Presentation

Jag är sinnesbiolog i grund och botten har tidigare studerat färgseende hos ödlor och hästar och även hur domesticeringen påverkat synförmågan hos höns och hundar. Just nu fokuserar jag på välfärdsaspekter och den spännande beteendeinteraktionen mellan hundar, hästar och deras ägare.

Lina Roth med hunden Trixie.När jag undervisar om hundens och hästens beteende, t.ex. på distanskurserna här på biologiavdelningen, är ett av mina mål att försöka få studenterna att förstå att vi upplever omvärlden olika beroende på våra sinnesförmågor. Detta är något som alla kan relatera till och som ligger många varmt och hjärtat. Jag tycker det känns väldigt inspirerande att få vidareförmedla denna insikt till dom som, precis som jag, brinner för djuren runt omkring oss, och diskussionerna brukar både bli långa och väldigt entusiastiska. 

Numera undersöker jag, tillsammans med mina doktorander och mastersstudenter, hur olika livsstilar och samspelet med människan påverkar hundar, både beteendemässigt och fysiologiskt. Hundar har levt tillsammans med människor i över 15 000 år, och inte helt oväntat bidrar dom med en ökad välfärd och bättre hälsa hos oss människor.

Många har kanske hört det skämtsamma uttrycket "sådan husse/matte sådan hund", som speglar hur vi kan likna våra hundar till sättet, men hundar och människor som lever tillsammans kan även utveckla likartade hälsoproblem. I ett pågående projekt studerar vi både hundar och deras ägare för att öka förståelsen om hur samspelet och livsstilen påverkar oss i ett längre tidsperspektiv. Hunden lever som sagt väldigt nära oss människor och vi studerar hur personligheter, vardag och vår upplevda stressituation reflekteras hos hunden.

Även hästar har levt tillsammans med oss i tusentals år och deras betydelse för oss avspeglas inte minst i att ridsporten är ett av de största fritidsintressena i Sverige. Hästar lever under andra förutsättningar än hundar och här undersöker vi hur hästarnas vardag, träning och uppstallning påverkar deras beteende, relation till ägarna och deras stressnivåer. Stress är en av de största utmaningarna inom hälsa och välfärd idag och vår förhoppning är att finna mönster som kan bidra till ett ökat välmående, såväl hos hästar som hos hundar men även andra djur. 

Länkar

Publikationer 

Doktorsavhandling

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

2016

Nyheter
Visa/dölj innehåll