Fotografi av Lina Roth

Lina Roth

Universitetslektor, Docent

IKT-pedagog som forskar om djurs beteende, välfärd och sinnesförmågor

Presentation

Jag är sinnesbiolog i grund och botten och har tidigare studerat färgseende hos ödlor och hästar och även hur domesticeringen påverkat synförmågan hos höns och hundar. Just nu fokuserar jag på välfärdsaspekter och den spännande beteendeinteraktionen mellan hundar, hästar och deras ägare.

Lina Roth med hunden Trixie.När jag undervisar i etologi t.ex. om hundar och hästar på distanskurserna här på biologiavdelningen, är ett av mina mål att försöka få studenterna att förstå djurens naturliga beteenden och behov samt att vi alla upplever omvärlden lite olika beroende på våra sinnesförmågor.

Just nu forskar jag, tillsammans med doktorander och mastersstudenter, om hur olika livsstilar och samspelet med människan påverkar våra hundar, både beteendemässigt och fysiologiskt. Hundar har levt tillsammans med människor i över 15 000 år, och inte helt oväntat bidrar dom med en ökad välfärd och bättre hälsa hos oss människor. Många har säkert hört uttrycket "sådan husse/matte sådan hund", som lite skämtsamt speglar hur vi kan likna våra hundar till sättet, men faktum är att hundar och människor som lever tillsammans även kan utveckla likartade hälsoproblem. I ett pågående projekt studerar vi både hundar och deras ägare för att öka förståelsen om hur samspelet och livsstilen påverkar oss i ett längre tidsperspektiv. Vi har nyligen sett hur hunden följer ägaren i långtidsstress och just nu utökar vi denna studie till att inkludera flera raser.

Även hästar har levt tillsammans med oss i tusentals år och deras betydelse för oss avspeglas inte minst i att ridsporten är ett av de största fritidsintressena i Sverige. Hästar lever under andra förutsättningar än hundar och här undersöker vi hur hästarnas vardag, träning och uppstallning påverkar deras beteende, relation till ägarna och deras stressnivåer. Stress är en av de största utmaningarna inom hälsa och välfärd idag och vår förhoppning är att finna mönster som kan bidra till ett ökat välmående, såväl hos hästar som hos hundar men även andra djur. 

Länkar

Doktorsavhandling

Publikationer

2024

Jasmine Heurlin, György Barabas, Lina Roth (2024) Behavioural synchronisation between different groups of dogs and wolves and their owners/handlers: Exploring the effect of breed and human interaction PLOS ONE, Vol. 19, Artikel e0302833 Vidare till DOI

2023

John ORiordan, Lina Roth (2023) Rescue dogs show few differences in behavior, cognitive abilities, and personality compared with non-rescue dogs Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, Vol. 68, s. 42-47 Vidare till DOI

2022

Renate Larssen, Lina Roth (2022) Regular positive reinforcement training increases contact-seeking behaviour in horses Applied Animal Behaviour Science, Vol. 252, Artikel 105651 Vidare till DOI
Enya van Poucke, Amanda Hoglin, Per Jensen, Lina Roth (2022) Breed group differences in the unsolvable problem task: herding dogs prefer their owner, while solitary hunting dogs seek stranger proximity Animal Cognition, Vol. 25, s. 597-603 Vidare till DOI

2021

Amanda Höglin, Enya van Poucke, Rebecca Katajamaa, Per Jensen, Elvar Theodorsson, Lina Roth (2021) Long-term stress in dogs is related to the human-dog relationship and personality traits Scientific Reports, Vol. 11, Artikel 8612 Vidare till DOI

Nyheter

hund njuter av att bli klappad

Hundars långtidsstress kopplad till relationen med ägarna

Det finns ett samband mellan relationen till ägaren och stressnivån hos hunden, enligt en studie från LiU. Fynden pekar dessutom på att det finns skillnader mellan olika hundraser när det gäller samband mellan hundens stress och faktorer hos ägaren.

Lina Roth med en häst.

Påverkar våra träningsmetoder vår relation till hästen?

Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt hur människan kan påverka hästars trygghet. Resultatet skiljer sig från vad man tidigare lärt sig om hundar.

Hästars social interaktioner kan hjälpa mot stress

Forskare på LiU har undersökt kortisolnivåer hos hästar och hur deras sociala liv påverkas av olika inhysningsformer.

Forskargrupp