Hur ekologiska faktorer hänger samman med mobbning i övergången från elementary school till middle school i USA

pupil being bullied in elementary school

I övergången från elementary school till middle school utsätts elever för en ny, främmande och större skolmiljö som kan göra dem mer utsatta för mobbning. Ännu finns mycket att lära om de sociala miljöfaktorer som är kopplade till mobbning vid den här övergången. Den här studien gjordes för att ge mer kunskap om ett hittills ganska outforskat område.

Detta projekt undersöker hur sociodemografiska faktorer och sociala miljöfaktorer sammanhänger med mobbning under övergången från elementary school till middle school i en delstat i USA. Den första delen av studien är gjord på 300 elever i grade 5. Av dessa elever deltog 237 som grade 6-elever vid den andra delen av studien. Genom att använda klusteranalys kunde vi hitta olika grupper av studenter som inte upplevde någon ökning av mobbning, som upplevde en minskning av mobbning eller som upplevde en ökning av mobbning. Elever som upplevde ökning av mobbning kände dessutom mindre tillhörighet i skolan, mindre läraranknytning och större missnöje med läraren. De elever som upplevde en minskning av mobbning angav också en minskning av trakasserier och diskriminering. Resultaten visar att förändringar i övergången och vilka relationer eleven har till skolan och läraren kan förutspå förändringar i mobbningssituationer.

Publikationer

Espelage, D. L., Hong, J. S., Rao, M., & Thornberg, R. (2015). Understanding ecological factors associated with bullying across the elementary to middle school transition in the United States. Violence & Victims, 30, 470-487.

Kontakt

Relaterade forskare

Dorothy L Espelage

Professor

  • The University of North Carolina at Chapel Hill 

Relaterad forskning