alla upplever omvärlden lite olika beroende på våra sinnesförmågor.

Just nu forskar jag, tillsammans med doktorander och mastersstudenter, om hur olika livsstilar och samspelet med människan påverkar våra hundar, både beteendemässigt och fysiologiskt. Hundar har levt tillsammans med människor i över 15 000 år, och inte helt oväntat bidrar dom med en ökad välfärd och bättre hälsa hos oss människor. Många har säkert hört uttrycket "sådan husse/matte sådan hund", som lite skämtsamt speglar hur vi kan likna våra hundar till sättet, men faktum är att hundar och människor som lever tillsammans även kan utveckla likartade hälsoproblem. I ett pågående projekt studerar vi både hundar och deras ägare för att öka förståelsen om hur samspelet och livsstilen påverkar oss i ett längre tidsperspektiv. Vi har nyligen sett hur hunden följer ägaren i långtidsstress och just nu utökar vi denna studie till att inkludera flera raser.

Även hästar har levt tillsammans med oss i tusentals år och deras betydelse för oss avspeglas inte minst i att ridsporten är ett av de största fritidsintressena i Sverige. Hästar lever under andra förutsättningar än hundar och här undersöker vi hur hästarnas vardag, träning och uppstallning påverkar deras beteende, relation till ägarna och deras stressnivåer. Stress är en av de största utmaningarna inom hälsa och välfärd idag och vår förhoppning är att finna mönster som kan bidra till ett ökat välmående, såväl hos hästar som hos hundar men även andra djur. 

Länkar

Doktorsavhandling

Publikationer

2022

2021

2020

Nyheter

Forskargrupp